G

Gamma – współczynnik gamma

Przybliżona zmiana współczynnika delta danej opcji w wyniku zmiany ceny akcji bazowych w sytuacji, gdy wszystkie pozostałe czynniki są stałe. Współczynnik gamma jest odpowiedni do wykazania niewielkich zmian ceny akcji bazowych, jednak jest wyrażany jako zmiana współczynnika delta dla zmiany cen akcji o jeden punkt.

Na przykład jeżeli opcja kupna ma współczynnik delta równy 0,49, a współczynnik gamma równy 0,03, w przypadku spadku ceny akcji o jeden punkt delta opcji kupna wyniesie 0,46 (0,49 + (0,03 x –USD 1,00)). Współczynnik delta, generowany za pomocą modelu matematycznego, jest zależny od ceny akcji, ceny wykonania, zmienności, stóp procentowych, dywidend i czasu do daty wygaśnięcia.

Gearing - lewarowanie

Zdolność do utrzymania pozycji inwestycyjnej, której wartość jest wyższa od wartości twojego kapitału (zabezpieczenia). Przy lewarowaniu twojej inwestycji (zwanym również dźwignią finansową), musisz jedynie zdeponować ułamek bieżącej wartości instrumentu, w który inwestujesz.

Na przykład jeżeli zawierasz transakcję towarową wymagającą depozytu zabezpieczającego w wysokości 5%, umożliwia ci to dwudziestokrotne lewarowanie inwestycji. Innymi słowy, depozyt zabezpieczający w wysokości 10 000 USD może utrzymać pozycję wartą 200 000 USD.

Good till Cancelled (GTC) - good till cancelled (GTC, zlecenie ważne do odwołania)

Rodzaj zlecenia z limitem aktywnego do momentu realizacji lub anulowania. W przeciwieństwie do zlecenia do końca dnia (DO), zlecenie GTC może być aktywne przez nieokreśloną liczbę sesji.

Good till Date (GTD) - good till date (GTD, zlecenie ważne do określonej daty)

Zlecenie aktywne do daty określonej przez inwestora. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie wykonane do daty określonej przez inwestora, zostaje anulowane.