​ Warunki obrotu: CFD na indeksy


Konkurencyjne spready cen kupna i sprzedaży (bid/ask)

Przy transakcjach na CFD na indeksy w Saxo Banku nie płacisz odrębnej prowizji. Jedyny koszt, który ponosisz, to spread pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży (bid/ask).

Zobacz minimalne spready dla poszczególnych CFD na indeksy w zakładce „Szczegółowe warunki kontraktu” (tutaj).

Wygasające CFD indeksowe

Saxo Bank oferuje obecnie transakcje na wygasających CFD na indeks US2000, zapewniających ekspozycję na 2000 akcji małych i średnich spółek z rynku amerykańskiego.

CFD na indeks US2000 odzwierciedla cenę bazowego kontraktu terminowego, a przy transakcji stosowany jest spread przyjęty na rynku kontraktów terminowych i niewielki narzut. Nie stosuje się żadnych innych opłat i prowizji, natomiast stosuje się wymóg minimalnego rozmiaru transakcji.

CFD na indeks US2000 wygasa co kwartał, podobnie jak kontrakt terminowy. Po wygaśnięciu kontrakt jest rozliczany w gotówce w dniu wygaśnięcia. Wszelkie pozycje nadal otwarte w momencie wygaśnięcia zostaną zamknięte automatycznie po cenie rynkowej.

Manualne rolowanie pozycji od jednej daty wygaśnięcia do drugiej jest możliwe do godziny wygaśnięcia (tj. do godziny 17:00 czasu nowojorskiego).

Godziny handlu

W Saxo Banku możesz zawierać kontrakty na najpopularniejsze indeksy w ramach sesji trwającej nawet do 22 godzin.

Zobacz godziny handlu dla poszczególnych CFD na indeksy w zakładce „Szczegółowe warunki kontraktu” (tutaj).

Krótka sprzedaż

Saxo Bank w pełni wspiera krótką sprzedaż CFD na indeksy.

Rodzaje zleceń

Dostępne są zlecenia z limitem, rynkowe, stop, stop limit i trailing stop. Ponadto możesz składać warunkowe zlecenia if done („po realizacji”) i one cancels other („jedno anuluje drugie”, OCO).

Zlecenie stop dołączone do krótkiej pozycji aktywowane jest po cenie kupna (BID), a zlecenie stop dla pozycji długiej po cenie sprzedaży (ASK).

Włoski podatek od transakcji finansowych​​

Podatek dotyczy wszystkich włoskich pochodnych instrumentów finansowych posiadających jako aktywa bazowe instrumenty kapitałowe emitowane przez spółki włoskie.

Podatek ma zastosowanie bez względu na lokalizację klienta czy właściwość miejscową dla transakcji, dlatego wszyscy inwestujący we włoskie pochodne instrumenty finansowe muszą zapłacić nowy włoski podatek od transakcji finansowych od transakcji kupna i sprzedaży. 

Index Tracker: Italy 40 (ITALY40.I​)

Wartość nominalna (EUR) ​​0-2.5 tys. ​2.5-5 tys. ​5-10 tys. ​10-50 tys. ​50-100 tys. ​100-500 tys.  500-1,000k tys. Ponad 1,000 tys.
Kwota podatku (EUR)​0.25​0.5​15​​10​50​100​200​

Updated 20 January 2015

​ Warunki obrotu: ​​CFD na obligacje


Spread na rynku kontraktów terminowych

CFD na obligacje w Saxo Bank są wyceniane według spreadu bazowego kontraktu terminowego i powiększone o stały narzut.

Minimalny rozmiar transakcji – ułamek kontraktu terminowego

CFD na obligacje denominowane są w mniejszych lotach, niż bazowe kontrakty terminowe.

Na przykład wartość minimalnej zmiany ceny (tick) jednego kontraktu terminowego na obligacje Bund wynosi 10 EUR dla każdego przyrostu ceny kontraktu terminowego (0,01). Alternatywnie możesz zadecydować o obniżeniu wartości minimalnej zmiany ceny do 1 EUR dzięki CFD na obligacje Bund dla tego samego przyrostu (0,01).

Minimalny rozmiar transakcji dla CFD na obligacje wynosi 50 CFD.

