• Rozszerz swoją ofertę o opcje na akcje i odkryj nowe strategie, przy trendach wzrostowym, spadkowym oraz bocznym

Podczas inwestycji w opcje z Saxo Bank, masz dostęp do najbardziej płynnych opcji na indeksy i akcje w USA, Europie i Azji-Pacyfiku. Bez trudności możesz inwestować w opcje z dowolnego urządzenia za pośrednictwem naszych wielokrotnie nagradzanych platform handlowych. Oferujemy niezbędne narzędzia, wykresy i wszelkie wsparcie by inwestować na międzynarodowych rynkach opcji – w każdych warunkach rynkowych.

Opcje giełdowe mogą być pomocne w zatrzymaniu zysków z akcji, a także poszerzają możliwości inwestycyjne dzięki różnorodnym strategiom. Wykorzystaj opcje na akcje, by zabezpieczyć swój portfel w okresach spadków lub grać na zmienności w okresie publikacji wyników spółek, albo też generuj dodatkowy dochód wystawiając opcje kupna.

Dlaczego inwestować w opcje na akcje? Opcje na akcje umożliwiają:

 • Zabezpieczenie portfela akcji
 • Lewarowanie gry kierunkowej przy skalkulowanej potencjalnej stracie
 • Zajmowanie pozycji obliczonych na okresy spadków, wzrostów i trendu bocznego
 • Zwiększenie przychodów z portfela – wystawianie opcji w oparciu o posiadany portfel akcji z zatrzymaniem premii

Jak zacząć inwestycje w opcje giełdowe? Wypróbuj Saxo Bank i ciesz się następującymi korzyściami:

 • Brak minimalnych opłat od zlecenia transakcji i kosztów utrzymania pozycji
 • Wykonywanie opcji w trybie online
 • Obsługa i wsparcie w wielu językach
 • Opcje na akcje to część naszej obejmującej liczne aktywa oferty – zabezpiecz swój portfel w Saxo Banku lub wykorzystaj strategie zwiększania przychodów
 • Wykorzystaj akcje i obligacje jako zabezpieczenie.

Opcje na akcje stanowią część naszej szerokiej oferty akcyjnej, obejmującej również akcje z 36 najważniejszych giełd świata, CFD na pojedyncze akcje i na indeksy oraz opcje na indeksy giełdowe.

Rachunek Demo

Rachunek Demo w Saxo Bank

Sprawdź dostęp do Opcji na Akcje w Saxo Banku na darmowym rachunku demo.

Prowizje zależne od wolumenów

kontrakty / miesiąc
Waluta 0-1,000 1,001 - 5,000*
EUR
EUR 3.00EUR 2.00
GBP
GBP 2.5GBP1,5
USD
USD 3.00USD 2.00
CHF
CHF 4.00CHF 3.00
Mininum Ticket
Brak

* Powyżej 5 000 lotów miesięcznie możliwa negocjacja wysokości prowizji.

Cechy produktu​

Dostępne opcje na akcje

Wszystkie instrumenty oparte na opcjach na akcje są notowane na giełdzie, co powoduje brak market-makingu i dopasowywania transakcji i zleceń klientów. Pełna lista instrumentów i giełd, na których są one notowane, jest dostępna na naszej platformie transakcyjnej.

Zobacz podsumowanie   dostepnych opcji na akcje

Profile depozytów zabezpieczających klientów

Podobnie jak w przypadku opcji na kontrakty, Saxo Bank opiera się na dwóch profilach depozytu zabezpieczającego:

 • Profil podstawowy (domyślny) umożliwia klientom zajmowanie jedynie długich pozycji na opcjach kupna lub sprzedaży.
 • Profil zaawansowany dla klientów poddanych ocenie indywidualnej, który umożliwia klientom przeprowadzanie takich samych operacji jak profil podstawowy, jak również wystawianie (krótką sprzedaż) opcji i możliwość redukowania depozytu zabezpieczającego w przypadku stosowania strategii opcyjnych (łączenia opcji lub pozycji bazowych). W przypadku naruszenia depozytu zabezpieczającego i przymusowego zamknięcia pozycji, wszystkie pozycje w opcjach zostają zamknięte.

Aby uzyskać profil zaawansowany należy skontaktować się z opiekunem klienta.

