• Uzupełnij swój portfel o transakcje 

  oparte na Opcjach Walutowych


  Więcej okazji inwestycyjnych po wyjątkowo niskich cenach.


 • Dywersyfikuj inwestycje online dzięki opcjom walutowym

  Opcje forex mogą ułatwiać realizację strategii inwestycyjnych w różnych horyzontach czasowych – oferują również doskonałe okazje związane z zabezpieczaniem pozycji spot.


  Najważniejsze zalety obrotu opcjami walutowymi z Saxo Bankiem:

  • Saxo Bank jest animatorem na pozagiełdowym rynku walutowym i jest obecny na rynku międzybankowym
  • Dostęp do płynności i korzystnych cen
  • Ceny przekazywane w czasie rzeczywistym, automatyczna egzekucja dla dużych wolumenów
  • Wszystkie dostępne opcje forex możesz kupować (pozycja długa) lub sprzedawać (pozycja krótka)
  • Bogata gama opcji walutowych obejmuje opcje waniliowe (również na złoto i srebro) oraz binarne opcje dotykowe 
  • Szeroki zakres instrumentów i elastyczne daty wygaśnięcia od 1 dnia do 1 roku z włączeniem niestandardowych dat.​


  Szeroka gama opcji forex w Saxo Banku

  Saxo Bank oferuje dwa rodzaje opcji walutowych OTC. Waniliowe opcje forex dostępne są dla ponad 40 par walutowych, w tym takich jak złoto lub srebro w stosunku do dolara amerykańskiego. Ponadto, w przypadku sześciu najczęściej kupowanych i sprzedawanych crossów walutowych, Saxo Bank oferuje dotykowe opcje walutowe. Dostępne są dwa typy opcji dotykowych:
  • JednoDotykowe (OT – One Touch): Kupujący otrzymuje sztywną wypłatę jeśli cena spot osiągnie poziom aktywacji w dowolnym czasie przed wygaśnięciem.
  • BezDotykowe (NT - No Touch): Kupujący otrzymuje sztywną wypłatę jeśli cena spot nigdy nie osiągnie poziomu aktywacji przed wygaśnięciem.


  Saxo Bank jako pierwszy oferuje możliwość obrotu opcjami walutowymi (zarówno waniliowymi, jak i dotykowymi) za pośrednictwem innowacyjnej platformy FX Options Board w oparciu o ceny podawane w czasie rzeczywistym, bez interwencji brokera.​

 • Więcej okazji do inwestowania na rynku walutowym


  Waniliowe opcje walutowe są doskonałą alternatywą dla Twoich strategii walutowych opartych o ceny spot. Dzięki inwestowaniu w waniliowe opcje walutowe możesz korzystać na rynkowej niepewności i wahaniach zmienności, ponieważ instrumenty te umożliwiają Ci wdrażanie wielu nowych strategii inwestycyjnych zarówno wówczas, gdy ceny rosną, jak i wtedy, gdy spadają – zarabiać możesz nawet przy trendzie poziomym.
   

  Zalety inwestowania w waniliowe opcje walutowe z Saxo Bankiem:

  • Podawane w czasie rzeczywistym ceny ponad 40 par walutowych z płynnością do 10 milionów jednostek waluty
  • Dynamiczne wyceny oparte na międzybankowej zmienności implikowanej i innych parametrach rynkowych
  • Waniliowe opcje walutowe oparte na złocie i srebrze
  • Automatyczne wykonywanie i rozliczanie
  • Wybór metody wykonania – pozycja spot Na rynku walutowym lub wykonanie gotówkowe.​


  Inwestuj w waniliowe opcje walutowe z animatorem rynku


  Jako jeden z czołowych dzisiejszych animatorów międzybankowego rynku opcji walutowych, Saxo Bank oferuje Ci dostęp do wysokiej płynności i automatycznego wykonywania w oparciu o podawane w czasie rzeczywistym ceny w transakcjach dotyczących nawet  10 000 000 jednostek waluty. Dzięki Saxo Bank możesz inwestować w oparciu o konkurencyjne ceny i wąskie spready opcji walutowych na ponad 40 parach walutowych, w tym na wycenianym w dolarach amerykańskich złocie i srebrze.

