U

Underlying asset – instrument bazowy

Instrument (aktywa, indeks lub stopa referencyjna), na którym opiera się opcyjny instrument pochodny.

Unrealised margin P-L – niezrealizowany zysk/strata z pozycji zabezpieczanych depozytem

Niezrealizowany zysk/strata z pozycji w produktach opartych na depozycie zabezpieczającym.

Unrealised value of positions – niezrealizowana wartość pozycji

Suma pozycji niedepozytowych (wartość zabezpieczenia), niezrealizowanego zysku/straty (niezrealizowana wartość wszystkich otwartych pozycji) i kosztów zamknięcia (prowizje i opłaty).

Used for margin requirements - środki wykorzystane na potrzeby depozytu zabezpieczającego

Kwota wykorzystywana aktualnie do pokrycia pozycji, obejmująca saldo środków pieniężnych i wartość niezaksięgowanych pozycji walutowych spot i forward, jak również wartość implikowaną niezaksięgowanych pozycji w opcjach walutowych.