Reklamacje

Reklamacje

 

Jeżeli jako klient lub potencjalny klient Saxo Bank A/S zadałeś pytanie lub zgłosiłeś problem swojemu doradcy albo innemu pracownikowi i nie otrzymałeś satysfakcjonującej odpowiedzi, możesz zgłosić skargę do naszego działu prawnego.
Prosimy o jej przesłanie pocztą na następujący adres:

Attn: Complaints
Saxo Bank A/S
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup
Dania

Skargę można też przesłać mailem na adres complaints@saxobank.com

Jeśli odpowiedź działu prawnego również nie będzie zadowalająca, możesz złożyć zażalenie bezpośrednio do duńskiej komisji odwoławczej ds. instytucji sektora finansowego:
Pengeinstitutankenævnet
Østerbrogade 62, 4
DK-2100 København Ø
Dania
www.pengeinstitutankenaevnet.dk