Czym są opcje na kontrakty?

Dostępne online opcje na kontrakty są świetną alternatywą inwestycyjną, dzięki której możesz handlować opcjami na złoto, ropę i inne towary, waluty, stopy procentowe, obligacje i główne indeksy giełdowe.

Dowiedz się więcej o opcjach na kontrakty oferowanych przez Saxo Bank.


Jakimi produktami mogę handlować w ramach opcji na kontrakty?

Internetowy obrót opcjami na kontrakty odbywa się w oparciu o prowizje zależne od wolumenu, gdzie większy wolumen transakcji daje Ci dostęp do niższych prowizji.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej informacji na temat cen opcji na kontrakty.


Updated 14.06.2012