Wygasające CFD

Podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych, CFD na obligacje wygasają i są rozliczane w gotówce w dniu wygaśnięcia. Wszelkie pozycje nadal otwarte w momencie wygaśnięcia zostaną zamknięte automatycznie po cenie rynkowej.

Manualne rolowanie pozycji od jednej daty wygaśnięcia do drugiej jest możliwe do godziny wygaśnięcia. Daty i godziny wygaśnięcia poszczególnych CFD na obligacje podane są na platformach transakcyjnych w zakładce CFD i podzakładce „Warunki obrotu kontraktami terminowymi”.

Rodzaje zleceń

Dostępne są zlecenia z limitem, rynkowe, stop, stop limit i trailing stop. Ponadto możesz składać warunkowe zlecenia if done („po realizacji”) i one cancels other („jedno anuluje drugie”, OCO).

Zlecenie stop składane w celu sprzedania pozycji wykonywane jest po cenie kupna (bid), a zlecenie stop w celu kupna wykonywane jest po cenie sprzedaży (ask).

Krótka sprzedaż

Saxo Bank w pełni wspiera krótką sprzedaż CFD na obligacje.

Rozliczenia w gotówce

CFD na obligacje zapewniają klientom ekspozycję na instrument bazowy bez konieczności dokonywania rozliczenia fizycznego. Transakcje na CFD na obligacje są rozliczane w gotówce.

Updated 20 January 2015

​ Warunki obrotu: ​CFD na towary


Odzwierciedlenie ceny bazowego kontraktu terminowego

Transakcje na CFD na towary w Saxo Banku nie wiążą się z żadnymi prowizjami, jednak w cenie ustalanej przez Saxo Bank dla każdego CFD uwzględniony jest spread cen kupna i sprzedaży (bid/ask).

Oznacza to, że mimo iż ceny CFD oparte są na bazowych kontraktach terminowych, spread będzie nieco większy.

Cenę CFD na towary Saxo Bank ustalił jako rynkowy spread bazowych kontraktów terminowych plus stały narzut.

Pełna lista spreadów CFD na towary znajduje się w szczegółowych warunkach kontraktu w menu ​​​Ceny.


Minimalny rozmiar transakcji – ułamek kontraktu terminowego

Mimo iż wszystkie CFD na towary wyceniane są na zasadzie jednostkowej, często stosuje się wymóg minimalnego rozmiaru transakcji.

CFD na towary denominowane są w mniejszych lotach, niż bazowe kontrakty terminowe. Na przykład CFD na ropę amerykańską to 25 baryłek ropy zamiast 1 000 baryłek. Każdy CFD jest notowany jako jednostka kontraktu bazowego (np. 1 baryłka), obowiązuje jednak wymóg minimalnego rozmiaru transakcji.

Możesz również zredukować otwartą pozycję CFD poniżej minimalnego rozmiaru transakcji. W przypadku, gdy posiadasz taką pozycję, należy ją zamknąć za pośrednictwem zestawienia rachunku lub kontaktując się z dealing desk.

Większa dźwignia

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego dla CFD na towary są mniej restrykcyjne, niż w przypadku bazowego kontraktu terminowego, zapewniając większą ekspozycję za mniejsze pieniądze. Skorzystaj z dźwigni wynoszącej aż do 100:1 przy transakcjach na CFD na towary.

Zobacz pełną listę ​wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Transakcje w oparciu o depozyt zabezpieczający niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka dla twojego kapitału i możliwa jest utrata większej kwoty niż pierwotnie zainwestowana, stąd mogą one nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko, jakie wchodzi w grę, a w razie potrzeby poszukaj niezależnej porady.

Zobacz ostrzeżenie o ryzyku​.

Wygasanie co miesiąc

Podobnie jak kontrakty terminowe, CFD na towary w Saxo Bank wygasają co miesiąc i są rozliczane w gotówce w dniu wygaśnięcia bazowego kontraktu terminowego. Oferujemy bieżący miesiąc (front month - bieżący kontrakt) i następny miesiąc (back month - następny kontrakt), aby umożliwić klientom manualne rolowanie pozycji z jednego kontraktu na następny.

Daty i godziny wygaśnięcia poszczególnych CFD na towary podane są na platformach transakcyjnych w zakładce „Transakcje” lub „Zlecenia” oraz na stronach poświęconych informacjom na temat danego instrumentu.

