• Rozszerz swoje portfolio inwestycyjne o kontrakty terminowe.

  Dostęp do ponad 200 Futures Online

Futures (kontrakty terminowe) Online

Obracaj światowymi indeksami giełdowymi, surowcami oraz innymi klasami aktywów na światowych giełdach futures.

Internetowy obrót kontraktami terminowymi (Futures) za pośrednictwem Saxo Banku otwiera główne światowe rynki od Chicago po Singapur, z prowizjami już od $1,5.

Nasze wiodące platformy transakcyjne udostępniają szeroką gamę produktów globalnego rynku kontraktów futures - w tym CME Group, Eurex i Euronext. Do produktów tych należą m.in. ropa, metale, waluty, obligacje, produkty rolne, czy też indeksy.

Zależnie od potrzeb, kontrakty terminowe (futures) umożliwiają spekulowanie na ruchach cen aktywów - lub zabezpieczenie się przed ich skutkami.

Zalety obrotu kontraktami Futures z Saxo Bankiem:

 •     Płynność rynku na wszystkie główne kontrakty i wąskie spready
 •     Szeroka gama produktów: oferujemy kontrakty terminowe na produkty rolne, mięso, towary miękkie, ropę, metale pospolite i szlachetne, obligacje, waluty, krótkoterminowe stopy procentowe i indeksy światowych giełd
 •     Ponad 450 instrumentów z przeszło 15 światowych giełd po cenach rynkowych w czasie rzeczywistym
 •     Zlecenia typu limit, stop-limit, stop i stop kroczący można składać w module transakcyjnym, module zleceń lub modułach zestawienia rachunku
 •     Jeden rachunek umożliwia stworzenie zdywersyfikowanego, zrównoważonego portfela wielu produktów – akcji, walut, CFD, futures (kontrakty terminowe), opcji i innych pochodnych instrumentów.

Rachunek Demo

Rachunek Demo w Saxo Bank

Sprawdź dostęp do Futures w Saxo Banku na darmowym rachunku demo.

Prowizja oparta o wielkość wolumenu

Prowizja oparta o wielkość wolumenu pozwala na wyjątkowe elastyczne zarządanie kapitałem i zwiększenie płynności.

 • Czym są kontrakty Futures?

  Kontrakty Terminowe (Futures) stanowią zobowiązanie umowne do zakupu lub sprzedaży konkretnego towaru lub instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości.
  Futures mogą dotyczyć różnych aktywów, od tradycyjnych towarów takich jak kukurydza, pszenica czy sok pomarańczowy, przez nośniki energii, po obligacje rządowe, stopy procentowe czy też indeksy akcji. Kontrakty określają jakość i ilość bazowego waloru. Dla ułatwienia obrotu są w dużej mierze zestandaryzowane.

  Przejrzystość cenowa

  Kontrakty trerminowe to bardzo płynne instrumenty finansowe, co umożliwia indywidualnym inwestorom korzystanie z wąskich spreadów. Koszty transakcji są niskie, a ceny transparentne dzięki szczegółowemu charakterowi kontraktów i przepisom narzuconym przez poszczególne giełdy. Nie następuje fizyczna dostawa waloru bazowego.

  Prowizje od wolumenu

  Prowizje w zakresie kontraktów futures są naliczane od wolumenu transakcji - im większy obrót, tym niższy koszt. W przypadku dużych miesięcznych wolumenów, stawka może spaść nawet do 0,30 USD za kontrakt.​

 • Kontrakty Futures oparte o depozyt

  Zasadniczo kontrakty Futures to umowa kupna lub sprzedaży w dokładnie określonym w przyszłym momencie innymi słowa nie jest dokonywana z góry. Zabezpieczeniem, obustronnym, transakcji staje się depozyt który jest wnoszony przez obie stony. 

  Wielkość depozytu determinuje rynek i jest on taki sam dla każdego handlującego. W zależności od wielkości kapitału stanowiącego depozytu może się on wahać od 1% do 10%.

  Użyj akcji jako zabepieczenia

  By zapewnić dodatkową płynność i wygodę przy inwestowaniu w kontrakty Futures, Saxo Bank akceptuje posiadane akcje jako bezpośrednią formę zabezpieczenia. Dzięki temu klienci mają możliwość rozszerzania portfela inwestycyjnego bez wykorzystania standardowego depozytu. 


Korzystaj z możliwości, jakie oferują inwestycje w Futures w Saxo Banku:


Szeroki dostęp do rynku Różnorodność produktów Dostosowana płynność
Oferujemy ponad 200 kontraktów z 22 globalnych giełd, dzięki czemu zyskujesz dostęp do najważniejszych rynków z całego świata - w tym CME, Eurex i Euronext. 
Wybieraj spośród różnych kategorii, takich jak energia, metale, waluty, indeksy giełdowe. Oferujemy różnorodne produkty, od soku pomarańczowego i pszenicy, po pallad i miedź.  Wykorzystuj wysoką płynność i wąskie spready na wszystkich głównych kontraktach Futures. Z naszymi dostosowanymi prowizjami, im więcej inwestujesz, tym mniej płacisz. 

Otwórz rachunek transakcyjny
w Saxo Banku 

Korzystaj nagradzanej, profesjonalnej platformy
w licencjonowanym banku.
otwórz rachunek 

Product Risk

Duńskie banki zobowiązane są do klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych Klientom detalicznym w zależności od złożoności i ryzyka produktu, jako: zielony, żółty lub czerwony.
Opcja skategoryzowana jako czerwony produkt postrzegana jest jako produkt inwestycyjny z dużą złożonością i - tym samym – o wysokim ryzyku. Patrz także: zakładka „Kategoryzacja ryzyka produktu" znajdująca się pod naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

General  Business Terms