Dowiedz sie wiecej o   profilach depozytu zabezpieczajacego dla klientów

Wykonanie i rozliczenie​

W Saxo Bank opcje na akcje są opcjami amerykańskimi. Można je wykonać w dowolnym momencie przed ich wygaśnięciem.

Opcje można wykonać w trybie online z platform transakcyjnych, bądź też ulegają one automatycznemu wykonaniu z chwilą wygaśnięcia.

Zobacz zrzut ekranu

Scenariusze wygaśnięcia opcji

Wszystkie pozycje podlegają procedurze automatycznego wykonania w momencie wygaśnięcia:

 • Zakłada się, że wszystkie długie pozycje na opcje in-the-money są wykonane.
 • Zakłada się, że wszystkie krótkie pozycje na opcje in-the-money są przydzielone.
 • Porzuca się wszystkie pozycje na opcje out-of-the-money i at-the-money.

Opcja kupna jest in-the-money, gdy cena wykonania jest niższa niż cena rynkowa instrumentu bazowego.

Opcja sprzedaży jest in-the-money, gdy cena wykonania jest wyższa niż cena rynkowa instrumentu bazowego.

Nie ma możliwości porzucania pozycji in-the-money.

Klienci powinni zatem zamknąć swoje pozycje w opcjach przed ich wygaśnięciem, aby uniknąć dostawy instrumentu bazowego.

 

Strategia*)

Koszt/depozyt

W razie wykonania/przydzielenia

Wymóg finansowania

Kupno opcji kupna (Long Call)

Zapłacona premia

Gotówka na zakup wymaganego instrumentu bazowego

Kupno opcji sprzedaży (Long Put)

Zapłacona premia

Jeśli klient posiada daną akcję, jest ona dostarczana

W przeciwnym razie

Klient ma wybór: kupić akcję lub sprzedać w celu zamknięcia pozycji (sell-to-close)

1-dniowa opłata

Sprzedaż opcji kupna (Short Call)

Pełny depozyt

Sprzedaż akcji, Saxo Bank nabywa ją i dostarcza

1-dniowa opłata

Sprzedaż opcji sprzedaży (Short Put)

Pełny depozyt / dostępna gotówka

1 długa pozycja na akcji

Gotówka na zakup wymaganego instrumentu bazowego

Covered Call

Zmniejszenie marginesu zabezpieczającego z tytułu instrumentu stanowiącego pokrycie

Gdy krótka pozycja zostanie przydzielona, realizowana jest długa pozycja

Strategie

Depozyt na spread

Jeśli przydzielona zostanie krótka pozycja zajęta w ramach strategii, pozycja długa może zostać automatycznie wykonana

Ponieważ przydzielenie i wykonanie następują tego samego dnia, finansowanie nie jest wymagane​

 

*) See more on the Option strategies

Obsługiwane zlecenia

 • Limit
 • Stop – zlecenie stop
 • Market orders - zlecenia rynkowe

Dostępne są parametry zarówno One-Cancels-Other (OCO, „jedno anuluje drugie”), jak i Good-Till-Canceled (GTC, „zlecenie ważne do odwołania”).

Zlecenia typu stop są z definicji zleceniami typu „Stop if Traded”, co oznacza, że zlecenie stop może być uruchomione jedynie wówczas, gdy na rynku jest przeprowadzana transakcja na minimum jednego lota. Ponieważ cena opcji na akcję zmienia się wraz z instrumentem bazowym, możesz znaleźć się w sytuacji, gdy dochodzisz do poziomu swego zlecenia stop, ale nie zostanie ono uruchomione, gdyż nikt nie przeprowadza transakcji w cenie wykonania.

Zalecamy, by zamiast zleceń stop klienci stosowali alerty na platformie z określonymi poziomami ceny.​

Dostawa fizyczna i domyślny tryb postępowania

Ostateczne rozliczenie opcji na akcje wymaga fizycznej dostawy akcji bazowej w zamian za zapłatę wartości wykonania w gotówce. W sytuacji, gdy klient ma pozycję w opcjach na akcje, ale brakuje mu albo gotówki, albo akcji, nie będzie w stanie rozliczyć pozycji opcyjnej i nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych.

