Poznaj narzędzia analityczne Saxo Banku

 • Zastosowanie rodzajów zleceń umożliwia minimalizację strat i zatrzymanie zysków w przypadku niekorzystnych zmian na rynkach.

  Zwykłe zlecenia stop mają na celu ochronę inwestycji przed niekorzystnymi zmianami na rynkach. Zlecenia stop można składać wraz z pozycjami w odniesieniu do wszystkich instrumentów, aby zdyscyplinować swoje metody transakcyjne i ograniczyć ryzyko nadmiernych strat. Oznacza to, że inwestorzy mogą wylogować się z platformy transakcyjnej z poczuciem, że podjęli środki ostrożności w celu ograniczenia strat w przypadku, gdyby na rynkach podczas ich nieobecności nastąpiły niekorzystne zmiany.

  Zlecenia stop loss uwzględniają wszelkie okoliczności życiowe, nawet te korzystne, takie jak urlopy i dni wolne od pracy. W przypadku, gdy inwestor nie ma dostępu do komputera lub Internetu, lub gdy po prostu nie chce być zmuszony do monitorowania rynków przez całą dobę, zlecenia stop loss pozwalają na relaks ze świadomością, że przynajmniej dolny pułap transakcji został w pewnym stopniu zabezpieczony.

  Mniej znanym i rzadziej stosowanym rozwiązaniem są zlecenia trailing stop. Umożliwiają inwestorom ustawienie określonego przedziału pipsów, tak, by w przypadku spadku ceny bieżącej o przyjętą liczbę pipsów pozycja została sprzedana automatycznie. Jednak w przypadku wzrostu ceny bieżącej wartość procentowa wyliczana jest od nowej najwyższej wartości. Zlecenia stop kroczący mogą stanowić zatem doskonałe rozwiązanie w zakresie minimalizacji strat lub zatrzymania zysków w przypadku niekorzystnych zmian na rynkach w odniesieniu do pozycji inwestycyjnych.

  Klienci Saxo Banku mają dostęp do zwykłych zleceń stop oraz do zleceń stop kroczących na wszystkich platformach transakcyjnych. W zależności od wybranej do transakcji klasy aktywów możliwe jest wykorzystywanie szerokiej gamy instrumentów stop, aby zapewnić inwestorom pożądany poziom ograniczenia ryzyka.

  Większość traderów nie może śledzić transakcji przez 100% czasu. Ogólne zlecenie stop umożliwia im spokojny sen i stanowi skuteczną ochronę kapitału i ograniczenie ryzyka. Jest to również dobry sposób na zabezpieczenie się przed zmiennością cen w trakcie sesji.

 • Wykresy na platformach SaxoTrader i SaxoWebTrader

  Klienci mogą skorzystać z funkcji i opcji subskrypcji na profesjonalne wykresy stanowiącej standardowy moduł platform SaxoTrader i SaxoWebTrader. Intuicyjny projekt gwarantuje łatwość użytkowania, a szeroka gama wprowadzonych niedawno nowych rozwiązań, takich jak zintegrowane zarządzanie zleceniami, w znacznym stopniu usprawni zarządzanie zleceniami i bieżącymi pozycjami.

  Podstawowe funkcje wykresów obejmują:


  Zarządzanie zleceniami na wykresie*

  Funkcja w pełni oparta na przeciąganiu i upuszczaniu przy dodawaniu nowych i zmianie istniejących zleceń, umożliwiająca zarządzanie zleceniami bez konieczności opuszczania wykresu.

    Order Management in chart*
  ChartPreview
   

  Widok wielu instrumentów*

  Umożliwia analizę siły względnej dwóch instrumentów przy użyciu trybu porównania na wykresie lub zwykły widok wielu instrumentów na odrębnych osiach cenowych.

    View multiple instruments*
  ChartPreview
   
   

  Intuicyjne narzędzia komentowania

  Narzędzia szybkiego i dokładnego komentowania umożliwiają natychmiastowe oznaczenie poziomu wsparcia i oporu, Fibonacciego i wiele innych.

    Easy to use annotation tools
  ChartPreview
   

  55 wskaźników technicznych

  Moduł tworzenia wykresów oferuje szeroką gamę zintegrowanych wskaźników trendu, średnich ruchomych, oscylatorów, analiz wolumenu i wiele innych.

    55 built-in technical indicators
  ChartPreview
   
   

  Personalizacja wskaźników

  Inwestorzy korzystający z analizy technicznej wymagają obecnie elastycznego oprogramowania transakcyjnego, dlatego wszystkie ustawienia zintegrowanych wskaźników technicznych w znacznym stopniu można spersonalizować.

    Customization of indicators
  ChartPreview
   

  Wybór okresu i zakresu*

  Jednym kliknięciem zmieniaj zaznaczenie okresu i zakresu dzięki nowej siatce wyboru okresu i zakresu.

    Period and Range selector*
  ChartPreview
   
  *już niebawem dostępne na SaxoTrader 
 • W miarę rozwoju rynku transakcji pod względem rozmiarów i wiedzy traderzy i inwestorzy coraz częściej stosują analizę techniczną, wzbogacając swoje transakcje o dodatkowy element. Analiza techniczna może być przydatnym narzędziem budowania strategii rynkowej i utrzymywania dyscypliny transakcji. Internetowe platformy transakcyjne Saxo Bank oferują zintegrowane i łatwe w użyciu narzędzia umożliwiające inwestorom optymalną korzyść ze stosowania analizy technicznej.

