2 sierpnia 2016

Nowy model ratingu akcyjnego

01/08/2016

​​​​

12 września 2016, SaxoBank wprowadzi nowy, uproszczony model ratingu akcyjnego, który może zostać użyty do oszacowania:

• wymaganego depozytu zabezpieczającego dla obrotu CFD na Akcje i Opcjami Akcyjnymi

• wartości akcji lub pozycji ETF, które mogą zostać użyte, jako zabezpieczenie takich produktów opartych na depozycie zabezpieczającym jak Waluty (FX) lub CFD

Kategorie Depozytu Zabezpieczającego

Nowy uproszczony model ratingu dzieli się na pięć kategorii: od akcji na poziomie 1 (niskie ryzyko) do poziomu 5 (wysokie ryzyko). ​

​​​​

Rating

Depozyt

Zabezpieczenie

1

10% 75%

2

20% 50%​

3

40% 25%

4

80% 0%

5

100% ​0%​
​ ​ ​

Wymagany depozyt zabezpieczający dla CFD na Indeksy pozostaje bez zmian.

CFD na akcje

W przypadku CFD na akcje z Kategorii 1, musisz utrzymać tylko 10% rynkowej wartości pozycji, jako zabezpieczenie, co pozwala Ci na użycie dźwigni finansowej sięgającej 10 razy. W przypadku CFD na akcje z Kategorii 4, musisz utrzymać 80% rynkowej wartości pozycji. W przypadku CFD na akcje z Kategorii 5, musisz utrzymać pełną rynkową wartość pozycji, jako depozyt zabezpieczający.

Pozycje w akcjach, jako zabezpieczenie depozytu

Dla akcji z Kategorii 1, możesz użyć do 75% wartości swojej pozycji, jako zabezpieczenie w przypadku takich produktów opierających się na depozycie zabezpieczającym jak waluty (FX), CFD i futures. Nie możesz użyć wartości swoich pozycji, jako zabezpieczenie depozytu w przypadku akcji z kategorii 4 i 5.

Ciągłe aktualizacje ratingów

Oprócz wprowadzenia uproszczonych kategorii, od 12 września będziemy także codziennie monitorować i dokonywać ciągłych zmian ratingów akcji. Oznacza to, że możemy oprzeć ratingi pojedynczych akcji na aktualnych wydarzeniach rynkowych, przenosząc je do najbardziej odpowiednich kategorii ryzyka. Stałe zmiany ratingów zapobiegają ustawieniu zbyt wysokiej dźwigni finansowej dla akcji, które stały się bardziej ryzykowne.

Obecny rating wyświetlany na platformach

Obecne ratingi dla CFD i akcji można wyświetlić w Warunkach Handlowych na platformach handlowych.

W SaxoTrader:

  • Standardowy Depozyt wymagany dla CFD na Akcje można znaleźć w
    Rachunek > Warunki Handlowe > Lista Instrumentów CFD na Akcje/Indeksy (pogrupowana według giełd)
  • Wartość Zabezpieczenia dla akcji można znaleźć w
    Rachunek > Warunki Handlowe > Lista Instrumentów Akcyjnych (pogrupowana według giełd)

W SaxoTraderGO: Wymagany Depozyt dla CFD na Akcje oraz Wartość Zabezpieczenia dla Akcji można znaleźć w Rachunek > Warunki Handlowe ​> Wyszukaj akcji lub CFD