2 lutego 2016

Nowości w SaxoTraderGO

02/02/2016

Nowe raporty o dywidendach i oprocentowaniu

Raporty o dywidendach zostały zaktualizowane, udoskonalone i wzbogacone o wiele funkcji, które dają lepszy wgląd w dywidendy z posiadanych akcji.

8.png

Szczegóły dotyczące oprocentowania zawierają informacje o przyznanych/pobranych kwotach z Twoich rachunków.

Raporty o dywidendach i oprocentowaniu można przefiltrować w oparciu o datę, lub wpisując odpowiednie hasło do wyszukiwarki.

Udoskonalony moduł wypłaty

Udoskonalona została opcja Wypłaty Gotówki w Sekcji Rachunek. Pozwala ona teraz na zapisanie szczegółów wypłaty jako szablonu w celu łatwiejszego użycia w przyszłości.

8_1.png

Wsparcie raportów – Eksport do Excela

Od teraz Wyciągi Finansowe, Wyciągi z Rachunku, Raporty o Zrealizowanych Transakcjach, Dywidendach i Oprocentowaniu mogą zostać wyeksportowane do Excela.​