   

   

  Dostosowane ceny i metody wykonania


  Saxo Bank oferuje Ci znaczącą elastyczność w zakresie zawierania transakcji na waniliowych opcjach walutowych. W rezultacie przed zawarciem transakcji na waniliowe opcje walutowe możesz wybrać poziom wykonania i datę wygaśnięcia – od krótkich terminów do roku. 

   
  Informacje o pozagiełdowym rynku opcji walutowych online


  Aby zapewnić Ci przewagę, Saxo Bank jako pierwszy publikuje informacje rynkowe z międzybankowego rynku opcji walutowych, a także dane o zajmowanych przez klientów pozycjach. Dane te, trzy razy dziennie publikowane na portalu TradingFloor.com, pozwolą Ci zdecydowanie lepiej zrozumieć rynek i nauczyć się zyskownego inwestowania w waluty jako klasę aktywów. Bądź na bieżąco dzięki naszym analizom opcji walutowych!

 • Opcje dotykowe to opcje egzotyczne, typ opcji binarnych. Saxo Bank umożliwia inwestowanie za pomocą 6 najpopularniejszych par walutowych, z cenami przekazywanymi w czasie rzeczywistym w formie opcji dotykowych lub bezdotykowych.


  Opcje Dotykowe – doskonałe narzędzie inwestycyjne 

  Opcje Dotykowe są prostą alternatywą dla transakcji Forex na rynku spot lub na opcjach waniliowych. To doskonałe narzędzie do wyrażania Twojej opinii o przyszłych ruchach cenowych konkretnej pary walutowej. Potencjalna wypłata i początkowa premia płacona lub otrzymywana są w pełni przejrzyste i widoczne zanim transakcja jest umieszczona w systemie, czyniąc ten typ opcji FX preferowanym wyborem wielu trederów i inwestorów.

   

  Dwa typy Opcji Dotykowych


  Z Opcjami Dotykowymi możesz zawsze znaleźć pozycję, która pasuje do Twych potrzeb inwestycyjnych. Saxo Bank oferuje 2 typy Opcji Dotykowych:​
  • JednoDotykowe (OT – One Touch): Kupujący otrzymuje sztywną wypłatę jeśli cena spot osiągnie poziom aktywacji w dowolnym czasie przed wygaśnięciem.
  • BezDotykowe (NT - No Touch): Kupujący otrzymuje sztywną wypłatę jeśli cena spot nigdy nie osiągnie poziomu aktywacji przed wygaśnięciem.
  W przeciwieństwie do Opcji Waniliowych, cena oraz premia Opcji Dotykowych, wyrażana jest jako procent potencjalnej wypłaty.


  Krótka sprzedaż Opcji Dotykowych


  Kupując Opcję Dotykową, pełna premia jest wypłacana a wartość pozycji natychmiast rezerwowana na Twym koncie, a więc nie będzie już dostępna do transakcji lub jako depozyt zabezpieczający. To oznacza, że Opcje Dotykowe nie są nabywane/sprzedawane z dźwignią.
   
  W dodatku, do nabywania Opcji Dotykowych, gdzie płacisz premię by potencjalnie otrzymać przyszłą wypłatę, jest też możliwa sprzedaż Opcji Dotykowych. Gdy sprzedajesz Opcję Dotykową, otrzymujesz początkową premię, ale potencjalnie może zdarzyć się sytuacja w której pojawi się koszt wypłaty.​

   

 • Odkryj naszą platformę FX Options Board

  Platforma FX Options Board to oparte na dotychczasowych, wielokrotnie nagradzanych platformach transakcyjnych, niepowtarzalne narzędzie do obrotu opcjami walutowymi. Platforma łączy wysoką efektywność z przyjaznym użytkownikowi interfejsem, aby zaoferować Ci naprawdę innowacyjną perspektywę rynku opcji walutowych. ​


  Korzyści z obrotu opcjami walutowymi na platformie FX Options Board 

  Saxo Bank jako pierwszy oferuje inwestorom dostęp do intuicyjnej platformy FX Options Board. Platforma FX Options Board zapewnia łatwy przegląd podawanych w czasie rzeczywistym cen bid i ask dla szerokiej gamy terminów i cen wykonania – wszystko w jednym miejscu:

  • Rozwiązanie „Kliknij i inwestuj” wbudowane w platformy transakcyjne Saxo Banku
  • Wyświetla zarówno waniliowe, jak i binarne dotykowe opcje walutowe
  • Macierz notowań dla szerokiej gamy standaryzowanych terminów i cen wykonania
  • Wąskie spready i zrównoważone, podawane w czasie rzeczywistym wyceny
  • Wysoka płynność
  • Przegląd stanu netto otwartych pozycji
  • Ciągłe monitorowanie cen na wiele kontraktów
  • Intuicyjny i konfigurowalny interfejs


