J

Join bid – przystąpienie do zakupu (join bid)

Zlecenie z limitem na zakup po bieżącej cenie kupna (bid).

Join offer – przystąpienie do sprzedaży (join offer)

Zlecenie z limitem na sprzedaż po bieżącej cenie sprzedaży (ask).