T

Time value – wartość czasowa

Kwota, o którą wartość opcji przewyższa wartość wewnętrzną.

Theta – współczynnik theta

Określa zmianę wartości opcji w czasie.

Zmiana wartości wynika z upływu czasu pozostałego do wygaśnięcia, a zatem ze skracania się okresu ważności opcji.

Lub
 
Przybliżona wartość obniżki ceny opcji w czasie przy założeniu, że wszystkie pozostałe czynniki są stałe.
 
Współczynnik theta jest co do zasady ustalany codziennie. Na przykład jeżeli cena opcji kupna wynosi 3,00 USD, a jej współczynnik theta wynosi 0,10, dzień później, o ile wszystkie pozostałe czynniki pozostały niezmienione, cena tej opcji kupna wyniesie 2,90 USD (3,00 USD - (0,10 x 1)).
 
Współczynnik theta, generowany za pomocą modelu matematycznego, jest zależny od ceny akcji, ceny wykonania, zmienności, stóp procentowych, dywidend i czasu do daty wygaśnięcia.

Trailing stop – zlecenie trailing stop (stop kroczący)

Zlecenie trailing stop to zlecenie stop, którego cena aktywacji zmienia się wraz z ceną natychmiastową (spot).

W miarę wzrostu na rynku (w przypadku długich pozycji) cena stop spada zgodnie z proporcją ustaloną przez użytkownika, jednak jeżeli cena rynkowa spada, cena stop pozostaje bez zmian.

Ten rodzaj zlecenia stop umożliwia inwestorowi ustanowienie limitu maksymalnej możliwej straty bez ograniczania potencjalnego zysku z danej pozycji.

Zmniejsza również konieczność stałego monitorowania cen rynkowych w odniesieniu do otwartych pozycji.

Transactions not booked – transakcje niezaksięgowane

Transakcje, prowizje itp., które nie zostały jeszcze zaksięgowane. Na przykład transakcja wykonana dzisiaj zostanie zaksięgowana w następnym dniu roboczym.

Transakcje walutowe

Transakcje walutowe to alternatywna nazwa transakcji forex / FX. Saxo Bank udostępnia internetową platformę do transakcji walutowych.