6 lipca 2016

Dostępny nowy Raport z Przeglądem Okresu

06/07/2016

​Od teraz dostępny jest nowy Raport z Przeglądem Okresu, dzięki któremu można wyświetlić zmiany w wartości rachunku w wybranym okresie. Istnieje opcja wyświetlenia informacji o zysku/stracie określonego instrumentu i przepływach gotówki oraz przejścia do analizy szerszych trendów handlowych.

export.png

Ikona informacji (i) przy każdej wiadomości oferuje dostęp do pełnych szczegółów wiadomości, w tym:

  • wartości pozycji na początku i końcu okresu
  • podsumowania wszystkich pojedynczych ruchów gotówkowych na instrumencie w danym okresie

Wszystkie szczegóły mogą zostać wyeksportowane do PDF.

Export do Excela

Rozszerzona funkcja Excela umożliwia eksportowanie zastawienia rachunków.

Nowe wykresy: Słupek Ekspozycji i Zmiana Wartości

W Przeglądzie Rachunku w SaxoTraderGO, w Raportach Wydajności, można znaleźć teraz nowe wykresy: Słupek Ekspozycji i Zmianę Wartości, których można użyć w przypadku każdej klasy aktywów w wybranym okresie. Dzięki tym nowym funkcjom można uzyskać szczegółowe informacje o ekspozycji i zmianie wartości wybranych bazowych aktywów.

Słupek ekspozycji wyświetla dla jednego lub wielu rachunków ich ekspozycję na klasę aktywów na koniec danego okresu.

Krótkie pozycje są wyświetlone na czerwono, w ujemnych wartościach, a długie pozycje na zielono – w dodatnich wartościach. ExposureBreakdown.png

Produkty oparte na depozycie

W przypadku produktów opartych na depozycie zabezpieczającym, takich jak CFD Futures i FX, ekspozycja jest równa wartości pozycji bazowych.

Pozycje gotówkowe

W przypadku produktów gotówkowych, takich jak akcje i obligacje, ekspozycja jest równa wartości rynkowej pozycji.

Opcje

W przypadku opcji, ekspozycja jest równa premium, które może być dodatnie (długa pozycja) lub ujemne (krótka).

Wszystkie wartości są zamienione na walutę wybranego rachunku.

Ekspozycja na papiery bazowe

Wykres Ekspozycji umożliwia Ci także przejście do papierów bazowych – kliknij w słupek w określonej klasie aktywów, a otrzymasz informacje o swojej ekspozycji na koniec ostatniego dnia handlu w wybranym okresie.

Wykres Zmiany Wartości

Wykres Zmiany Wartości może zostać użyty do sprawdzenia wpływu danej klasy aktywów na wartość rachunku w wybranym okresie.

Jeśli wpływ danej klasy aktywów jest dodatni, to zostanie on wyświetlony na zielono, a jeśli wpływ jest ujemny, to zostanie wyświetlony na czerwono.

Wszystkie wartości są zamienione na walutę wybranego rachunku.

Aktywność gotówkowa

Istnieje także osobny słupek dedykowany aktywności gotówkowej, wyświetla on na przykład wynik netto w wybranym okresie. Informacje mogą dotyczyć przelewów gotówkowych, oprocentowania oraz opłat za subskrypcje. ValueBreakdown.png

Wpływ papierów bazowych

Wykres Wartości wyświetla także informacje o wpływie papierów bazowych w wybranym okresie – należy po prostu kliknąć w słupek dla danej klasy aktywów.​

Wyświetlone informacje dotyczą tylko wybranego okresu, a NIE całego okresu trwania pozycji na rynku.