H

Half turn – prowizja od pojedynczej transakcji

Prowizja naliczana jest od transakcji (zarówno kupna, jak i sprzedaży). Alternatywą jest prowizja pełna, obejmująca zarówno otwieranie, jak i zamykanie pozycji.

Hedge – hedging (zabezpieczenie)

Hedging (zabezpieczenie) to narzędzie służące do ograniczenia ekspozycji na ryzyko strat inwestycyjnych. Na przykład inwestor posiadający duże, niezrealizowane zyski z pozycji w akcjach fizycznych lub opcjach na akcje może sprzedać CFD na te same akcje w celu zabezpieczenia się przed ewentualną utratą tych zysków. Mimo iż hedging w tym przypadku gwarantuje zatrzymanie zysków, oznacza również, że zyski te nie wzrosną. Innymi słowy, hedging ogranicza nie tylko straty, ale i zyski.

Hedge ratio – współczynnik zabezpieczenia

Zmiana ceny opcji lub zmiana ceny bazowego kursu natychmiastowego (spot).