12 maja 2016

Nowości w SaxoTrader

12/05/2016

​​

Zarządzaj zleceniami z listy Otwartych Pozycji

W liście Otwartych Pozycji w SaxoTrader dostępna jest teraz nowa kolumna - Zlecenia.3

PositionOrders.png

Przycisk wyświetla liczbę zleceń związanych z instrumentem na tym samym rachunku. Kliknij w przycisk Zlecenia, aby otworzyć listę zleceń, którą możesz edytować, anulować lub tworzyć nowe zlecenia dla instrumentu:

FilteredOrders.png

Przegląd zawiera:

  • Pozycję netto
  • Łączną liczbę zleceń Kupna i Sprzedaży
  • Niepokrytą kwotę, która jest różnicą między pozycją netto a liczbą zleceń. Na przykład, jeśli posiadasz długą pozycję w EURUSD na 1M i zlecenie sprzedaży do zamknięcia na poziomie 250.000, to niepokryta kwota to 750.000

Dostęp do Listy Instrumentów, Wykresów, Eksploratora Instrumentów, Poleceń Transakcji

Do Filtrowanych Zleceń można także wejść z menu kontekstowego (pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki) instrumentu, z Listy Instrumentów, Wykresów, Eksploratora Instrumentów, Poleceń Transakcji.

WatchlistOrders.png

Niepkryta kwota w poleceniu transakcji

Niepokryta kwota instrumentu - różnica między pozycją netto a liczbą zleceń – jest teraz dostępna z sekcji Wyboru Kwoty w Poleceniu Transakcji

UncoveredAmount.png