W

Wartość rachunku

Bieżąca wartość rachunku, obejmująca saldo środków pieniężnych, niezrealizowaną wartość pozycji oraz transakcje niezaksięgowane.

Wyciąg z rachunku

Przegląd bieżącego salda i zmian salda na każdym z rachunków.

Wykres słupkowy

Prezentacja zmian cen danego instrumentu w postaci graficznej, obejmująca zwykle cenę otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia w określonym czasie

Wykres słupkowy HLC

Rodzaj wykresu prezentujący cenę najwyższą, najniższą i zamknięcia dla każdego okresu uwzględnionego na wykresie

Wykres słupkowy OHLC

Rodzaj wykresu prezentujący cenę otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia dla każdego okresu uwzględnionego na wykresie.

Waluta bazowa

W przypadku transakcji walutowych jest to waluta kupowana lub sprzedawana przez inwestora. Na przykład w parze EUR/USD walutą bazową jest EUR, tj. jednostka EUR stanowi równowartość zmiennej kwoty USD. W przypadku zakupu euro dokonujesz płatności w dolarach amerykańskich, a przy sprzedaży euro otrzymujesz płatność w dolarach amerykańskich. Druga z walut w danej parze (w podanym przykładzie jest to USD) to waluta kwotowana albo zmienna.

Workspace – środowisko pracy (pulpit roboczy)

Środowisko pracy obejmuje cały układ platformy, w tym tzw. widoki, moduły transakcyjne w widokach oraz wszelkie spersonalizowane ustawienia modułów. Platforma umożliwia zapisanie dowolnej liczby środowisk pracy w formie odrębnych plików (w formacie .cs2).

Poza zapisaniem bieżącego układu środowiska pracy możesz również zapisać szablon środowiska pracy (pliki .cst), tj. podstawowy układ, który możesz ponownie załadować w przypadku, gdy zmiany wprowadzone w twoim środowisku pracy okażą się niekorzystne.

Item headline

Wykres świecowy

Rodzaj wykresu, na którym cienką linią oznaczono zakres ceny dla danego instrumentu w okresie objętym wykresem. Ceny otwarcia i zamknięcia dla tego okresu oznaczono grubszą linią (kolorem czerwonym, jeżeli cena spadła, a zielonym, jeżeli wzrosła). W efekcie wykres ten może przypominać świecę. Zdaniem wielu inwestorów jest to wykres najprostszy do odczytu.

Waluta kwotowana (zmienna)

W przypadku transakcji walutowych jest to waluta, w której inwestor dokonuje lub pobiera płatności z tytułu transakcji. Na przykład w parze EUR/USD walutą kwotowaną jest USD, tj. jednostka EUR stanowi równowartość zmiennej kwoty USD. W przypadku zakupu euro dokonujesz płatności w dolarach amerykańskich, a przy sprzedaży euro otrzymujesz płatność w dolarach amerykańskich. Druga z walut w danej parze (w podanym przykładzie jest to EUR) to waluta bazowa.