31 maja 2016

Głosowanie w sprawie BREXIT-u, 23 czerwca 2016 – nasilone wahania rynkowe

01/06/2016

Na 23 czerwca 2016 zaplanowane jest referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tak zwany Brexit), co może wywołać nasilone ruchy na rynku, w tym znaczne wahania cen oraz okresy bez płynności.

Chcielibyśmy podkreślić, że ważne jest zrozumienie wszelkich potencjalnych zagrożeń związanych z tym wydarzeniem oraz odpowiednie przygotowanie się na tę datę. Zachęcamy, aby w inwestycjach nie decydować się na zbyt wysoką dźwignię finansową oraz kierować się ostrożnością, rozsądkiem i dyscypliną.

W okresie przed, w trakcie i po głosowaniu, Saxo Group będzie szczegółowo monitorować wahania na rynku oraz dostępną płynność, oprócz innych kwestii. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zwiększony zostanie poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz jest ryzyko, że niektóre transakcje i typy zleceń będą ograniczone. Będziemy informować o wszystkich nadchodzących zmianach, ale chcielibyśmy poprosić o upewnienie się, że Pana/Pani rachunek posiada odpowiedni kapitał, aby w każdym momencie pokryć wymagany depozyt zabezpieczający.

Chcielibyśmy także podkreślić, że wydarzenia takie jak Brexit, będące źródłem ryzyka, mogą potencjalnie wywołać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na rachunku. Należy więc upewnić się, że depozyt na rachunku jest odpowiednio zarządzany przed i w trakcie okresów ze zwiększonymi wahaniami na rynku. Wszelkie zmiany dotyczące dźwigni finansowej oraz dostępu do transakcji będą jednak tylko tymczasowe i spodziewamy się powrotu do normalnych poziomów i operacji, w zależności od warunków rynkowych po referendum w UK.

Saxo Group chciałby zasugerować, aby złożyć wszelkie oczekujące zlecenia na długo przed referendum, ponieważ w okresach ze zmniejszoną płynnością na rynku możliwość realizacji transakcji i zleceń na platformie może być ograniczona. Chcielibyśmy także pokreślić, że w takiej sytuacji nie gwarantujemy, że zlecenia Stop Loss będą zrealizowane po wybranej cenie: zlecenia Stop są po aktywowaniu zamienione na zlecenia rynkowe, a brak dostępnej płynności może wywołać znaczne poślizgi cenowe w zleceniach Stop.

Opcje kupna (np. put, aby zabezpieczyć długie pozycje lub call, aby zabezpieczyć krótkie pozycje) mogą zostać użyte jako zabezpieczenie w obliczu takich wydarzeń jak głosowanie w sprawie Brexitu, ponieważ cena Strike jest ustawiona wcześniej. Dodatkowo, może Pan/Pani znaleźć strategie inwestycyjne oparte na zarządzaniu ryzykiem i płynnością na naszej specjalnej stronie o referendum w UK ws UE, na której publikujemy wszystkie najważniejsze wiadomości dotyczące tego wydarzenia.​