  Widok "Wszystko w Jednym" 

  Dzięki platformie FX Options Board masz przed oczami wszystko, czego potrzebujesz – widzisz szereg standardowych terminów zapadalności i cen wykonania, dzięki czemu możesz łatwiej i bardziej intuicyjnie poruszać się wśród najbardziej płynnych opcji walutowych. Standaryzowane daty oznaczają wyższą płynność, a także konkurencyjne, wiarygodne wyceny.
   
  Po prostu przewijaj listy cen wykonania i terminów zapadalności w górę i w dół, aby wybierać opcje walutowe, w które chcesz zainwestować. Bez trudu wyszukuj kolejne strategie inwestycyjne poziomo, pionowo lub po przekątnej. Pozostałe ceny wykonania i terminy zapadalności również dostępne są z bieżącą płynnością za pośrednictwem oferowanego przez platformę ticketu transakcyjnego na opcje walutowe. Saxo Bank oferuje Ci swoje wielokrotnie nagradzane wyceny opcji walutowych w sposób inteligentny i dynamiczny.


Rachunek Demo

Rachunek Demo w Saxo Bank

Sprawdź dostęp do opcji walutowych w Saxo Banku na darmowym rachunku demo.

Miesięczne średnie spready na trzydziestodniowe Opcje FX*

 

* Spready prezentowane są w wymiarze 30 dni w opcji at-the-money. Spready dla innych strajków i innej terminowości będą się różnić.

​​

WYBIERZ OPCJE WALUTOWE ODPOWIEDNIE DLA TWOJEJ STRATEGII INWESTYCYJNEJ:


Waniliowe opcje Walutowe ​ Dotykowe opcje walutowe
Doświadczeni inwestorzy walutowi Nowi inwestorzy walutowi i inwestorzy z rynku akcji
Możesz skorzystać na niepewności na rynku walutowym lub zmienności rynku (w górę, w dół, bez zmian, wszelkie zmiany) Masz opinię na temat kierunku rynku walutowego (w górę lub w dół, bez zmian – w przypadku opcji bezdotykowej)
Zaawansowane strategie Instrument bezdźwigniowy – inwestowane jest 100% depozytu
Możliwość aktywnego zabezpieczenia Delta
Proste strategie (dotykowa / bezdotykowa, horyzont czasowy, długa / krótka, kwota wypłaty)
Zmienny depozyt – należy monitorować współczynniki Delta i Vega
Ograniczasz potencjalną stratę, znasz maksymalną możliwą wypłatę​

Korzystaj z możliwości, jakie oferują inwestycje w Opcje Walutowe w Saxo Banku:

Konkurencyjne ceny i szybka egzekucja Szeroka gama produktów Profesjonalne narzędzia
Jako aktywny uczestnik rynku międzybankowego, dostarczamy dostęp do inwestycji w Opcje Walutowe na najkorzystniejszych warunkach. Inwestuj po cenach w dostarczanych w czasie rzeczywistym Oferujemy Opcje Waniliowe FX na ponad 40 parach walutowych, w tym dla złota i srebra. Nasze Opcje są w pełni konfigurowalne: wybierz datę wygaśnięcia, która najlepiej Ci odpowiada - od 1 dnia, do 1 roku. Korzystaj z każdej okazji inwestycyjnej dzięki naszym narzędziom. Dostarczamy dla Ciebie FX Options Board, raporty dotyczące Opcji Walutowych oraz zaawansowane metodologie inwestycyjne.

Otwórz rachunek transakcyjny
w Saxo Banku 

Korzystaj nagradzanej, profesjonalnej platformy
w licencjonowanym banku.
otwórz rachunek 

Ostrzeżenie

Duńskie banki zobowiązane są do klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych Klientom detalicznym w zależności od produktu w złożoności i ryzyka, jak: zielony, żółty lub czerwony.

Opcja jest skategoryzowane jako czerwony produktu postrzegana jest jako produkt inwestycyjny z dużą złożoność i tym samym wysokim ryzyku. Patrz także: "Kategoryzacja ryzyka produktu" znajdujący się pod naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Pełne warunki transakcyjne