Transakcje zostają wstrzymane o określonej godzinie podanej w tabeli – specyfikacji kontraktów w odniesieniu do poszczególnych kontraktów.Należy sprawdzić datę ostatniego dnia obrotu, ponieważ różni się w zależności od kontraktu i miesiąca.

Wszystkie pozycje otwarte w momencie zamknięcia obrotów w dniu wygaśnięcia zostaną automatycznie zamknięte po cenie zamknięcia przyjętej przez Saxo Bank i rozliczone w gotówce.

Na potrzeby transakcji Saxo Bank wyceni zarówno wygasający kontrakt na bieżący miesiąc, jak i następny kontrakt, o ile dostępność i płynność to umożliwią.

Rodzaje zleceń

Dostępne są zlecenia z limitem, rynkowe, stop, stop limit i trailing stop. Ponadto możesz składać warunkowe zlecenia if done („po realizacji”) i one cancels other („jedno anuluje drugie”, OCO).

Zlecenie stop składane w celu sprzedania pozycji wykonywane jest po cenie kupna (bid), a zlecenie stop w celu kupna wykonywane jest po cenie sprzedaży (ask).

Rozliczenia w gotówce

CFD na towary zapewniają klientom ekspozycję na instrument bazowy bez konieczności dokonywania rozliczenia fizycznego. Transakcje na CFD na towary są rozliczane w gotówce.

Krótka sprzedaż

Saxo Bank w pełni wspiera krótką sprzedaż CFD na towary.

Przykładowa transakcja

Poniżej przedstawiamy przykładową transakcję z użyciem CFD na towary.

Długa pozycja na ropę amerykańską – Kupno 100 baryłek CFD na ropę amerykańską

Dzień 1 – inwestor gra na zwyżkę i chce utrzymać długą pozycję CFD na ropę amerykańską.
Transakcjakupno 100 CFDs po $59.90 ​​
Wartość nominalna$5990​​
Wymagany depozyt zabezpieczający (depozyt w wysokości 5% dla pierwszych 300 tys. EUR zabezpieczenia na rachunku, w pozostałych przypadkach w wysokości 10%)$299.50​
 
Dzień 5 – cena wzrosła i inwestor chce zamknąć pozycję, by osiągnąć zysk.
Transakcja​​sprzedaż 100 CFDs po $61.50
Zysk$160
Zmiana ceny instrumentu bazowego($61.50 - $59.90) / $59.90 = 2.7%
  

Podsumowując, inwestor wykorzystał dźwignię związaną z CFD na towary.

Transakcja otwarcia wyceniona została na 5 990 USD, jednak inwestor musiał dostarczyć depozyt zabezpieczający w wysokości zaledwie 5%, tj. 299,50 USD.

Transakcja zamknięcia generowała zysk w wysokości 1,60 USD za baryłkę i ponieważ przekładało się to na wzrost ceny ropy o 2,7%, klient zrealizował zysk w wysokości 160 USD.​

Klienci powinni pamiętać, że mimo iż produkty będące przedmiotem transakcji lewarowanych, takie jak CFD na towary, mogą wiązać się ze zwiększoną rentownością, mogą również jednak przyczynić się do zwiększenia ewentualnej straty w przypadku, gdy rynek działa na niekorzyść inwestora.​

Przeczytaj ostrzeżenie o ryzyku.

Updated 20 January 2015

​ Warunki obrotu: CFD na waluty​


Spread na rynku kontraktów terminowych

CFD oparte na walutach w Saxo Banku są wyceniane według spreadu bazowego kontraktu terminowego i powiększone o stały narzut.

Minimalny rozmiar transakcji – ułamek kontraktu terminowego

CFD oparte na walutach są objęte wymogiem minimalnego rozmiaru transakcji równym 5 000, tj. znacznie niższym, niż w przypadku kontraktu terminowego, który odzwierciedla, tj. 1 lot kontraktu terminowego na euro/dolar amerykański wynosi 125 000 EUR.

W przypadku indeksu amerykańskiego minimalny rozmiar transakcji wynosi 100 jednostek.

Wygaśnięcie

Podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych, CFD oparte na walutach wygasają i są rozliczane w gotówce w dniu wygaśnięcia. Wszelkie pozycje nadal otwarte w momencie wygaśnięcia zostaną zamknięte automatycznie po cenie rynkowej.

