Dokumentacja prawna

Tabela prowizji, opłat i depozytów zabezpieczających

Więcej informacji na temat tabeli naszych prowizji, opłat, oprocentowania i depozytów zabezpieczających

tutaj (See here)

Ochrona środków klientów indywidualnych

Saxo Bank jest członkiem Funduszu Gwarancyjnego dla Deponentów i Inwestorów, który podlega kontroli duńskiego Ministerstwa ds. Gospodarki i Biznesu. Gdyby jakikolwiek duński bank (w tym Saxo Bank) zawiesił wypłaty lub ogłosił upadłość, depozyty klientów są objęte gwarancją Funduszu do kwoty 100 000 EUR w przypadku depozytów pieniężnych.

Przeczytaj tutaj, jak są chronione Twoje środki  (See how your funds are protected here

MiFid

Jako bank i firma inwestycyjna regulowane prawem UE, Saxo Bank podlega jurysdykcji MiFID (dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych) i jako taki wdrożył wszystkie niezbędne wymagania prawne, protokoły i polityki, tak by zapewnić pełną zgodność z dyrektywą.

Więcej informacji o MiFID (Read more about MiFid)

Polityka Wykonywania Zleceń

Dzięki Polityce Wykonywania Zleceń Saxo Bank środki stosowane przez Saxo Bank dla zapewnienia najlepszej jakości wykonywanych zleceń są dla klientów przejrzyste.

Pobierz Politykę Wykonywania Zleceń (Download our Best Execution Policy here)

Kategoryzacja ryzyka produktu

Od banków duńskich wymaga się określania kategorii produktów inwestycyjnych oferowanych klientom indywidualnym w zależności od stopnia złożoności produktu i ryzyka z nim związanego za pomocą następujących kolorów: zielonego, żółtego lub czerwonego.

Pobierz Kategoryzację Ryzyka Produktów (Download the Product Risk Catergorisation here)

Ostrzeżenie o ryzyku

Korzystanie z produktów i usług Saxo Bank może przynieść zarówno straty, jak i zyski, nawet jeśli dokonuje się ich zgodnie z Rekomendacją.

Zobacz ostrzeżenie o ryzyku. (Read our Risk Warning)

Ogólne Warunki Korzystania z Usług (General Business Terms)
Formularze dotyczące rachunków (
Account Forms)
Instrukcje dotyczące płatności (
Payment Instructions)
Inne formularze i dokumenty (
Other forms and documents)Lub wejdź na naszą stronę FAQ