2 lutego 2016

Dostępne międzyrynkowe spready

02/02/2016

Saxo Bank oferuje 2 popularne kontrakty powiązane ze spreadami międzyrynkowymi, dzięki czemu możesz skutecznie handlować w oparciu o różnice między 2 futures'ami:

  • Futures na WTI i Brent na ICE*
  • Futures na Pszenicę i Kukurydzę na CBOT

Ole Hansen, szef strategów ds surowców tłumaczy, dlaczego spready międzyrynkowe są tak ważne

 "Gdy sytuacja na rynkach jest zmienna, a z pewnością mamy z tym do czynienia na początku 2016, ciekawym rozwiązaniem jest zainteresowanie się transakcjami biorącymi pod uwagę ceny jednego produktu w stosunku do drugiego. Transakcjami, które zyskują popularność są spready między ropą Brent i  WTI oraz między pszenicą a kukurydzą.

Spread WTI/Brent

Barrels

W reakcji na łupkową rewolucję w USA, która rozpoczęła się około 2010, spread między 1st.pngnotowaniami ropy Brent i WTI zaczął się zmieniać. W przeszłości, WTI było droższe niż Brent, jednak z uwagi na wzrost produkcji w USA dzięki nowym technologiom i wyższe zapasy w związku z zakazem eksportu surowca przez USA, doszło do długiego okresu, w którym to Brent był droższy niż WTI. Jednak niedawno sytuacja zmieniła się ponownie – z uwagi na zniesienie zakazu eksportu w USA, oba notowania dążą obecnie do parytetu.

2nd.png

W najbliższej przyszłości notowania WTI/Brent powinny utrzymywać się w okolicach parytetu, co daje inwestorom różnorodne możliwości handlowe z niskim ryzykiem.

Spread Pszenica/Kukurydza

WheatCorn

Spread między notowaniami pszenicy i kukurydzy odzwierciedla poziomy popytu i podaży między 3.pngtymi produktami. Po trzech latach sprzyjającej pogody, globalne zapasy silnie wzrosły, co spowodowało, że notowania pszenicy i kukurydzy znajdują się na najniższych poziomach od 2010, a fundusze hedgingowe znacznie zwiększyły liczbę krótkich pozycji w tych produktach. W najbliższych miesiącach, uwaga rynku skoncentruje się na produkcji w nowym sezonie, planach farmerów dotyczących upraw oraz warunkach atmosferycznych. W tym okresie może dojść do zwiększonych wahań, tak jak w poprzednich latach, co może być źródłem okazji handlowych."

Handel międzyrynkowymi spreadami

Możesz handlować międzyrynkowymi spreadami za pomocą polecenia transakcji na platformach Saxo Banku.

  • Kontrakty na spread WTI/Brent są dostępne pod WBS (na przykład, WBSG6-H6 dla marcowego kontraktu spread):
4th.png
  • Kontrakt na spread Pszenica/Kukurydza jest dostępny pod ZW (na przykład, ZWH6-H6 dla marcowego kontraktu):
5.png
* Span-margining nie jest obecnie wspierane na ICE