Inwestowanie w futures na platformie SaxoTraderGO

Inwestowanie w futures na platformie SaxoTraderGO

ZNAJDOWANIE INSTRUMENTU

1. Najlepiej rozpocząć od stworzenia nowej listy obserwacyjnej; rozwiń listę, znajdującą się poniżej przycisku Lista Instrumentów, i wybierz Nowa Lista

2. Kliknij DODAJ INSTRUMENT i wpisz nazwę instrumentu w polu „Znajdź Instrument".

Na przykład, „Gold". Wybierz instrument z niebieską ikoną „FU" i kliknij Gotowe.

3. Kliknij niebieską ikonę FU znajdującą się obok Złota i wybierz TRANSAKCJA​

ZŁOŻENIE ZLECENIA NA RYNKU

4. Otworzy się okno zlecenia gdzie możesz dokonywać transakcji po aktualnych cenach rynkowych, lub złożyć zlecenie po konkretnej cenie.

5. Wpisz liczbę lotów. Na przykład, 1 lot oznacza, że będziesz obracać 1 kontraktem na Złoto, który obejmuje 100 uncji.

W celu dostępu do nieopóźnionych notowań dla produktów giełdowych, musisz dokonać subskrypcji na konkretną giełdę. Bez subskrypcji notowania wyświetlane na platformie są opóźnione.

6. Aby dokonać transakcji po cenach rynkowych, należy zmienić TYP ZAMÓWIENIA na „Zlecenie po cenie Rynkowej".

Kliknij Pokaż więcej w dole okna zlecenia, aby zobaczyć informacje o

- Wstępnym Depozycie Zabezpieczającym wymaganym do otwarcia pozycji oraz dalszym depozycie wymaganym do utrzymywania pozycji w portfolio (Initial and Maintenance Margin),

- Dacie Wygaśnięcia oraz Dacie Powiadomienia (Notice Date).

Kliknij KUP, jeśli spodziewasz się, że cena wzrośnie,

lub SPRZEDAż, jeśli myślisz, że tendencja będzie spadkowa.

Pojawi się okno Potwierdzenia, w którym możesz sprawdzić szczegóły składanego zlecenia.

Jeśli wszystko jest prawidłowo, kliknij POTWIERDŹ, aby złożyć zlecenie.

7. Potwierdzenie Transakcji pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, po dokonaniu zlecenia na rynku. Kliknij OK, aby zamknąć okno potwierdzenia.​

ŚLEDZENIE OTWARTEJ POZYCJI

8. Możesz śledzić nową pozycję w sekcji „Pozycje", znajdującej się na dole ekranu.

Bezpośrednio w tej sekcji, możesz zamknąć swoje otwarte pozycje lub złożyć dodatkowe zlecenia limit i stop loss.

9. Aby złożyć powiązane zlecenie Limit lub Stop, wybierz odpowiednio Stop lub Limit.

10. Masz 2 możliwości zdefiniowania swoich zleceń. Procent lub Poziom Ceny.

Wybierz odpowiednią kolumnę – w naszym przypadku, będzie to kolumna poziomu ceny i kliknij ZŁÓŻ ZLECENIE.

11. Pojawi się okno potwierdzenia zleceń. Sprawdź wszystkie dane i kliknij „POTWIERDŹ", aby złożyć zlecenia.

12. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się okno z potwierdzeniem, że zlecenia zostały złożone.

Kliknij OK, aby zamknąć okno powiadomienia.​

13. Aby sprawdzić otwarte zlecenia, kliknij „Zlecenia", w dolnej części ekranu.

Tutaj można EDYTOWAĆ lub ANULOWAĆ zlecenia.

Aby zamknąć Otwartą Pozycję, w sekcji Pozycje, kliknij cenę i Zamknij.

W przypadku, kilku otwartych pozycji w jednym instrumencie, należy rozwinąć widok symbolem "+" (plus), oraz kliknąć ZAMKNIJ w odpowiednim rzędzie. Pojawi się okno Zamknięcia Pozycji, w którym możesz zlecić zamknięcie pozycji po cenie rynkowej lub ustawić zlecenie Limit. Agresywny limit zapewni najszybsze wykonanie. Kliknij ZŁÓŻ ZLECENIE, aby zamknąć wybraną pozycję.

14. W prawym górnym rogu pojawi się potwierdzenie, że Twoje zlecenie zostało złożone.

W tym samym miejscu możesz sprawdzić, czy zlecenie zostało zrealizowane.

Kliknij OK, aby zamknąć okno powiadomienia.

15. Moduł Wykresów, znajdziesz w prawej górnej części ekranu platformy.

Na wykresie możesz śledzić kontrakty Futures na Złoto.

Dodatkowo, na wykresie zobaczysz otwarte pozycje oraz zlecenia powiązane związane z danym instrumentem.

Jeśli informacje nie są widoczne, przejdź do Ustawień, po prawej stronie modułu wykresów, i zaznacz pole „Wyświetlaj zlecenia" i „Wyświetlaj pozycje".​


ZAKOŃCZENIE

16. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze swoim opiekunem rachunku.​

Chcesz rozpocząć inwestowanie?

ZALOGUJ SIĘ TERAZ

Potrzebujesz więcej czasu? Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną platformę z 20-dniowym rachunkiem demo.