Co do zasady, klienci Saxo Bank odpowiadają za spełnienie wymagań dotyczących dostawy w związku z posiadanymi pozycjami w opcjach. Z tego względu Saxo Bank nie podejmuje działań uprzedzających w stosunku do pozycji zajmowanych przez klienta i zmierzających do uniknięcia niewywiązania się z obowiązku dostawy instrumentu. To klient odpowiada za zarządzanie zajmowanymi pozycjami, zwłaszcza gdy zbliża się moment ich wygaśnięcia, tak by zapewnić realizację wszelkich zobowiązań związanych z dostawą. Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Saxo Bank jest narażony na niezabezpieczone straty ponoszone przez klientów, Saxo Bank zastrzega sobie prawo do działań uprzedzających i zamknięcia niektórych lub wszystkich zajmowanych przez klienta pozycji, które mogłyby spowodować potencjalne straty niemożliwe do pokrycia przez klienta przy aktualnym saldzie jego rachunku.

W przypadku, gdy klient nie dopełnił obowiązku dostawy instrumentu bazowego, Saxo Bank podejmie działania w imieniu klienta, bez konieczności uprzedniego informowania klienta, w celu naprawienia braku dostawy. Saxo Bank rozwiąże krótką pozycję w akcjach nabywając konieczne akcje po cenie rynkowej; krótką pozycję gotówkową Saxo Bank rozwiąże likwidując dowolną pozycję podlegającą dostawie lub wszystkie takie pozycje, a w razie dostępności wszelkie długie pozycje w opcjach, które stanowiły pokrycie dla rozliczenia krótkiej pozycji opcyjnej.

Za transakcje przeprowadzone w ramach obsługi domyślnej zostaną pobrane dodatkowe prowizje.

Z tego względu Saxo Bank zaleca klientom zamknięcie pozycji przed jej wygaśnięciem.

Platformy transakcyjne

Opcje na akcje są dostępne z naszego standardowego łańcucha opcyjnego dla danej branży na platformach SaxoTrader oraz SaxoWebTrader, a także z aplikacji SaxoMobileTrader.​

Stałe wsparcie

Masz pytanie? Mamy odpowiedzi.

Interakcja z naszymi ekspertami inwestycyjnymi przez telefon, czat lub e-mail jest możliwa 24/5 w tygodniu. Możesz skorzystać z szerokiej gamy materiałów edukacyjnych dostępnych w naszej akademii, a także z regularnych webinariów. Dodatkowo, będziesz posiadał dostęp do analizy rynku i popularnych opinii dla opcji, tworzonych przez naszych ekspertów. #SaxoStrats.

Informator

Więcej informacji na temat opcji na akcje na platformach Saxo Banku znajdziesz w naszym informatorze:
Stock Options 


Korzystaj z możliwości, jakie oferują inwestycje w Opcje na Akcje w Saxo Banku:


Szeroki dostęp do rynkuBrak ukrytych kosztówWykorzystaj Akcje jako zabezpieczenie
Oferujemy 200 Opcji na Akcje z USA, Europy oraz Azji. Zyskujesz dostęp do Opcji na Akcje na Facebook, Apple, Vodafone i wiele innych spółek. 
Nie troszcz się o dodatkowe opłaty i prowizje. W Saxo Banku inwestujesz w Opcje na Akcje bez minimalnych kosztów transakcji i bez kosztów utrzymania pozycji. Obowiązują opłaty giełdowe*. Monitoruj Jeśli inwestujesz w Akcje lub Obligacje, masz już aktywa, które mogą posłużyć jako zabezpieczenie dla Twoich inwestycji w Opcje na Akcje. 

Otwórz rachunek transakcyjny
w Saxo Banku 

Korzystaj nagradzanej, profesjonalnej platformy
w licencjonowanym banku.
otwórz rachunek 

Ostrzeżenie

Duńskie banki zobowiązane są do klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych Klientom detalicznym w zależności od produktu w złożoności i ryzyka, jak: zielony, żółty lub czerwony.

Opcja jest skategoryzowane jako czerwony produktu postrzegana jest jako produkt inwestycyjny z dużą złożoność i tym samym wysokim ryzyku. Patrz także: "Kategoryzacja ryzyka produktu" znajdujący się pod naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Pełne warunki transakcyjne