2 marca 2016

Dodaj opcje na kontrakty do Listy Instrumentów w SaxoTrader

03/02/2016

Istnieje teraz opcja dodania kontraktów na opcje i akcje do Listy Instrumentów w SaxoTrader. Można wykonać ten krok za pomocą opcji Przeciągnij i Upuść lub kliknięcia prawym przyciskiem myszki -> Listy Instrumentów lub Kopiuj z Contract Options Chain, Polecenie Transakcji, Polecenie Zlecenia, Pozycje, Zlecenia i inne odpowiednie moduły.

Udoskonalenie to zostanie wdrożone przy kolejnej aktualizacji SaxoTrader, 8 marca, 2016.

saxotrader-3.png