• FOREX​​
  ​​
  Wybierz plan cenowy​​​
  ​​najkorzystniejszy dla Ciebie.​​​

  Spready FX już od 0,2 pipsa.​

  ​​​​DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ​
  ​​​AKCJE & CFD​​

  Inwestuj więcej.
  ​​Płać mniej.

  Zagwarantuj sobie ceny już od 6 USD za transakcję ​przy minimum 100 transakcjach w miesiącu.  ​​​​DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ​​
  ​ ​
  ​​​​

​​​Prowizje i warunki transakcyjne dla poszczególnych produktów​

Minimalna wielkość rachunku

10 000 USD dla rachunku Classic

100 000 USD dla rachunku Premium

500 000 USD dla rachunku Platinum​

Wolny Kapitał Netto definicja

 • Saldo środków pieniężnych na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Plus/minus wszelkie niezrealizowane zyski lub straty z tytułu otwartych CFD, FX forward i kontraktów Futures na głównym rachunku
 • Plus wartość rynkowa opcji walutowych na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Minus wymagany depozyt dla finansowania otwartych pozycji na głównym rachunku oraz subkontach 

Wolny Kapitał Netto dla finansowania depozytu

Warunki finansowania depozytu mogą różnic się od warunków dla depozytu zabezpieczającego pozycji.  Pełna lista zabezpieczeń gotówkowych do finansowania depozytu dla Wolnego Kapitału Netto znajduje się z naszych ogólnych warunkach (General Business Terms).

W celu uniknięcia negatywnych odsetek na rachunku należy utrzymywać  dostateczny poziom depozytu gotówkowego zapewniający dodatnie saldo  Wolnego Kapitału Netto​.

Oprocentowanie środków zdeponowanych w Saxo Bank

Odsetki na rachunku głównym nalicza się od wolnego kapitału netto.

Odsetki na subkontach nalicza się od wartości rachunku.

Jednak ponieważ wolny kapitał netto oblicza się z uwzględnieniem wszystkich otwartych pozycji transakcyjnych na wszystkich Twoich rachunkach, należy dopilnować, by na rachunku głównym znajdowała się wystarczająca ilość gotówki.

W przeciwnym razie ryzykujesz naliczenie odsetek obciążeniowych na rachunku głównym przekraczających uznania z tytułu odsetek na subkoncie lub subkontach.​

Wolny Kapitał Netto​

Twój Wolny Kapitał Netto równa się ​

 • Saldu środków pieniężnych na głównym rachunku handlowym
 • Plus/minus wszelkie niezrealizowane zyski lub straty z tytułu otwartych CFD, FX forward i Futures na głównym rachunku handlowym
 • Plus wartość rynkowa opcji walutowych na głównym rachunku handlowym
 • Minus wymagany depozyt dla finansowania otwartych pozycji na głównym rachunku handlowym i subkontach 

Stan Rachunku

Stan Rachunków na Twoich subkontach równa się​

 • Stanu Gotówki na Twoim rachunku ​
 • Plus/minus wartość niezrealizowanych zysków lub strat z tytułu otwartych CFD, FX forward i Futures na rachunku
 • Plus wartość rynkowa opcji walutowych na głównym rachunku handlowym​

Τα ακόλουθα επιτόκια ισχύουν για τα κεφάλαια που κατατίθενται στην Saxo Bank:

Για Net Free Equity πάνω από 15,000 EUR (ή το ισόποσο):

 • Ο τόκος που πιστώνεται υπολογίζεται στο ποσό όλου του λογαριασμού με το εκάστοτε επιτόκιο προσφοράς (Bid) της αγοράς μειωμένο κατά 3%

Για θετικό Net Free Equity μέχρι 15,000 EUR (ή το ισόποσο):

 • Δεν υπάρχει τόκος

Για αρνητικό Net Free Equity:

 • Ο τόκος θα υπολογιστεί βάσει των επιτοκίων ζήτησης (Ask) της αγοράς αυξημένο κατά 8%.

Odsetki na rachunku (klienci indywidualni)

Środki zdeponowane w Saxo Bank oprocentowane są w następujący sposób:

 • Odsetek nie wypłaca się od wolnego kapitału netto do kwoty 15 000 EUR (lub jej równowartości w innej walucie)
 • W przypadku dodatniego wolnego kapitału netto powyżej kwoty 15 000 EUR odsetki stanowią wyższą z wartości: wysokość rynkowych stóp procentowych minus 3% od pełnej kwoty lub zero.
 • W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto odsetki pobiera się według wysokości rynkowych cen sprzedaży plus 8%, ale nie mniej niż 8%.

Odsetki na rachunku (klienci instytucjonalni)

Środki zdeponowane w Saxo Banku oprocentowane są w następujący sposób:

 • W przypadku dodatniego salda  Wolnego Kapitału Netto, odsetki będą wyższe od wartości rynkowych bid lub zero, z wyjątkiem  walut wymienionych poniżej. Odsetki będą wypłacane od pełnej sumy wartości wszystkich rachunków.

 • W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto odsetki pobiera się według wysokości rynkowych cen sprzedaży plus narzut, ale nie mniej niż narzut, na pełną kwotę dla wszystkich wartości rachunków.

