3 lipca 2015

Nowe narzędzia dotyczące aktywności na Rachunku w SaxoTraderGO

03/05/2015

Platforma SaxoTraderGO, została zaktualizowana o wydajne narzędzia dotyczące aktywności na rachunku.​

Narzędzia te są dostępne na stronie Przeglądu Rachunku, w zakładce Raporty w sekcji Rachunek:​

SaxoGO_2_1.png

Przegląd Rachunku przedstawia aktywność i informacje dotyczące wszystkich rachunków lub wybranego przez Ciebie rachunku:

SaxoGO_2_2.png

Wykres wartości rachunku

Wykres wartości rachunku przedstawia wartość na koniec dnia (GMT) wybranych rachunków (lub wszystkich rachunków) w danym okresie.

SaxoGO_2_3.png

Wykres przedstawia wartość rachunku na koniec dnia w wybranym okresie.

Wykres dotyczący % zwrotu

Wykres % zwrotu może zostać wyświetlony zamiast Wartości Rachunku, po wybraniu zakładki % zwrotu.
Wykres % zwrotu wyświetla ważony czasowo % zwrotu na koniec dnia (GMT) dla wybranego rachunku (lub wszystkich rachunków) w danym okresie.

SaxoGO_2_4.png

Wykres przedstawia % zwrotu w wybranym okresie.

Tabela dotycząca % zwrotu

Tabela % zwrotu przedstawia % zwrotu w każdym miesiącu kalendarzowym dla wybranego rachunku (lub wszystkich rachunków). 

SaxoGO_2_5.png
Niepełne miesiące są zaznaczone *.

Historia pozycji

Panel historii pozycji przedstawia podstawową statystykę dotyczącą Twojego rachunku (lub wszystkich rachunków):

 • Istnienie rachunku (dni)
 • Średni czas trwania pozycji
 • Długie/Krótkie
 • Pozycje (wygrane / łączna liczba)
 • % wygranych (zamknięte pozycje)
SaxoGO_2_6.png


Wykres dotyczący zamkniętych pozycji dotyczy pozycji zamkniętych w wybranych datach.

Nowe funkcje rachunku

W Przeglądzie Rachunku, dostępne jest nowe okno dialogowe przedstawiające funkcje rachunku:

 • Dostępna gotówka na handel takimi produktami jak akcje i obligacje
 • Dostępny depozyt na inwestowanie takimi produktami jak Forex, CFDs, Kontrakty Futures i opcje
 • Użycie depozytu w transakcjach z depozytem
 • Ekspozycja netto Twoich otwartych pozycji (wartość Twoich otwartych pozycji denominowana w walucie Twojeg​o rachunku)
 • Pokrycie-Ekspozycja, czyli stosunek wartości Twojego rachunku do wartości otwartych pozycji
 • Wartość rachunku – dzienna, miesięczna i roczna zmiana % wartości Twojego rachunku 
SaxoGO_2_7.png