Manualne rolowanie pozycji od jednej daty wygaśnięcia do drugiej jest możliwe do godziny wygaśnięcia. Daty i godziny wygaśnięcia poszczególnych CFD opartych na walutach podane są na platformach transakcyjnych w zakładce „Warunki obrotu CFD opartymi na walutach” oraz w zakładce „Ceny” (Prices).

Rodzaje zleceń

Dostępne są zlecenia z limitem, rynkowe, stop, stop limit i trailing stop. Ponadto możesz składać warunkowe zlecenia if done („po realizacji”) i one cancels other („jedno anuluje drugie”, OCO).

Zlecenie stop składane w celu sprzedania pozycji wykonywane jest po cenie kupna (bid), a zlecenie stop w celu kupna wykonywane jest po cenie sprzedaży (ask).

Krótka sprzedaż

Saxo Bank w pełni wspiera krótką sprzedaż CFD opartych na walutach.

Updated 20 January 2015

Warunki obrotu: ​CFD na ETF / ETC

Prowizja w zależności od wolumenu

Transakcje z użyciem CFD na fundusze notowane na giełdzie (ETF) oraz na towary notowane na giełdzie (ETC) są identyczne z transakcjami na akcjach w Saxo Banku.

Są wyceniane jako prowizja giełdowa wyrażona w procentach (%) od wartości nominalnej transakcji przy wymogu minimalnego rozmiaru transakcji.

W przypadku giełd północnoamerykańskich prowizja wyliczana jest w centach za kontrakt.

Dane giełdowe nieodpłatnie w czasie rzeczywistym

Transakcje na CFD na ETF po cenach w czasie rzeczywistym w Saxo Bank wymagają dokonania subskrypcji na otrzymywanie odpowiednich danych giełdowych.

Aby nieodpłatnie skorzystać z transakcji na CFD na ETF po cenach w czasie rzeczywistym należy w ciągu miesiąca dokonać co najmniej czterech (4) transakcji na CFD lub na akcjach na danej giełdzie, odnotowanych na twoim rachunku.

Uwaga: oferta ta dotyczy wyłącznie inwestorów niezawodowych. Więcej informacji na temat zwrotu opłaty z tytułu subskrypcji na dane giełdowe dla aktywnych inwestorów na rynku akcji.

Rodzaje zleceń

Rodzaje zleceń w odniesieniu do CFD na ETF I ETC są zbliżone do zleceń akceptowanych dla CFD na poszczególne akcje.

Updated 20 January 2015

 Warunki obrotu: CFD na akcje


Spready cen kupna i sprzedaży (bid/ask) i prowizje dotyczące akcji

CFD na poszczególne akcje odzwierciedlają cenę akcji bazowych, dlatego spread pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży (bid/ask) CFD jest równy spreadowi akcji bazowych.

Przy transakcjach na CFD na poszczególne akcje w Saxo Banku pobierana jest stała prowizja stanowiąca odsetek wartości nominalnej transakcji, jak również obowiązuje wymóg minimalnego rozmiaru transakcji. W przypadku giełd północnoamerykańskich prowizja wyliczana jest w centach za kontrakt.

Dane giełdowe nieodpłatnie w czasie rzeczywistym

Transakcje na CFD na akcje gotówkowe po cenach w czasie rzeczywistym w Saxo Banku​ wymagają dokonania subskrypcji na otrzymywanie odpowiednich danych giełdowych.

Aby nieodpłatnie skorzystać z transakcji na CFD na poszczególne akcje po cenach w czasie rzeczywistym i bez opóźnień należy w ciągu miesiąca dokonać co najmniej czterech (4) transakcji na CFD na akcje gotówkowe, odnotowanych na twoim rachunku.

Uwaga: oferta ta dotyczy wyłącznie inwestorów prywatnych. W​ięcej informacji na temat zwrotu opłaty z tytułu subskrypcji na dane giełdowe dla aktywnych inwestorów na rynku akcji.

Zarządzanie zleceniami

Dostępne są zlecenia rynkowe, z limitem i stop. Istnieje również możliwość składania zleceń typu stop limit i trailing stop (zleceń odzwierciedlających zmiany na rynku). Możesz również składać warunkowe zlecenia if done („po realizacji”) i one cancels other („jedno anuluje drugie”, OCO).

