3 kwietnia 2015

Aktualizacje w platformie SaxoTrader

04/03/2015

W Platformie SaxoTrader doszło do kilku aktualizacji:

Ostrzeżenie o walucie rachunku

Aby zapobiec zawieraniu transakcji na nieodpowiednim subkoncie, wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która ostrzeże Cię, jeśli będziesz chciał dokonać transakcji dotyczącej instrumentu w walucie, dla której istnieje już inny rachunek.

Na przykład, jeśli posiadasz rachunki w USD oraz EUR, platforma ostrzeże Cię, jeśli spróbujesz dokonać transakcji dotyczącej opcji w USA na rachunku w EUR.

Platforma nie zatrzyma Twojej transakcji, ale ostrzeże Cię, że możesz dokonać zlecenia na nieodpowiednim subkoncie.

CS_CCY_Warning.png

Eksport Listy Obserwowanych oraz Listy Zleceń

Zrzut Twojej Listy Obserwowanych, Listy Pozycji, Listy Zleceń oraz Historii Handlu może zostać wyeksportowane do Excela, za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszki na daną listę i wybrania opcji „Eksportuj do CSV" w menu.

  • Ograniczyliśmy kolumny, które mogą zostać wyeksportowane z Listy Obserwowanych i Otwartych Zleceń – kolumny dotyczące ceny i sektora zostaną wyłączone w eksportu
  • Wszystkie kolumny z Otwartych Pozycji oraz Historii Handlu mogą zostać wyeksportowane 

Aby ułatwić eksport, przycisk Eksportu został włączony do Panelu Nagłówków w Otwartych Pozycjach i Historii Handlu.

Wygaśnięcie wsparcia dla protokołów HTTP i TCP

Wsparcie dla protokołów HTTP oraz TCP wygasło.

SaxoTrader łączy się teraz z serwerami banku za pośrednictwem bezpiecznych protokołów HTTPS oraz TLS – tutaj dowiesz się więcej o protokołach HTTPS oraz TLS.​