Pytania o transkacje na CFD

Co to jest CFD?

CFD (kontrakt różnic kursowych) jest pochodną produktu finansowego i jest wykorzystywany w obrocie. Cena CFD dokładnie odzwierciedla cenę instrumentu bazowego.

Bazowy instrument stanowiący odniesienie nie staje się faktyczną własnością. CFD jest zatem produktem pochodnym, w którym Saxo Bank jest kontrahentem w transakcji. Ponieważ produkt ten nie jest przedmiotem obrotu na giełdzie, mówi się o nim, że jest dostępny w obrocie pozagiełdowym (over-the-counter, OTC).

Obrót CFD odbywa się w oparciu o depozyt zabezpieczający; kontrakty te mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży, co pozwala na osiąganie zysków w okresach spadków na rynkach lub na zabezpieczanie pozycji na akcje.

Jakimi rodzajami CFD mogę handlować z Saxo Bank?

Saxo Bank udostępnia ponad 8 300 CFD, w tym CFD na akcje z całego świata, CFD oparte na walutach, CFD na indeksy giełdowe, CFD na towary oraz CFD na fundusze notowane na giełdzie (ETF).

Transakcji na wszystkie CFD można dokonywać na wszystkich internetowych platformach transakcyjnych Saxo Bank – więcej informacji.

Jakie indeksy giełdowe są dostępne w ramach transakcji na CFD?

Korzystając z CFD na indeksy w Saxo Bank możesz dokonywać transakcji na ponad 20 głównych indeksów giełdowych takich jak FTSE 100, S&P 500 i japoński Nikkei 225 za jednym kliknięciem, z możliwością zajmowania pozycji krótkich i długich.

Zobacz wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naszych CFD na indeksy.

Jakie towary są dostępne w ramach transakcji na CFD?

CFD na towary są prostszym sposobem uzyskania dostępu do światowych rynków towarowych i handlu ropą, złotem, zbożami, energią i innymi najważniejszymi towarami po cenach w czasie rzeczywistym.

Kliknij tutaj, by zobaczyć wszystkie dostępne towary.


Jakimi Akcjami mogę obracać na CDF?

Z Saxo Bank będziesz miał dostęp do transakcji online na CFD na wszystkie najważniejsze akcje amerykańskie, europejskie oraz z rejonu Azji i Pacyfiku.

Zobacz pełną listę dostępnych giełd i prowizje dotyczące CFD na poszczególne akcje tutaj lub kliknij na przycisk poniżej, aby zobaczyć pełną listę CFD na poszczególne akcje.


Poznaj  pełną listę CFD na poszczególne akcje

Jakie są ceny transakcyjne i spready dla CFD?

Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasze prowizje dla CFD na poszczególne akcje.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć spready dla CFD na indeksy.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące spreadów i minimalnych wielkości transakcji dla CFD na towary i CFD opartych na walutach.


Jakie są wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego dla transakcji na CFD?

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego zależą od rodzaju CFD i od danego kontraktu.

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego na CFD zaczynają się już od 0,5%, co odpowiada dźwigni 200:1. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego dla CFD.

Uwaga: przy mniejszych wymogach dotyczących depozytu zabezpieczającego dla CFD Twoja ekspozycja na ryzyko jest większa.


Gdzie mogę się dowiedzieć wiecej o transakcjach na CFD ?

Więcej o transakcjach na CFD możesz dowiedzieć się więcej z TradeMentora, naszego bezpłatnego programu edukacyjnego dotyczącego transakcji online. TradeMentor jest dostępny bezpośrednio w platformie transakcyjnej i obejmuje wszystkie zagadnienia, od podstaw obrotu CFD po analizę techniczną i zaawansowane strategie inwestycyjne.

Kliknij tutaj, aby wypróbować TradeMentora teraz.

​​

Updated 14.06.2012