Zlecenia rynkowe

Saxo Bank może zadecydować o przekształceniu zleceń rynkowych w agresywne zlecenia z limitem. Jest to uzasadnione wymogami giełdy i zachowaniem zgodności wewnętrznej.

Z tych samych względów zlecenia rynkowe mogą również ulegać przekształceniu przez brokerów wykonawczych.

Uwaga: klient ma obowiązek sprawdzić, czy po wprowadzeniu zlecenia jest ono realizowane na rynku. Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zleceń z tego tytułu.

Giełda

NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)

Australian Stock Exchange (ASX)

Athens Exchange (AT)

London Stock Exchange (LSE_SETS)

Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)

NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)

NASDAQ OMX Helsinki (HSE)

Singapore Exchange (SGX-ST)

BME Spanish Exchanges (SIBE)

 

Polska – Giełda Papierów Wartościowych (GPW / WSE)

Brokerskie zlecenia rynkowe mogą być składane na giełdzie wyłącznie w trakcie notowań ciągłych, z wyjątkiem równoważenia. Aby takie zlecenie zostało przyjęte, co najmniej jedno przeciwne zlecenie z limitem musi oczekiwać na realizację.

Brokerskie zlecenie rynkowe jest wykonywane po cenie najlepszego przeciwnego zlecenia kupna, lub, w zależności od przypadku, zlecenia sprzedaży oczekującego na realizację.

W przypadku częściowej realizacji zlecenia rynkowego, część niewykonana przekształcana jest w zlecenie z limitem po ostatniej cenie.

Stany Zjednoczone - American Stock Exchange (AMEX)

Ze względu na ograniczoną książkę zleceń na giełdzie American Stock Exchange (AMEX) Saxo Bank nie umożliwia składania zleceń rynkowych na tej giełdzie. Klienci powinni zamiast tego składać zlecenia z limitem.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w odniesieniu do twojego zlecenia lub jeżeli podejrzewasz ich wystąpienie, powinieneś natychmiast skontaktować się z Saxo Bankiem.

Zlecenia z limitem

Zlecenie z limitem to zlecenie kupna akcji po cenie nie wyższej niż uprzednio określona lub sprzedaży akcji po cenie nie niższej niż uprzednio określona.

Na przykład zlecenie kupna z limitem może być zrealizowane wyłącznie po cenie limitu lub niższej. Zlecenie sprzedaży z limitem może być zrealizowane wyłącznie po cenie limitu lub wyższej. Korzyść tego rozwiązania polega na gwarancji minimalnej kontroli inwestora nad zleceniem.

Zlecenia typu stop

Z definicji zlecenie typu stop to zlecenie natychmiastowego opuszczenia (sprzedaż stop) lub zajęcia (kupno stop) danej pozycji.

Saxo Bank stosuje procedurę inteligentnego przesyłania zleceń (Smart Order Routing), aby zrealizować takie zlecenie awaryjne z dostępem do płynności dostępnej w różnych systemach transakcyjnych w momencie przesłania zlecenia*.

Zlecenia typu stop są często stosowane do opuszczenia pozycji i ochrony inwestycji w przypadku, gdy zmiany na rynku są niekorzystne dla otwartej pozycji.

Składane zlecenia typu stop

Zlecenie SPRZEDAŻY stop

Zlecenie KUPNA stop

Realizowane zlecenia typu stop dla CFD na poszczególne akcje

transakcja po cenie stop

transakcja po cenie stop

 

Amerykańskie zlecenia typu stop (i zlecenia rynkowe)

W przypadku rynków amerykańskich Saxo Bank stosuje algorytmy zamiatania, aby dodać płynność pochodzącą z większej liczby systemów transakcyjnych, zamiast opierać się wyłącznie na giełdzie podstawowej. Oznacza to, że zlecenia mogą być realizowane, zanim rozpoczną się obroty na giełdzie podstawowej.

Zlecenia rynkowe składane po godzinie 9:30 czasu wschodniego nie zostaną zrealizowane, zanim nie zostanie złożone zlecenie cross na te akcje na giełdzie podstawowej.

Zlecenia typu stop składane są poprzez notowania na rynku podstawowym i realizowane są zgodnie z zasadami przesyłania określonymi powyżej w odniesieniu do zleceń rynkowych.

