31 maja 2016

Aktualizacja Danych Rynkowych

01/06/2016

Wymagana osobna subskrypcja do indeksów STOXX® i Euronext

Od 1 lipca 2016, wymagana będzie osobna subskrypcja do danych w czasie rzeczywistym dla indeksów STOXX ® Indices i Euronext:​


STOXX® Indices​

Użytkownicy Prywatni

Użytkownicy  Profesjonalni

Czas Rzeczywisty Poziom 1

2 EUR / Month 8,58 EUR / Month

Euronext Indices

Użytkownicy Prywatni

Użytkownicy  Profesjonalni

Czas Rzeczywisty Poziom 1

1 EUR / Month15 EUR / Month

Indeksy Euronext pozostaną częścią giełdy PAR (Euronext Paris). Indeksy STOXX® będą dostępne na giełdzie STOXX.

Obecna subskrypcja do indeksów STOXX® i Euronext wygaśnie 30 czerwca. Klienci są poproszeni o ponową subskrypcję do tych indeksów.

Koniec ASX News

30 czerwca, zakończone zostanie wyświetlanie ASX News. Wszystkie obecne subskrypcje zostaną anulowane.​