• FOREX​​
  ​​
  Wybierz plan cenowy​​​
  ​​najkorzystniejszy dla Ciebie.​​​

  Spready FX już od 0,2 pipsa.​

  ​​​​DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ​
  ​​​AKCJE & CFD​​

  Inwestuj więcej.
  ​​Płać mniej.

  Zagwarantuj sobie ceny już od 6 USD za transakcję ​przy minimum 100 transakcjach w miesiącu.  ​​​​DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ​​
  ​ ​
  ​​​​

Prowizje i warunki transakcyjne dla poszczególnych produktów​

Minimalna wielkość rachunku

10 000 USD dla rachunku Classic

100 000 USD dla rachunku Premium

500 000 USD dla rachunku Platinum​

Oprocentowanie środków zdeponowanych w Saxo Bank

Odsetki na rachunku głównym nalicza się od wolnego kapitału netto.

Odsetki na subkontach nalicza się od wartości rachunku.

Jednak ponieważ wolny kapitał netto oblicza się z uwzględnieniem wszystkich otwartych pozycji transakcyjnych na wszystkich Twoich rachunkach, należy dopilnować, by na rachunku głównym znajdowała się wystarczająca ilość gotówki.

W przeciwnym razie ryzykujesz naliczenie odsetek obciążeniowych na rachunku głównym przekraczających uznania z tytułu odsetek na subkoncie lub subkontach.​

Wolny Kapitał Netto​

Twój Wolny Kapitał Netto równa się ​

 • Saldu środków pieniężnych na głównym rachunku handlowym
 • Plus/minus wszelkie niezrealizowane zyski lub straty z tytułu otwartych CFD, FX forward i Futures na głównym rachunku handlowym
 • Plus wartość rynkowa opcji walutowych na głównym rachunku handlowym
 • Minus wymagany depozyt dla finansowania otwartych pozycji na głównym rachunku handlowym i subkontach 

Stan Rachunku

Stan Rachunków na Twoich subkontach równa się​

 • Stanu Gotówki na Twoim rachunku ​
 • Plus/minus wartość niezrealizowanych zysków lub strat z tytułu otwartych CFD, FX forward i Futures na rachunku
 • Plus wartość rynkowa opcji walutowych na głównym rachunku handlowym​

Τα ακόλουθα επιτόκια ισχύουν για τα κεφάλαια που κατατίθενται στην Saxo Bank:

Για Net Free Equity πάνω από 15,000 EUR (ή το ισόποσο):

 • Ο τόκος που πιστώνεται υπολογίζεται στο ποσό όλου του λογαριασμού με το εκάστοτε επιτόκιο προσφοράς (Bid) της αγοράς μειωμένο κατά 3%

Για θετικό Net Free Equity μέχρι 15,000 EUR (ή το ισόποσο):

 • Δεν υπάρχει τόκος

Για αρνητικό Net Free Equity:

 • Ο τόκος θα υπολογιστεί βάσει των επιτοκίων ζήτησης (Ask) της αγοράς αυξημένο κατά 8%.

Odsetki na rachunku (klienci indywidualni)

Środki zdeponowane w Saxo Bank oprocentowane są w następujący sposób:

 • Odsetek nie wypłaca się od wolnego kapitału netto do kwoty 15 000 EUR (lub jej równowartości w innej walucie)
 • W przypadku dodatniego wolnego kapitału netto powyżej kwoty 15 000 EUR odsetki stanowią wyższą z wartości: wysokość rynkowych stóp procentowych minus 3% od pełnej kwoty lub zero.
 • W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto odsetki pobiera się według wysokości rynkowych cen sprzedaży plus 8%, ale nie mniej niż 8%.

Odsetki na rachunku (klienci instytucjonalni)

Środki zdeponowane w Saxo Banku oprocentowane są w następujący sposób:

 • W przypadku dodatniego wolnego kapitału netto odsetki stanowią wyższą z wartości: wysokość rynkowych stóp procentowych minus narzut lub zero. Odsetki wypłaca się na pełną kwotę dla wszystkich wartości rachunków.
 • W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto odsetki pobiera się według wysokości rynkowych cen sprzedaży plus narzut, ale nie mniej niż narzut, na pełną kwotę dla wszystkich wartości rachunków.

