V

Value date – data rozliczenia

Data rozliczenia środków z tytułu transakcji na rachunku.

Vanilla option – opcja waniliowa

Zwykła opcja bez jakichkolwiek cech szczególnych.

waluta zmienna

W przypadku transakcji walutowych jest to waluta, w której inwestor dokonuje płatności z tytułu transakcji lub pobiera ją.

Na przykład w parze EUR/USD walutą zmienną (kwotowaną) jest USD, tj. jedna jednostka EUR stanowi równowartość zmiennej kwoty w USD.

W przypadku zakupu euro dokonujesz płatności w dolarach amerykańskich, a przy sprzedaży euro otrzymujesz płatność w dolarach amerykańskich.

Druga z walut w danej parze (w podanym przykładzie jest to EUR) to waluta bazowa.

współczynnik vega

Miara stosowana do opisywania zmiany wartości opcji w przypadku wzrostu lub spadku zmienności instrumentu bazowego.

View - widok

Widok to termin stosowany w Saxo Bank na określenie pojedynczej zakładki na pulpicie roboczym, obejmującej moduły transakcji i informacyjne.

Możesz dodawać, zmieniać lub usuwać widoki tak, by dostosować je do własnych potrzeb.

Na przykład możesz potrzebować widoku ustawionego dla określonych instrumentów, takich jak para USD/JPY, a zatem widok taki obejmie moduły tworzenia wykresów, transakcyjne i analityczne dotyczące pary dolar-jen.

Możesz również ustawić widok prezentujący zestawienie twojego rachunku. Na platformie dostępnych jest kilka widoków domyślnych, umożliwiających rozpoczęcie korzystania z platformy.

Volatility - zmienność

Istnieją dwa rodzaje zmienności:

  • Zmienność historyczna to rzeczywista zmienność oparta na zmienności realizowanej w przeszłych zmianach na rynku.
  • Zmienność implikowana to zmienność dedukowana z ceny opcji. Zmienność implikowana jest zatem przewidowaną rozpiętością zmian ceny instrumentu bazowego w okresie ważności opcji, prognozowaną na podstawie znanych cen opcji i innych parametrów stosowanych do wyliczania tych cen.