outrageous-predictions-2014

     SZOKUJĄCE
     PROGNOZY

      2015


Każdego roku, Saxo Bank przygotowuje prawdopodobne wydarzenia, które mogą się wydawać „szokujące” dzisiaj, ale mogłyby się wydarzyć w 2015.

Szokujące Prognozy Saxo Banku to coroczne próba wykorzystania relatywnie ekstremalnego rynku oraz wydarzeń politycznych, które są mało prawdopodobne.


 


 


 


 


 


 


 


 

“W rosyjskiej gospodarce zbliża się burza, która może doprowadzić do… selektywnego wycofywania się rządu.”

Wypełnij formularz, prześlemy do Ciebie Szokujące Prognozy Saxo Banku 2015.

Disclaimer

Korzystanie z produktów i usług Saxo Bank może przynieść zarówno straty, jak i zyski, nawet jeśli dokonuje się ich zgodnie z Rekomendacją. W szczególności transakcje na produktach lewarowanych, takich jak m.in. kursy walutowe, instrumenty pochodne czy towary, mogą mieć charakter wysoce spekulacyjny i generować gwałtowne i szybkie straty i zyski.
 
Transakcje o charakterze spekulacyjnym nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

​Żadne ewentualne wzmianki w Publikacji na temat ryzyka związanego z określonym produktem lub usługą nie stanowią kompleksowego ujawnienia ani pełnego opisu wszystkich rodzajów ryzyka związanych z takim produktem lub usługą, ani nie powinny być w taki sposób interpretowane, a Grupa Saxo Bank zachęca wszystkich odbiorców rozważających zawarcie transakcji na produktach i usługach Grupy, by przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji czy transakcji zatrudnili odpowiednich doradców finansowych i stale się z nimi konsultowali.

Czytaj dalej.
​​​