2 lutego 2016

Dostępnych ponad 640 opcji na akcje

02/02/2016

  • Hong Kong - 56 najpopularniejszych akcji
  • Londyn - 53 najpopularniejszych akcji FTSE 100
  • US - 405 Opcji na Akcje i ETF
  • Niemcy - 32 akcji, w tym wszystkie z DAX Index
  • Szwajcaria - 22 akcji, w tym wszystkie z SMI Index
  • Francja - 42 akcji, w tym wszystkie z CAC 40 Index
  • Amsterdam - 30 akcji, w tym wszystkie 25 z AEX Index stocks
5th.png

Strategie oparte na opcjach na akcje

 

Opcje na akcje są idealne do handlu w oparciu o różnorodne strategie i szczególnie nadają się do:

• Lewarowania gry kierunkowej przy skalkulowanej potencjalnej stracie

• Strategii polegających na grze na zmienność ceny, gdy inwestor spodziewa się, że cena akcji przebije się przez górną lub dolną granicę danego zakresu

• Strategii bazujących na niskiej zmienności ceny, gdy inwestor spodziewa się, że cena akcji nie opuści danego zakresu

• Zabezpieczenia portfela akcji

• Zwiększenia przychodów z portfela – wystawiania opcji w oparciu o posiadany portfel akcji z zatrzymaniem premii.

W odróżnieniu od warrantów, opcje na akcje oferują lepsze wyceny, wyższe obroty oraz większą przejrzystość. Co więcej, w przypadku opcji możesz użyć kombinacji różnych strategii na różnych rynkach.​