Polityka prywatności

Polityka prywatności

Saxo Bank A/S („Saxo Bank”) i/lub jego podmioty powiązane i zależne („Grupa Saxo Bank”, zaimek osobowy 1. os. lm. i odpowiednie zaimki dzierżawcze) pragnie poinformować, że twoja prywatność w Internecie jest dla nas bardzo istotna. Sukces naszej firmy zależy od naszej zdolności do utrzymania zaufania naszych klientów. W ramach prowadzonej działalności zbieramy informacje na temat naszych użytkowników i chcielibyśmy poinformować cię na temat rodzaju gromadzonych informacji, sposobu ich wykorzystywania oraz metody korekty lub modyfikacji powierzonych nam informacji.

Uwaga: polityka ta dotyczy wyłącznie stron internetowych obsługiwanych przez członka Grupy Saxo Bank i nie dotyczy innych organizacji ani osób wymienianych na tych stronach za pośrednictwem banerów albo odsyłaczy (linków).

Gromadzone informacje

W momencie rejestracji w celu otwarcia rachunku demo lub rachunku rzeczywistego w ramach dowolnego podmiotu należącego do Grupy Saxo Bank, następujące informacje na twój temat („Twoje Dane”) zostaną uzyskane i zachowane do celów administracyjnych, dotyczących usług i/lub prawnych:

  • informacje osobiste, takie jak nazwiska, adresy, osobiste numery rejestracyjne, adresy e-mail itp. („Informacje Osobiste”), oraz
  • informacje finansowe („Informacje Finansowe”) na potrzeby oceny zdolności kredytowej,
  • informacje na temat ruchu na stronach internetowych i adresach IP.

Twoje Dane są przechowywane i traktowane z zachowaniem poufności, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w jurysdykcji, w której ma siedzibę podmiot należący do Grupy Saxo Bank, w którym dokonałeś rejestracji, zgodnie z opisem w sekcji „Ujawnianie danych osobowych” poniżej.

Korzystanie z plików cookies

Grupa Saxo Bank wykorzystuje cookies do gromadzenia informacji. Cookie to niewielki plik danych przechowywany na twardym dysku twojego komputera przez stronę internetową w celu rejestrowania twoich odwiedzin na tej stronie.

Dzięki plikom cookie możemy sprawić, by użytkowanie strony stało się dla ciebie wygodniejsze - na przykład zapamiętanie twoich haseł i preferencji widoku umożliwia ci odwiedzanie różnych części strony przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników bez konieczności ponownego logowania.

Ponadto cookie stosowane są do pomiaru aktywności na stronie internetowej oraz dokonywania poprawek i aktualizacji w oparciu o to, które obszary cieszą się największą, a które najmniejszą, popularnością.

Nie wykorzystujemy plików cookie do pozyskiwania informacji nieprzesłanych pierwotnie w postaci ciasteczka.

Nie wykorzystujemy informacji przekazywanych za pośrednictwem plików cookiedo jakichkolwiek bezpośrednich działań promocyjnych ani marketingowych bez twojej uprzedniej zgody.

Wykorzystywanie informacji gromadzonych przez Grupę Saxo Bank

Grupa Saxo Bank wykorzystuje zarówno informacje osobiste, jak i zagregowane informacje gromadzone w różnych celach.

Informacje te są wykorzystywane do:

  • ulepszenia treści prezentowanych na stronie internetowej,
  • dostosowania treści i/lub wyglądu strony do wymogów poszczególnych użytkowników,
  • powiadamiania użytkowników o aktualizacjach strony internetowej,
  • przesyłania newsletterów lub informacji na temat innych rozwiązań, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować. Informacje te przesyłamy wyłącznie, jeżeli zaznaczysz, że chcesz otrzymywać takie informacje; w przypadku powiadomienia o tym, iż nie życzysz sobie otrzymywać takich informacji, uszanujemy takie zgłoszenie.

Informacje Osobiste gromadzone są wówczas, gdy użytkownicy podają nam informacje osobiste po dokonaniu rejestracji lub po wnioskowaniu o otwarcie rachunku drogą elektroniczną. Ograniczamy gromadzone Informacje Osobiste do tych, które są niezbędne do zarządzania nasza działalnością w celu zagwarantowania Ci optymalnych usług.

Informacje na temat ruchu na stronie internetowej obejmują informacje, które strony internetowe są otwierane lub odwiedzane przez naszych użytkowników oraz ilu użytkowników codziennie loguje się na nasze strony internetowe. Tego rodzaju informacje wykorzystywane są wyłącznie w postaci zagregowanej, tj. poszczególni użytkownicy nie mogą być wyodrębnieni.

Możemy również wykorzystać gromadzone informacje do powiadamiania cię o nowych produktach lub usługach, zarówno dostępnych, jak i planowanych, o problemach technicznych, o badaniach satysfakcji klienta lub o aktualizacjach rachunku i kwestiach powiązanych.

Grupa Saxo Bank może wykorzystywać Twój adres e-mail w związku z oferowanymi produktami i usługami (w tym ze wszelkimi kampaniami marketingowymi dotyczącymi tych produktów lub usług). W przypadku, gdy nie życzysz sobie otrzymywać takich materiałów marketingowych, powiadom nas o tym fakcie, przesyłając wiadomość na adres: MTSupport@SaxoBank.com.

Ujawnianie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy, członkowie zarządu, kadry kierowniczej i/lub przedstawiciele Grupy Saxo Bank mają obowiązek traktować twoje dane jako informacje poufne i nie mogą ich przekazywać ani wykorzystywać w sytuacjach nieuzasadnionych przepisami prawa.

Wszelkie twoje dane osobowe podlegają pełnej ochronie i zostają ujawniane osobom trzecim, takim jak organy administracyjne czy sądowe, wyłącznie wówczas, gdy Grupa Saxo Bank ma obowiązek to uczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy wyraziłeś na takie przekazanie pisemną zgodę. Możesz odwołać taką zgodę lub zmienić jej zakres w dowolnym momencie.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Grupa Saxo Bank może ujawnić następujące informacje:

  • ogólne dane dotyczące klienta, takie jak nazwisko, adres i osobisty numer rejestracyjny - spółkom odpowiedzialnym za realizację zadań administracyjnych na rzecz Grupy Saxo Bank,
  • ogólne dane dotyczące klientów korporacyjnych – instytucjom finansowym zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, na potrzeby marketingu i doradztwa.

Wgląd w dane

Zgodnie z przepisami duńskiej ustawy w sprawie przetwarzania danych osobowych, każdy klient Saxo Bank ma prawo do informacji na temat danych posiadanych na jego temat przez Saxo Bank. Saxo Bank może pobierać opłatę z tytułu udzielania takich informacji klientowi na piśmie, według stawek określonych przez duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

W przypadku, gdy dane na Twój temat okażą się nieprawidłowe lub nieaktualne, niezwłocznie dokonamy ich korekty na twój wniosek.

Jak dokonać korekty informacji na swój temat w Grupie Saxo Bank?

Możesz również dokonać modyfikacji swoich danych z własnej inicjatywy, za pośrednictwem strony „Edytuj swój profil”, która znajduje się w menu głównym pod „Menu użytkownika”. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami drogą elektroniczną pod adresem: servicecenter@saxoworld.com  lub telefonicznie pod numerem: +45 39 77 40 00.