Obliczenie i rozliczenie odsetek

Odsetki oblicza się codziennie, a rozlicza w trybie miesięcznym – w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Opłata z tytułu przeliczania walut

Przewalutowanie kosztów transakcji, jak również zysków i strat z czynności transakcyjnych dokonuje się z zastosowaniem ceny mid na rynku spot przy zamknięciu pozycji, plus/minus 0,5%. Dla opcji walutowych stawka wynosi plus/minus 0,1%.

Opłata z tytułu przewalutowania nie ma zastosowania do depozytu zabezpieczającego. Uwzględnia się jedynie rozliczenie rzeczywistych wpłat na rachunek transakcyjny i wypłat z niego, na przykład kupno/sprzedaż akcji gotówkowych, zapłata/otrzymanie premii z tytułu opcji, itp.

Stawkę stosowaną przy przewalutowaniu kwot zaksięgowanych na Twoim rachunku pokazano na platformach transakcyjnych pod raportem „Transakcje wykonane”.

Opłata za brak aktywności​

Rachunki, które nie są aktywne przez 6 kolejnych miesięcy (180 dni) zostaną obciążone opłatą za brak aktywności w wysokości 100 USD lub równowartością tej kwoty w walucie rachunku. 

​Od 1 stycznia 2015
Opłaty powiernicze za akcje, ETFs/ETCs i obligacje

Dla rachunków z pozycjami na akcjach, ETF/ETC oraz obligacjach zostanie naliczona opłata w wysokości 0.12% w skali roku; miesięczna kwota minimalna będzie wynosić 5 EUR od rachunku.

Opłata powiernicza będzie obliczana dziennie na podstawie wartości z końca dnia i naliczana każdego miesiąca.

Opłata powiernicza (w skali roku)​Minimalna opłata miesięczna
Akcje i ETF/ETC​​0.12%​EUR 5.00
Obligacje​​​0.12%EUR 5.00


Podatek od Wartości Dodanej (VAT)

Opłata powiernicza podlega podatkowi VAT, a więc zostanie on naliczony do opłaty powierniczej.

Osoby fizyczne

 • Rezydujące w UE: zastosowanie ma duński VAT w wysokości 25%
 • Rezydujące poza UE: VAT nie będzie naliczony przez Saxo Bank A/S
Klienci korporacyjni/instytucjonalni
 • mający swoją siedzibę w Danii: duński VAT 25% ma zastosowanie
 • mający swoją siedzibę w UE (poza Danią): Saxo Ban​k A/S nie naliczy VATu, jeśli zostanie podany ważny europejski NIP*. Zostanie wystawiona faktura odwrotnego obciążenia.
 • mający swoją siedzibę w UE (poza Danią): zostanie naliczone duński VAT w wysokości 25%, jeśli nie zostanie podany ważny europejski NIP.
 • mający swoją siedzibę poza UE: VAT nie zostanie naliczony przez Saxo Bank, jednak mogą mieć zastosowanie lokalne przepisy VAT

*Tylko NIP europejski, który jest weryfikowalny poprzez stronę internetową Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en będzie zarejestrowany jako ważny NIP europejski. Jeśli NIPu nie będzie można zweryfikować, prosimy skontaktować się z lokalnymi organami VAT.​

Godziny handlu w okresie świątecznym

​Zobacz tutaj.

Updated 08 January, 2015

Ostrzeżenie o Ryzyku

Korzystanie z produktów i usług Saxo Bank może przynieść zarówno straty, jak i zyski, nawet jeśli dokonuje się ich zgodnie z Rekomendacją. W szczególności transakcje na produktach lewarowanych, takich jak m.in. kursy walutowe, instrumenty pochodne czy towary, mogą mieć charakter wysoce spekulacyjny i generować gwałtowne i szybkie straty i zyski.

General  Business Terms
bez zobowiązań bez ryzyka

Darmowy rachunek demo

Zapisz się po darmowy rachunek Demo i inwestuj bez ryzyka poprzez laptop lub urządzenie mobilne​

darmowe Demo

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Telefon: +48 22 275 55 70
Email: infoPL@saxobank.com