Ze względu na fakt, iż niektóre zlecenia typu stop są obsługiwane manualnie, niekiedy mogą wystąpić opóźnienia.

*Więcej informacji​

Częściowa realizacja (Partial Fills)

Częściowa realizacja może nastąpić przy zleceniach z limitem, a pozostała kwota zostaje na rynku jako zlecenie z limitem i może zostać zrealizowana w czasie trwania zlecenia.

Zlecenia rynkowe mogą być realizowane na wielu poziomach; wypłacana cena będzie średnią ceną wszystkich realizacji ważoną wielkością obrotu.

Zlecenia algorytmiczne

Zlecenia algorytmiczne są dostępne w przypadku zarówno CFD na akcje gotówkowe, jak i na poszczególne akcje.

Minimalny rozmiar transakcji wynosi 50 000 USD.

Co do zasady zlecenia algorytmiczne umożliwiają klientom zawieranie transakcji z wykorzystaniem różnych strategii, przy większych rozmiarach fiszki, co w innym przypadku mogłoby negatywnie wpłynąć na cenę rynkową.

Umożliwiają również rozkład zlecenia na mniejsze części, aby uniknąć podawania pełnego rozmiaru zlecenia. Może to być szczególnie korzystne rozwiązanie dla klientów zawierających transakcje na akcjach i CFD na poszczególne akcje z pominięciem najbardziej płynnych.

Obecnie Saxo Bank udostępnia klientom zlecenia algorytmiczne na żądanie. Możesz obserwować pozycję na platformach transakcyjnych i ją anulować. Na początek oferowane są następujące rodzaje zleceń algorytmicznych:

  • ​Reload
  • Implementation Shortfall
  • With Volume
  • VWAP
  • Smart Dark
  • Iceberg

Zlecenia algorytmiczne obsługiwane są na następujących giełdach:

Wszystkie giełdy amerykańskie (z wyjątkiem Pink sheets i Bulletin Board)

London Stock Exchange (LSE_SETS)

London Stock Exchange (IOB) (LSE_INTL)

NYSE Euronext Paris (PAR)

NYSE Euronext Lisbon (LISB)

BME Spanish Exchanges (SIBE)

SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) (VX)

Deutsche Börse (XETRA) (FSE)

Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)

Więcej informacji o zleceniach algorytmicznych na platformie SaxoTrader.​​

Krótka sprzedaż CFD

W przypadku krótkiej sprzedaży CFD podlegasz regulaminowi rynku akcji na danym rynku. Na przykład przy krótkiej sprzedaży CFD pozycja może zostać odgórnie zamknięta, jeżeli twoje CFD zostaną odwołane.

Może to nastąpić w przypadku, gdy pożyczka akcji bazowych zostanie utrudniona ze względu na zdarzenia korporacyjne, takie jak przejęcia, dywidendy, oferty praw (i inne działania związane z fuzjami i przejęciami) lub w sytuacji zwiększonej sprzedaży akcji przez fundusze hedgingowe.

Lokalne ograniczenia krótkiej sprzedaży

Ze względu na warunki rynkowe wiele organów finansowych ogłasza zmiany regulaminów, które mają wpływ na krótką sprzedaż akcji fizycznych. Zmiany te wprowadzane są w celu ochrony integralności i jakości rynku papierów wartościowych i wzmocnienia zaufania inwestorów. W efekcie aminy te mogą negatywnie wpłynąć na krótką sprzedaż powiązanych CFD.

Klient ma obowiązek zapoznać się z informacją, które rynki wprowadzają ograniczenia krótkiej sprzedaży. Jest to możliwe poprzez kontakt z organami lokalnymi. Lista dostępnych do krótkiej sprzedaży CFD znajduje się w zakładce „Warunki obrotu CFD" na platformach transakcyjnych Saxo.

Australijskie CFD

W przypadku australijskich CFD na poszczególne akcje mogą wystąpić ograniczenia kwoty CFD w ramach krótkiej sprzedaży jednego dnia ze względu na ograniczoną dostępność pożyczek na rynku bazowym.

