Dokumentacja techniczna 

SaxoTrader - Firewall/Ustawienie Proxy

SaxoTrader komunikuje się z serwerami banku poprzez zmienne porty TCP.

SaxoTrader automatycznie stara się wybrać najlepsze połączenie poprzez komunikację z Internet Explorerem.

Jednym z powodów dla których mogą występować problemy z korzystaniem z SaxoTrader jest zapora systemu lub zapora Proxy. Prosimy o kontakt z administaratorem sieci z której Państwo korzystają. 
 
Dla najlepszych rezultatów:
  • Port 1001 powinien być otwarty dla nadawania do  simulation.Saxobank.com (IP Address 193.178.175.38). Port ten używa zaszyfrowanych danych do połączenia z bankiem.
  • Port HTTP (port 80 lub 8080) lub port HTTPS (port 443) musi być otwarty. Porty te są wykorzystywane do zaszyfrowanego pobierania danych i wyświetlania ich na platformie SaxoTrader.

Optymalne rozwiązanie:

Raw Protocol Direct​ ​
Remote Server setting:
​Trader Server Name ​simulation.Saxobank.com
​Use HTTP ​No
Port​ ​1001 (must be open in Firewall)
Proxy Server Settings:
Connect via Proxy Server​ ​No
SOCKS Protocol Version​ ​N/A
​Server Name ​N/A
​Port ​N/A
​Username N/A​
Password​ ​N/A

Notes: Use this configuration if you have a Proxy/Firewall Client. No further proxy information should be required by SaxoTrader. If your site uses a firewall, Port 1001 must be opened for IP address 193.178.175.38 or DNS name simulation.Saxobank.com.

Advantages: This is the preferred operating mode as it allows faster data transfers between the server and the SaxoTrader. ​

 

Alternative Solutions

If it is not possible to open this port due to strict firewall policy, SaxoTrader can be configured to use:

  • HTTP Tunneling via HTTP Proxy. This has the advantage of not needing port 1001 to be opened but performance is lower than the raw protocol solution.
  • SOCKS Proxy
  • HTTP Tunneling Direct

Tunelowanie protokołu HTTPS przez ustawienia Proxy 

HTTP Tunneling via HTTP Proxy​
Remote Server setting:
​Trader Server Name ​simulation.Saxobank.com
​Use HTTP ​Yes
Port​ ​N/A
Proxy Server Settings:
Connect via Proxy Server​ ​Yes
SOCKS Protocol Version​ ​N/A
​Server Name ​DNS or IP Address of HTTP Proxy Server
​Port Typically 80 or 8080
​Username Userid for proxy authentication​
Password​ Password for proxy authentication

​Advantages: Port 1001 does not need to be open on the firewall.

Disadvantages: This mode of operation is considerably slower than the raw protocol solution.​

 

SOCKS Proxy

SOCKS Proxy ​
Remote Server setting:
​Trader Server Name ​simulation.Saxobank.com
​Use HTTP No
Port​ ​1001 (must be open in Firewall)
Proxy Server Settings:
Connect via Proxy Server​ ​Yes
SOCKS Protocol Version​ 4(a) or 5
​Server Name ​DNS or IP Address of Socks Proxy Server
​Port ​Typically 1080
​Username Userid for proxy authentication
Password​ Userid for proxy authentication

Notes: If your site uses a firewall, Port 1001 must be open for IP address 193.178.175.38 or DNS name simulation.Saxobank.com.

Advantages: This is the preferred operating mode as it allows faster data transfers between the server and the SaxoTrader.

Disadvantages: Requires a Proxy Server that supports the Socks Protocol.​

 

Bezpośrednie Tunelowanie HTTP

HTTP Tunneling Direct ​
Remote Server setting:
​Trader Server Name ​simulation.Saxobank.com
​Use HTTP ​Yes
Port​ ​80
Proxy Server Settings:
Connect via Proxy Server​ ​No
SOCKS Protocol Version​ ​N/A
​Server Name ​N/A
​Port ​N/A
​Username N/A​
Password​ ​N/A

Advantages: Does not require Port 1001 to be opened in the firewall.  

Disadvantages: This mode of operation is considerably slower than port 1001 communications. ​

 

Zdalne sterowanie Serwerem 

​ Remote Server Settings​
Trade Server Name ​

This is the DNS name or IP address of the bank's server and should not be changed unless instructed to do so by the bank.​

TCP/IP Port ​

The SaxoTrader supports a proprietary TCP/IP protocol for communications with the bank's server. This protocol offers efficient communications with the banks server and we recommend it's use where possible.  ​

Use HTTP​

To set up the SaxoTrader to communicate with the bank's server using HTTP tunneling instead of the proprietary protocol, check the Use HTTP check box. This may be required to allow the SaxoTrader to communicate with the bank's server through your firewall or proxy server.

The proprietary TCP/IP protocol (non-HTTP) is the preferred operating mode as it allows faster data transfers between the server and the SaxoTrader. ​

​ Proxy Server Settings ​
Connect via proxy server​

Check the Connect via proxy server check box to set up set up the SaxoTrader for communications through a proxy server.​

SOCKs​

If SaxoTrader is configured to communicate using the proprietary protocol (recommended configuration), the SOCKs protocol must be used on your Proxy Server and the correct SOCKs version must be selected. Select the SOCKS protocol version in use on your Proxy Server (versions 4a and 5 are supported).

If SaxoTrader is configured to communicate using HTTP tunnelling (the Use HTTP check box is checked), the proxy is assumed to be a HTTP proxy and the SOCKs protocol is not used.​

DNS or IP Address​

Enter either the DNS name or the IP address of your proxy server as seen from your network. We recommend the use of DNS names where possible as this can make traversing address translation (NAT) solutions simpler.

If your proxy uses the SOCKs protocol version 4a, User Name only is supported by this protocol. SOCKs protocol version 5 supports both User Name and Password.

HTTP proxies can be configured for User Name and Password for basic or digest authentication. ​

Port ​ Typical Proxy Ports:
HTTP Proxy : 80 or 8080
SOCKS Proxy : 1080  ​
​ Communications Settings​
Enable communications log​ Check the Enable communications log check box to enable logging of communications between the SaxoTrader and the bank's server. This is typically done for troubleshooting purposes.​
 

Updated 14.06.2012