L

Leverage – dźwignia finansowa

Zdolność do utrzymania pozycji inwestycyjnej, której wartość jest wyższa od wartości twojego kapitału (zabezpieczenia). Przy stosowaniu dźwigni finansowej do twojej inwestycji (zwanym również lewarowaniem), musisz jedynie zdeponować ułamek bieżącej wartości instrumentu, w który inwestujesz.

Na przykład jeżeli zawierasz transakcję towarową wymagającą depozytu zabezpieczającego w wysokości 5%, umożliwia ci to dwudziestokrotne lewarowanie inwestycji. Innymi słowy, depozyt zabezpieczający w wysokości 10 000 USD może utrzymać pozycję wartą 200 000 USD.

Limit order - zlecenie z limitem

Zlecenia z limitem są powszechnie stosowane do wejścia na rynek i wygenerowania zysku na uprzednio określonych poziomach. Zlecenia kupna z limitem składa się poniżej bieżącej ceny rynkowej i są realizowane, gdy cena sprzedaży (ask) dojdzie do określonego poziomu ceny lub go przekroczy (w przypadku złożenia zlecenia powyżej bieżącej ceny rynkowej zlecenie to jest wykonywane natychmiast po najlepszej dostępnej cenie poniżej lub do poziomu ceny limitu).

Zlecenia sprzedaży z limitem składa się powyżej bieżącej ceny rynkowej i są realizowane, gdy cena kupna (bid) przekroczy określony poziom ceny (w przypadku złożenia zlecenia poniżej bieżącej ceny rynkowej zlecenie to jest wykonywane natychmiast po najlepszej dostępnej cenie poniżej lub do poziomu ceny limitu). Po aktywacji zlecenie z limitem jest realizowane w najbliższym możliwym terminie po cenie możliwej do uzyskania na rynku.

Uwaga: cena wykonania zlecenia może się różnić od ceny ustalonej dla tego zlecenia w przypadku, gdy cena otwarcia na rynku jest korzystniejsza od przyjętej przez inwestora ceny limitu. W przypadku kontraktów terminowych zlecenie realizowane jest w miarę możliwości, a wszelkie pozostałe wolumeny pozostają na rynku jako zlecenie z limitem. W przypadku CFD zlecenie realizowane jest w miarę możliwości, a wszelkie pozostałe wolumeny pozostają na rynku jako zlecenie z limitem.

Liquid(-ity) - płynność

Zdolność do łatwej konwersji przy minimalnych stratach pieniężnych. Przykładem inwestycji płynnej mogą być ultrakrótkoterminowe noty skarbowe. Rynek jest płynny wówczas, gdy jest na nim wystarczająca aktywność, by zadowolić zarówno kupujących, jak i sprzedających.

Long – długa pozycja

W ujęciu ogólnym długa pozycja oznacza kupno, a krótka pozycja oznacza sprzedaż. Wartość długiej pozycji rośnie, jeżeli rosną ceny rynkowe.

Na przykład w odniesieniu do transakcji walutowych długa pozycja to kupno waluty bazowej w danej parze walutowej. W przypadku przyjmowania długiej pozycji w parze USD/JPY, kupujesz USD sprzedając JPY.

W przypadku papierów wartościowych długa pozycja oznacza nabycie praw własności do danych papierów wartościowych w drodze kupna, w przeciwieństwie do zajmowania krótkiej pozycji, w ramach której sprzedajesz dane papiery wartościowe nie będąc ich właścicielem.

Lot - lot

Termin stosowany w odniesieniu do kontraktów terminowych, oznaczający ustalony rozmiar kontraktu odpowiadający stałej kwocie przedmiotu przyszłej transakcji.