5 września 2016

Spread

05/09/2016

Analiza Spread jest używana do porównania instrumentów, których notowania są oparte na spreadzie:

  • dwie spółki z tego samego sektora,
  • akcja A i B tej samej spółki,
  • dwa kontrakty futures na towary

Spread może rozszerzać i zawężać się i może być używany do obrotu w oparciu o spread, na przykład, gdy inwestor sprzedaje jeden instrument i kupuje inny, gdy spread jest szerszy od średnich historycznych.

spread.png