K

Kurtosis - kurtoza

Miara statystyczna stosowana do opisywania rozkładu danych obserwowanych wokół średniej lub średniej arytmetycznej.

Niekiedy określa się ją jako zmienność zmienności.

Na wykresie leptokurtoza charakteryzuje się grubymi ogonami i niskim, równomiernym rozkładem, natomiast platokurtoza cechuje się cienkimi ogonami i rozkładem skoncentrowanym wokół średniej arytmetycznej.

Kurs zamknięcia

Cena, po której została zamknięta dana pozycja. Nie ma zastosowania do transakcji otwarcia i jest taka sama, jak kurs transakcji

Kontrakt różnic kursowych (CFD)

CFD to instrument pochodny produktu akcyjnego, wykorzystywany w celach inwestycyjnych. Cena CFD odzwierciedla cenę akcji bazowych. Transakcje z użyciem CFD oferują znaczne korzyści w porównaniu z tradycyjnym obrotem akcjami, np. transakcje w oparciu o depozyt zabezpieczający, czy transakcje bezpośrednie (natychmiastowe) bez konieczności oczekiwania na realizację zlecenia na giełdzie.

Kurs przeliczeniowy

Kwoty przelewów oraz zysków i strat z tytułu transakcji przeliczane są na jednostki waluty bazowej rachunku w oparciu o kurs wymiany z dnia poprzedniego.

Koszt zamknięcia

Koszt zamknięcia pozycji, obejmujący np. prowizje i opłaty transakcyjne