Wykaz spreadów

Poniżej przedstawiamy stawki spreadów obowiązujących w Saxo Bank dla rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej otwierających rachunki Premium w okresie od dnia 20 października 2015 do 20 kwietnia 2016. Stawki te należy uznać za szacunkowe. Ceny właściwe dla rachunków poszczególnych Klientów przedstawiamy w dokumencie Warunki Obrotu na platformach transakcyjnych oraz na platformie Webconnect.

Ceny dla rachunku Classic tutaj.