3 września 2015

Nowe opcje dotyczące wykresów na platformie SaxoTraderGO

03/09/2015

​Nowe narzędzia do analiz

W menu Analiz dostępne są cztery nowe narzędzia:

  • Ichimoku cloud LUB Ichimoku Kinko Hyo (IKH)
  • Keltner Channel (KCH)
  • Moving Average Envelope (MAE)
  • Weighted Moving Average (WMA)
image_1.png

Nowe narzędzia do przypisów

W meny przypisów, dostępne są cztery nowe narzędzia:

  • Strzałka – narysuj strzałkę, aby oznaczyć coś na wykresie
  • Prostokąt - narysuj prostokąt, aby oznaczyć lub podkreślić coś na wykresie
  • Elipsa - narysuj elipsę, aby oznaczyć lub podkreślić coś na wykresie
  • Nowe narzędzie do mierzenia – służy ono do mierzenia różnicy w cenach (w procentach). Obecne narzędzie do mierzenia różnicy w cenach i okresów w słupkach otrzymało nową nazwę – Licznika Słupków
image_2.png

Zapisz wykres jako obraz

Możesz teraz zapisać wykres do pliku w formie obrazu. Następnie, możesz go wydrukować, klikając w ikonę Wygeneruj Obraz Wykresu photograph.png.

image_3.png


Wskazówka w wykresie

Możesz teraz zmienić konfigurację linii ceny lub przypisu, klikając w dany Instrument.

image_4.png

 Okno dialogowe konfiguracji umożliwia Ci skonfigurowanie kolorów i szerokości Linii, Świecy i Słupka.​