Greckie CFD

Zarząd Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego (HCMC) 28 stycznia 2013 r. zadecydował o zakazie krótkiej sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do akcji instytucji kredytowych, dopuszczonych do obrotu na giełdzie ateńskiej, z uwzględnieniem indeksu bankowego FTSE/ATHEX-CSE w okresie od 1 lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.​​

Koszty pożyczki na potrzeby krótkiej sprzedaży CFD

Krótkie pozycje CFD na akcje gotówkowe przetrzymywane przez noc wiążą się z kosztami pożyczki.

Koszty pożyczki zależą od płynności akcji bazowych i mogą wynosić zero (0) w odniesieniu do akcji o znacznej płynności.

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów pożyczki dostępne są w zakładkach ​„Ceny” oraz „CFD na akcje".

Zdarzenia korporacyjne

Mimo iż klienci posiadający pozycje na CFD na poszczególne akcje nie są właścicielami akcji bazowych, na wartość ich pozycji wpływają zdarzenia korporacyjne. Co do zasady pozycje i ceny są korygowane automatycznie tak, by uwzględnić zdarzenia korporacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń korporacyjnych wpływających na CFD w Saxo Bank dostępne są w menu ​„Zdarzenia korporacyjne”.

Giełda Papierów Wartościowych w Atenach

W oparciu o sygnały rynkowe, które Saxo Bank uzyskuje od brokerów w odniesieniu do konsekwencji ewentualnego opuszczenia strefy euro przez Grecję, czujemy się zobowiązani do poinformowania naszych klientów posiadających pozycje na greckie CFD, iż wyjście Grecji ze strefy euro stworzy wyjątkowe warunki rynkowe.

Dlatego należy wziąć pod uwagę, iż w przypadku opuszczenia strefy euro przez Grecję Saxo Bank może: zamknąć wszystkie pozycje na greckich CFD posiadane przez naszych klientów po cenie dostępnej w Saxo Bank w tym momencie, oraz dokonać konwersji waluty z euro po kursach dostępnych w Saxo Bank

Finansowanie nocne (overnight) – debet/kredyt

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Koszty finansowania nocnego (overnight)” w podzakładkach ​ „Ceny”, „CFD na poszczególne akcje”.

Transakcja na długiej pozycji CFD na akcje

​ W przypadku, gdy spodziewasz się wzrostu ceny akcji, możesz zadecydować o przyjęciu długiej pozycji CFD na poszczególne akcje.

W poniższym przykładzie możesz oczekiwać WZROSTU cen akcji Barclays Bank z obecnego średniego kursu wynoszącego 1,72 GBP. Dysponujesz kwotą 10 000 GBP na potrzeby depozytu zabezpieczającego. Saxo Bank oferuje dźwignię dla tego instrumentu w wysokości 10:1, co oznacza, że depozyt zabezpieczający wyniesie zaledwie 10% kwoty transakcji.

Podejmujesz decyzję o zakupie 50 000 CFD po cenie sprzedaży w wysokości 1,73 GBP, co daję ci pozycję o wartości nominalnej (50 000*1,73 GBP) 86 500 GBP.

Za każdy dzień utrzymywania otwartej długiej pozycji ponosisz koszt finansowania od wartości nominalnej na dzień otwarcia tej pozycji.

Zastosowana stopa procentowa to LIBOR+3% (0,27144%+3% = 3,27144%). Po 10 dniach cena akcji Barclays rośnie, a ty sprzedajesz 50 000 CFD po 1,85 GBP.

Szczegóły transakcji są następujące:

Otwarcie pozycji

Sposó​b wyliczenia

Kwota (GBP)​

Dostępny depozyt zabezpieczający

10 000 GBP x 10

100 000

Wartość nominalna transakcji

50 000 x 1,73 GBP

86 500

Wykorzystany depozyt zabezpieczający

86 500 GBP x 0,10

8 650

Prowizje od transakcji

86 500 GBP x 0,10%

-86,50

Opłata skarbowa

n.d.

Finansowanie pozycji:

Finansowanie depozytu

3,27144% x 10 dni x 86 500 GBP / 360

78,61

Koszty pożyczki

n.d.

Zamknięcie pozycji:

Wartość nominalna transakcji

50 000 x 1,85 GBP

92 500

Prowizje od transakcji

92 500 GBP x 0,10%

-92,50

Zysk / strata:

Zysk z transakcji

92 500 GBP - 86 500 GBP

6 000

Koszt ogółem

86,50 GBP + 78,61 GBP + 92,50 GBP

257,61

Zysk ogółem

6 000 GBP - 257,61 GBP

5 742,39

Transakcja na krótkiej pozycji CFD na  akcje 

W przypadku, gdy spodziewasz się spadku ceny akcji, możesz zadecydować o przyjęciu krótkiej pozycji CFD na poszczególne akcje.

