Pytania dotyczące obrotu opcjami na akcje.​

Co dzieje się z pozycją opcji na akcje, gdy zostaje one wykonana lub wygasa?

Pozycja opcji na akcje zawsze zostaje wykonana na konkretną pozycję akcyjną widoczną w Zestawieniu gotówki i pozycji.​

Co dzieje się, gdy dana giełda dezaktywuje instrument bazowy?

Jeśli giełda, na której odbywa się obrót daną opcją na akcje, dezaktywuje instrument bazowy, Saxo Bank musi poinformować o tym swoich klientów i usunąć powiązane z nim pozycje z rachunków transakcyjnych klientów.​

Czy klienci mają dostęp do transakcji na opcjach na akcje po cenach wyświetlanych w czasie rzeczywistym?

Klienci będą mieli możliwość dokonywania transakcji w opcjach na akcje po cenach przekazywanych w czasie rzeczywistym, o ile dokonają subskrypcji danych z danej giełdy.​

Czy klientom wolno stosować krótką sprzedaż opcji na akcje?

Klienci z profilem zaawansowanym mogą stosować krótką sprzedaż opcji na akcje.​

Jakie są możliwości klientów w zakresie wykonania opcji na akcje?

Klienci mogą wykonać opcje na akcje amerykańskie w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że jeśli poziom wykorzystania depozytu zabezpieczającego jest niewystarczający, wykonanie akcji przed jej wygaśnięciem może zostać zablokowane.​

Jakie warunki trzeba spełnić, by inwestować w opcje na akcje?

Opcje na akcje klasyfikuje się jako złożony produkt. Zatem klienci muszą spełniać wymogi Testu odpowiedniości, by uzyskać możliwość inwestowania w opcje na akcje.​

Jakie produkty są objęte opcjami na akcje?

Na początek Saxo Bank uruchamia opcje na akcje dla 200 najbardziej aktywnych opcji na akcje ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku.​

Czy specyfikacje kontraktowe dla opcji na akcje zdefiniowane przez Saxo Bank są uniwersalne dla wszystkich instrumentów?

Nie, specyfikacje dla opcji na akcje dotyczą poszczególnych instrumentów; określa je giełda oraz izba rozliczeniowa. ​

Czy istnieją określone powiązane zasady dla brokerów wprowadzających, którzy składają zamówienia blokowe na opcje na akcje?

Tak, gdy brokerzy wprowadzający składają zamówienia blokowe, tryb ich umieszczania jest weryfikowany z pozycjami poszczególnych klientów objętych zamówieniem blokowych wymienionych w kluczu alokacji.​

W jaki sposób klient może zmienić pozycję w opcjach na akcje z długiej na krótką?

Gdy klient chce odwrócić pozycję, np. z długiej na krótką, musi najpierw zamknąć otwartą pozycję, a następnie otworzyć pozycję odwrotną. ​

Updated 14.06.2012