31 maja 2016

Nowości w SaxoTraderGO

01/06/2016

Nowy Raport Okresowy – dostępny od czerwca 2016

Nowy Raport Okresowy będzie zawierać informacje o kapitale na rachunku, z uwzględnieniem zysków i strat związanych z obracanym instrumentem oraz wygenerowanego kapitału i pomoże Ci w analizowaniu szerszych, długoterminowych trendów rynkowych.

Raport Okresowy będzie dostępny w sekcji Rachunek na platformie SaxoTraderGO i będzie zawierać informacje o aktywności na wybranym rachunku lub wszystkich rachunkach.

Ikona info (i) przy każdej wiadomości daje Ci pełen dostęp do informacji o wiadomości, w tym:

  • Wartości pozycji na początku i końcu okresu
  • Podsumowania każdego osobnego wygenerowania kapitału związanego z określonym instrumentem w danym okresie

Wszystkie szczegóły mogą zostać wyeksportowane do PDF.


PeriodOverview.png

Export do Excela

Dzięki rozszerzonej funkcji eksportu do Excela, możesz wyeksportować każdy szczegół, na przykład informację o wartości pozycji na początku i końcu danego okresu. Dzięki temu, funkcja ta oferuje niespotykaną dotąd szczegółowość i przejrzystość danych.

Raport może zostać także wyeksportowany jako PDF.

Nowe funkcje w wykresach w SaxoTraderGO

Accumulation Distribution Line (ADL) Chaikina

Od teraz, w menu Analizy, dostępna jest funkcja Accumulation Distribution Line (ADL) zaprojektowana przez Marca Chaikina.

ADL Chaikina to wskaźnik oparty na wolumenie, który mierzy łączny przepływ kapitału z i do instrumentu, co pomaga w oszacowaniu presji na kupno i sprzedaż oraz potwierdzeniu siły trendu.
ADL wykrywa sygnały przemawiające zarówno za kupnem jak i sprzedażą. Wskaźnik jest oparty na konwergencji lub sygnałach potwierdzających określony trend:

  • Sygnał przemawiający za wzrostem istnieje wtedy, gdy cena spada a ADL rośnie.
  • Sygnał przemawiający za spadkiem istnieje wtedy, gdy cena rośnie a ADL spada

Wskaźnik jest oparty na wolumenie transakcji, więc jest on dostępny tylko do produktów typu exchange-traded, a nie typu OTC, takich jak FX. 

Chart_ADL.png

Triple Exponentially Smoothed Moving Average (TRIX)

Triple Exponentially Smoothed Moving Average (TRIX) to wskaźnik momentum, zaprojektowany przez Jacka Hutsona, który przedstawia % zmianę w potrójnie wygładzonej wykładniczej średniej kroczącej. Filtruje ona i wykrywa nieistotne zmiany cenowe, a jeśli dodasz normalną wykładniczą średnią kroczącą do panelu TRIX, to uzyskasz efekt podobny do MACD. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na fakt, że jest ona potrójnie wygładzona, to jest bardziej wygładzona niż MACD.

Podobnie do MACD, linia oscyluje wokół 0 (zero), które może przeciąć od góry lub od dołu. A po dodaniu EMA należy szukać dywergencji, w której TRIX może przeciąć od góry lub od dołu linię sygnałową, co jest zgodne z odpowiednio sygnałem kupna lub sprzedaży. 

Chart_TRIX.png

Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) to wskaźnik zaprojektowany przez Avruma Suodacka i Gene'a Quonga, który używa zarówno wolumenu jak i ceny do zmierzenia presji na sprzedaż i kupno danego instrumentu. Wskaźnik przyjmuje wartość od 0 do 100 i działa jako RSI - MFI jest także znany jako RSI ważony wolumenem.
Inwestorzy szukają dywergencji – gdy MFI zmierza w przeciwnym kierunku niż cena. 

Chart_MFI.png

Offset

W oknie dialogowym konfiguracji dostępna jest od teraz opcja Offsetu, dzięki której możesz przenieść daną funkcję w lewo do przeszłości lub w prawo do przyszłości, od -100 do 100 jednostek okresowych. Podstawowe obliczenia nie zmieniają tej funkcji, przenoszą tylko ją w lewo lub prawo na wykresie. 

Chart_Offset.png

Przypis Projekcja Fibonacciego

W menu przypisów na wykresie dostępna jest teraz funkcja Projekcji Fibonacciego. Wcześniej była ona dostępna w ramach funkcji Rozszerzenia Fibonacciego, gdy nakładało się dwie ostatnie funkcje na jednym poziomie. Teraz opcja ta jest dostępna szybciej, za pomocą dwóch kliknięć.

Fib_proj.png

Opcja Snapa

Wcześniej, przypis Snapa był dostępny tylko w ustawieniach konfiguracyjnych kontrolujących snapa we wszystkich przypisach. Teraz, można wybrać/cofnąć wybór snapa dla każdego osobnego przypisu w ustawieniach konfiguracyjnych.​