W poniższym przykładzie możesz oczekiwać SPADKU cen akcji Barclays Bank z obecnego średniego kursu wynoszącego 1,72 GBP. Dysponujesz 10 000 GBP na potrzeby depozytu zabezpieczającego. Saxo Bank oferuje dźwignię dla tego instrumentu w wysokości 10:1, co oznacza, że depozyt zabezpieczający wyniesie zaledwie 10% kwoty transakcji.

Podejmujesz decyzję o sprzedaży 50 000 CFD po cenie sprzedaży w wysokości 1,73 GBP, co daję ci pozycję o wartości nominalnej (50 000*1,73 GBP) 85 500 GBP.

Za każdy dzień utrzymywania otwartej krótkiej pozycji uzyskujesz koszt finansowania od wartości nominalnej na dzień otwarcia tej pozycji.

Zastosowanym oprocentowaniem jest LIBID – 2,5% (0,26561%-2,5% = -2,23439%). Ponieważ stopa ta ma wartość ujemną, w efekcie podlegasz opłacie z tytułu finansowania nocnego (overnight) w wysokości 2,23439%. Po 10 dniach cena akcji Barclays spada, a ty sprzedajesz 50 000 CFD po 1,65 GBP.

Szczegółowe warunki transakcji są następujące: 

Otwarcie pozycjiJak wyliczać?Kwota (GBP)
Dostępny depozyt zabezpieczający10 000 GBP x 10 100 000
Wartość nominalna transakcji50 000 x 1,71 GBP85 500
Depozyt zabezpieczający85 500 GBP x 0,108 550
Prowizje od transakcji85 500 GBP x 0,10%-85,50
Opłata skarbowan/d
Finansowanie pozycji:
Finansowanie depozytu zabezpieczającego2,23439% x 10 dni x 85 500 GBP / 36053,07
Koszty pożyczkiBrak kosztów pożyczki w przypadku Barclaysn/d
Zamknięcie pozycji:
Wartość nominalna transakcji50 000 x 1,65 GBP82 500
Prowizje od transakcji92 500 GBP x 0,10% -82,50
Zysk / strata:
Zysk z transakcji85 500 GBP - 82 500 GBP3 000
Koszt ogółem85,50 GBP + 53,07 GBP + 82,50 GBP221,07
Zysk ogółem3 000 GBP- 221,07 GBP2 778,93​​


Lokalne ograniczenia obrotów

CFD mogą być objęte lokalnymi ograniczeniami obrotów. W przypadku, gdy nie masz pewności co do ograniczeń lokalnych w swoim regionie, odwiedź stronę internetową w twojej wersji językowej (wybierając z menu na górze tej strony) lub ​ skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Włoski podatek od transakcji finansowych

Podatek dotyczy wszystkich włoskich pochodnych instrumentów finansowych posiadających jako aktywa bazowe instrumenty kapitałowe emitowane przez spółki włoskie.

Podatek ma zastosowanie bez względu na lokalizację klienta czy właściwość miejscową dla transakcji, dlatego wszyscy inwestujący we włoskie pochodne instrumenty finansowe muszą zapłacić nowy włoski podatek od transakcji finansowych od transakcji kupna i sprzedaży. ​

Wartość nominalna (EUR)0-2,5 tys.2,5-5 tys.5-10 tys.10-50 tys.50-100 tys.100-500 tys.500-1 000 tys.Ponad 1 000 tys.
Kwota podatku (EUR)0,250,515 1050100200

Updated 20 January 2015

Ostrzeżenie o Ryzyku

Duńskie banki zobowiązane są do klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych Klientom detalicznym w zależności od złożoności i ryzyka produktu, jako: zielony, żółty lub czerwony.
CFD skategoryzowany jako czerwony produkt postrzegany jest jako produkt inwestycyjny z dużą złożonością i - tym samym – o wysokim ryzyku. Patrz także: zakładka „Kategoryzacja ryzyka produktu" znajdująca się pod naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

Podstawowe  warunki