  Od dnia 1 marca 2017 roku, Saxo Bank będzie pobierał ujemne stopy procentowe w odpowiednich walutach referencyjnych w naszej standardowej ofercie. Opłata będzie miała zastosowanie do salda powyżej progu obecnie wskazanych w poniższej tabeli.

  Na głównym rachunku handlowym, próg ten zostanie zastosowany do ilości wolnego kapitału netto, a w przypadku subkont do wartości rachunku. Negatywne odsetki będą naliczane codziennie z salda rachunku kredytowego przekraczającego próg i obciążą główne rachunki lub subkonta na koniec każdego miesiąca za okres odsetkowy poprzedniego miesiąca.

  Wysokość stawek może ulec zmianie.

  PrógNegatywna stopa odsetek (roczna)​
  EUR250,000-0.40%
  CHF250,000 -0.75%
  DKK2,000,000 -0.65%
  ​SEK2,500,000​-0.50% ​

Obliczenie i rozliczenie odsetek

Odsetki oblicza się codziennie, a rozlicza w trybie miesięcznym – w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Opłata z tytułu przeliczania walut

Przewalutowanie kosztów transakcji, jak również zysków i strat z czynności transakcyjnych dokonuje się z zastosowaniem ceny mid na rynku spot przy zamknięciu pozycji, plus/minus 0,5%. Dla opcji walutowych stawka wynosi plus/minus 0,1%.

Opłata z tytułu przewalutowania nie ma zastosowania do depozytu zabezpieczającego. Uwzględnia się jedynie rozliczenie rzeczywistych wpłat na rachunek transakcyjny i wypłat z niego, na przykład kupno/sprzedaż akcji gotówkowych, zapłata/otrzymanie premii z tytułu opcji, itp.

Stawkę stosowaną przy przewalutowaniu kwot zaksięgowanych na Twoim rachunku pokazano na platformach transakcyjnych pod raportem „Transakcje wykonane”.

Opłata za brak aktywności​

Rachunki, które nie są aktywne przez 6 kolejnych miesięcy (180 dni) zostaną obciążone opłatą za brak aktywności w wysokości 100 USD lub równowartością tej kwoty w walucie rachunku. 

​Od 1 stycznia 2015
Opłaty powiernicze za akcje, ETFs/ETCs i obligacje

Dla rachunków z pozycjami na akcjach, ETF/ETC oraz obligacjach zostanie naliczona opłata w wysokości 0.12% w skali roku; miesięczna kwota minimalna będzie wynosić 5 EUR od rachunku.

Opłata powiernicza będzie obliczana dziennie na podstawie wartości z końca dnia i naliczana każdego miesiąca.

Opłata powiernicza (w skali roku)​Minimalna opłata miesięczna
Akcje i ETF/ETC​​0.12%​EUR 5.00
Obligacje​​​0.12%EUR 5.00


Podatek od Wartości Dodanej (VAT)

Opłata powiernicza podlega podatkowi VAT, a więc zostanie on naliczony do opłaty powierniczej.

Osoby fizyczne

 • Rezydujące w UE: zastosowanie ma duński VAT w wysokości 25%
 • Rezydujące poza UE: VAT nie będzie naliczony przez Saxo Bank A/S
Klienci korporacyjni/instytucjonalni
 • mający swoją siedzibę w Danii: duński VAT 25% ma zastosowanie
 • mający swoją siedzibę w UE (poza Danią): Saxo Ban​k A/S nie naliczy VATu, jeśli zostanie podany ważny europejski NIP*. Zostanie wystawiona faktura odwrotnego obciążenia.
 • mający swoją siedzibę w UE (poza Danią): zostanie naliczone duński VAT w wysokości 25%, jeśli nie zostanie podany ważny europejski NIP.
 • mający swoją siedzibę poza UE: VAT nie zostanie naliczony przez Saxo Bank, jednak mogą mieć zastosowanie lokalne przepisy VAT

*Tylko NIP europejski, który jest weryfikowalny poprzez stronę internetową Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en będzie zarejestrowany jako ważny NIP europejski. Jeśli NIPu nie będzie można zweryfikować, prosimy skontaktować się z lokalnymi organami VAT.​

Godziny handlu w okresie świątecznym

​Zobacz tutaj.

Updated 08 January, 2015

Ostrzeżenie o Ryzyku

Korzystanie z produktów i usług Saxo Bank może przynieść zarówno straty, jak i zyski, nawet jeśli dokonuje się ich zgodnie z Rekomendacją. W szczególności transakcje na produktach lewarowanych, takich jak m.in. kursy walutowe, instrumenty pochodne czy towary, mogą mieć charakter wysoce spekulacyjny i generować gwałtowne i szybkie straty i zyski.

General  Business Terms
bez zobowiązań bez ryzyka

Darmowy rachunek demo

Zapisz się po darmowy rachunek Demo i inwestuj bez ryzyka poprzez laptop lub urządzenie mobilne​

darmowe Demo

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Telefon: +48 22 275 55 70
Email: infoPL@saxobank.com