Inwestowanie na platformie SaxoTraderGO

ZAWIERANIE TRANSAKCJI NA PLATFORMIE SaxoTraderGO​

ZNAJDOWANIE INSTRUMENTU I TWORZENIE NOWEJ LISTY OBSERWOWANYCH INSTRUMENTÓW

 1. Zacznijmy od utworzenia nowej listy obserwowanych instrumentów.
 2. Kliknij menu rozwijane i wybierz polecenie + New List (+ Nowa lista)
 3. Kliknij przycisk ADD INSTRUMENT (DODAJ INSTRUMENT) i w polu wyszukiwania podaj nazwę szukanego instrumentu. Na przykład EURUSD.
 4. Aby dodać więcej instrumentów, kliknij ponownie przycisk ADD INSTRUMENT (DODAJ INSTRUMENT) i w polu wyszukiwania podaj nazwę instrumentu. W naszym przykładzie będzie to CFD DAX.
 5. Przeciągnij i upuść instrument, jeśli chcesz zmienić ranking.
 6. Aby zmienić nazwę listy obserwowanych pozycji, kliknij przycisk RENAME (ZMIEŃ NAZWĘ) (w naszym przykładzie Day Trading). Kliknij przycisk Ok.
 7. Aby wybrać układ listy, kliknij przycisk Layout (Układ). Do wyboru są trzy opcje. W naszym przykładzie wybieramy Double Row (Podwójny rząd).
 8. Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk DONE (GOTOWE).
 9. Modyfikacje dokonane w przestrzeni roboczej podczas sesji giełdowych są uwzględniane w aplikacji na tablecie lub w telefonie komórkowym.​

SKŁADANIE ZLECENIA

 1. Przed złożeniem zlecenia możesz sprawdzić zmiany ceny wybranego produktu. W naszym przykładzie — EURUSD.
 2.  Kliknij przycisk CHARTS (WYKRESY)
 3. Aby przejść do trybu pełnoekranowego, kliknij przycisk FULL SCREEN (PEŁNY EKRAN). Aby powrócić do widoku standardowego, kliknij przycisk RESTORE (PRZYWRÓĆ).
 4. Aby złożyć zlecenie, kliknij cenę obok danego instrumentu, aby wyświetlić moduł zleceń.
 5. Podaj szczegóły swojego zlecenia: Type (Typ) (rynek) --- Quantity (ilość) -------- Duration (okres ważności) -------
 6. Aby złożyć zlecenia powiązane, kliknij łącze dodaj Take profit / Stop Loss (Dodaj zlecenie typu take profit/stop loss) i kliknij przycisk APPLY (ZASTOSUJ).
 7. W dolnej części modułu zleceń są wyświetlane dodatkowe informacje o zleceniu, takie jak koszty, szacowany wpływ na depozyt zabezpieczający i data wartości pozycji.
 8. Aby potwierdzić zlecenie kliknij odpowiednio Sell (Sprzedaż) lub Buy (Kupno). W nowym oknie możesz ponownie sprawdzić szczegóły zlecenia. Aby złożyć zlecenie, kliknij confirm aby potwierdzić lub anuluj.
 9. W panelu powiadomień zostanie wyświetlone potwierdzenie transakcji.​

ZARZĄDZANIE POZYCJAMI I SPRAWDZANIE INFORMACJI O RACHUNKU​​

 1. Otwarte pozycje można przeglądać w sekcji pozycji. Można tu zamknąć (Close) pozycję oraz dodać lub zmodyfikować zlecenie powiązane typu take profit lub stop loss. W tym celu należy kliknąć dodaj w odpowiedniej kolumnie.
 2. U dołu ekranu znajduje się pole rachunku, w którym możesz sprawdzić informacje o saldzie rachunku, stanie rachunku, dostępnym depozycie zabezpieczającym i wykorzystaniu depozytu zabezpieczającego.
 3. Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach platformy i naszych produktach, kliknij ikonę Settings (Ustawienia), a następnie przycisk Help (Pomoc). Możesz również skorzystać z naszego portalu pomocy.​

ZAKOŃCZENIE

 1. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze swoim opiekunem rachunku.​

Chcesz rozpocząć inwestowanie?

ZALOGUJ SIĘ TERAZ
lub pobierz SaxoTrader.

Potrzebujesz więcej czasu? Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną platformę z 20-dniowym rachunkiem demo.