5 maja 2015

Aktualizacje na platformie SaxoTrader

05/05/2015

Na platformie SaxoTrader doszło ostatnio do kilku aktualizacji:

Wyrównanie Ekspozycji Netto na Rynku Walutowym

Do platformy SaxoTrader dodana została funkcja wyrównania ekspozycji netto na rynku walutowym – dzięki niej, możesz wyrównać pozycje netto za pomocą jednej, prostej operacji. Funkcja ta jest dostępna dla: Rynku Walutowego, Kontraktów Walutowych Forward, Waniliowych Opcji Walutowych oraz Dotykowych Opcji Walutowych.

Funkcja jest aktywna tylko w przypadku, gdy żadnej z sub-pozycji nie towarzyszy zlecenie stop-loss lub take profit. Teraz, możesz skorzystać z funkcji Usunięcia Powiązanych Zleceń, a następnie użyć funkcji Wyrównania Ekspozycji Netto.​

saxotrader_updates_1.png

Gdy sub-pozycjom nie towarzyszy żadne zlecenie stop lub limit, funkcja wyrównania pozycji netto staje się dostępna – można jej użyć, klikając w odpowiedni przycisk w kolumnie, a następnie wchodząc do okna dialogowego Wyrównania Ekspozycji Netto.

Usunięcie powiązanych zleceń na pozycjach netto

Do listy Otwartych Pozycji w SaxoTrader dodana została funkcja Usunięcia Powiązanych Zleceń – jest ona pomocna przy użyciu funkcji Wyrównania Ekspozycji Netto.

Dzięki nowej funkcji, za pomocą jednej prostej operacji, możesz usunąć wszystkie zlecenia powiązane z pozycją netto. Jeśli powiązane zlecenia pojawią się pod Pozycją Netto, w kolumnie ze Stopami i Limitami pojawią się przyciski usunięcia – otwierają one okno dialogowe, za pomocą którego można rozpocząć proces usuwania wszystkich powiązanych zleceń dla danej pozycji netto. Oba przyciski rozpoczynają ten sam proces usuwania zleceń.​

saxotrader_updates_2.png

Pasek Ra​​chunku i Depozytu

W ostatnim czasie, na platformie SaxoTrader, na pasku narzędzi Rachunku i Depozytu doszło do kilku udoskonaleń, które zwiększają częstotliwość oraz jakość aktualizacji informacji na pasku narzędzi po transakcjach.​

saxotrader_updates_3.png

Usługa ułatwiająca dodanie Nowego Instrumentu

Ułatwiliśmy dodanie nowego instrumentu do naszej oferty produktów. W celu zgłoszenia prośby o dodanie nowego instrumentu, przejdź do nowej sekcji w  zakładce 'Rachunek' na platformie.​

saxotrader_updates_4.png