2 marca 2016

Nowości w SaxoTraderGO

03/02/2016

​​

Przenośne okno zlecenia transakcji w SaxoTraderGO

Od teraz istnieje opcja przeniesienia polecenia transakcji w SaxoTraderGO w każde miejsce na ekranie, dzięki czemu można dostosować widok do własnych preferencji. Gdy polecenie zostanie zamknięte, to pojawi się w środkowym punkcie jako pop-up (wyskakujące okno) kolejnym razem, gdy zostanie aktywowane.

saxotradergo-2.png

Udoskonalenia Przeglądu Instrumentów

Moduł Przeglądu Instrumentów w SaxoTraderGO został wzbogacony o funkcję, która umożliwia wyświetlanie dodatkowych danych dotyczących instrumentów we wszystkich klasach aktywów. Masz możliwość zmiany wielkości modułu oraz zmieniania wyświetlanych informacji za pomocą kliknięcia w niebieskie strzałki.

saxotradergo-2-1.png

SaxoTraderGO wspiera funkcję powiadomień

SaxoTraderGO wspiera od teraz różne typy powiadomień:

  • SaxoTraderGO wyświetla powiadomienia w formie pop-upów
  • Powiadomienia mogą przyjąć formę wiadomości na czacie
  • Inwestorzy online otrzymają powiadomienia natychmiastowo
  • Inwestorzy offline otrzymają powiadomienia przy kolejnym zalogowaniu się do platformy

Powiadomienia w pop-upie zostaną wyświetlone na środku ekranu. 

saxotradergo-2-2.png

Nowe funkcje wykresów w SaxoTraderGO

Nowa funkcja Kanału Cenowego

Kanały cenowe to linie powyżej i poniżej ceny instrumentu. Górny kanał bazuje na maksimach w danym okresie a kanał dolny na minimach w danym okresie. W przypadku 10-dniowego kanału cenowego, górny kanał jest oparty na maksimach w tym okresie a kanał dolny na minimach. Kanały cenowe mogą zostać użyte do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, a także obszarów wyprzedania i wykupienia w większych trendach spadkowych i wzrostowych.

saxotradergo-2-3.png

Adnotacje

Kolejność w funkcji Adnotacji została zmieniona z alfabetycznej na bardziej intuicyjną. Lista zaczyna się teraz od Linii, Fibonacci'ego, Figur, Narzędzi Pomiaru i Tekstu.

Do listy Adnotacji została dodana także nowa funkcja – nieskończonej linii trendu. 

saxotradergo-2-4.png

Funkcja minimalizowania paneli i okna głównego

Istnieje teraz możliwość zminimalizowania paneli i okna głównego. Wystarczy kliknąć obok X w prawym górnym rogu, a okno/panele zminimalizują się. Aby otworzyć je ponownie, należy kliknąć +.

saxotrdergo-2-5.png


Przenośne ustawienia dotyczące analiz i adnotacji

Tak jak w przypadku zlecenia transakcji, można teraz przenosić ustawienia dotyczące analiz i adnotacji. Dzięki temu możesz skoncentrować się na wykresie, zmieniając ustawienia analiz i adnotacji.