  Dostęp do systematycznych transakcji

  Tak zaawansowane narzędzia, jak program do analizy technicznej Saxo Bank, są dowodem na to, że szczegółowe metody badań rynkowych znalazły się w zasięgu nowoczesnego inwestora internetowego. Systematyczne transakcje nie są już zastrzeżone dla instytucji czy profesjonalnych zarządzających środkami pieniężnymi – obecnie zaawansowane rozwiązania techniczne są dostępne dla wszystkich inwestorów.

  Narzędzie analizy technicznej umożliwia:

  • Identyfikację i analizę formacji: zaawansowane narzędzie analizy technicznej umożliwia identyfikację klasycznych formacji dla wybranych par krzyżowych forex i wskaźników.
  • Informacje techniczne: przegląd zdarzeń technicznych dotyczących określonych instrumentów.
  • Skanowanie akcji: techniczny skaner akcji sugeruje koncepcje inwestycyjne w oparciu o analizę techniczną przy użyciu wybranych lub uprzednio zdefiniowanych kryteriów skanowania.
  • Personalizacja wykresów: dzięki większej elastyczności traderzy mogą przeglądać wybrane przez siebie wykresy i formacje.
  • Powiadomienia o zdarzeniach: powiadomienia o zdarzeniach informują inwestorów o wystąpieniu zdarzenia cenowego lub technicznego.
  • Pozostałe funkcje obejmują: codzienne informacje rynkowe, koncepcje inwestycyjne i prognozy wyników produktów.

  Przejdź na poziom zaawansowany

  Intuicyjny program Saxo Bank umożliwia inwestorom przewidywanie trendów cenowych dla transakcji forex i na giełdzie poprzez analizę cen historycznych i identyfikację formacji i relacji. W momencie spełnienia uprzednio określonych kryteriów użytkownicy otrzymują powiadomienie, dzięki czemu mogą wykorzystać wszystkie dostępne możliwości. Program ten funkcjonuje niczym osobisty analityk rynku forex lub zarządzający akcjami, pozostający „na straży rynku”, by wyszukiwać okazje inwestycyjne.

  Innowacyjne narzędzie analizy technicznej udostępniane na internetowych platformach transakcyjnych Saxo Bank oferuje liczne korzyści. Po pierwsze, umożliwia identyfikację klasycznych formacji dla wybranych par krzyżowych forex i wskaźników, dzięki czemu użytkownicy otrzymują powiadomienie o zmianie kluczowych wskaźników. Po drugie, techniczny skaner akcji sugeruje koncepcje inwestycyjne dla transakcji internetowych w oparciu o dane rynkowe przy użyciu kryteriów skanowania wybranych lub wprowadzonych przez użytkowników, tak, że inwestorzy mogą określić, czego szukają, i wybrać format prezentacji wyników.

  Edukacja w zakresie analizy technicznej

  Programy do analizy technicznej SaxoTrader i SaxoWebTrader zawierają część edukacyjną poświęconą analizie technicznej i wyjaśniającą możliwości związane z postrzeganiem rynku w innym kontekście, niż inwestorzy „niesystematyczni”. Wszystkie informacje, od wstęgi Bollingera po wykresy Ganna, przedstawione są jasno i szczegółowo, w tym pozytywne i negatywne aspekty związane ze stosowaniem poszczególnych rodzajów analizy.

  W miarę wzrostu popularności analizy technicznej szacuje się, że aż 80% decyzji inwestycyjnych na niektórych rynkach opiera się na analizie technicznej, zamiast na analizie fundamentalnej. Statystyki te wskazują jasno, jak bardzo istotne jest zapotrzebowanie na decyzje inwestycyjne w oparciu o kompleksowe informacje na dzisiejszych niepewnych rynkach. Narzędzie do analizy technicznej wraz z modułami strumienia wiadomości i informacji o poszczególnych spółkach, dostępnymi za pośrednictwem platform Saxo Bank, stanowią efektywne połączenie zasobów transakcyjnych.

  Korzyści z podejścia technicznego lub „systematycznego”

  Obecnie coraz więcej traderów prywatnych korzysta z uprzednio określonych zasad, według których transakcje są najpierw zawierane, a następnie zarządzane.

  Korzyści płynące z takiego podejścia do rynku są liczne. Główne cztery z nich to uniknięcie uprzedzeń behawioralnych, nacisk na dyscyplinę, rozwój procesu ilościowego oraz rygorystyczna kontrola ryzyka. Ocena i zarządzanie ryzykiem w ramach danego systemu transakcyjnego może być stosunkowo łatwe, zanim jakikolwiek kapitał zostanie narażony na ryzyko, ponieważ możliwa jest wcześniejsza obserwacja charakterystyki wyników w odniesieniu do szerokiej gamy warunków rynkowych.

  Transakcje systematyczne oznaczają dyscyplinę

  Trader systematyczny obserwuje i przyswaja różne czynniki techniczne obecne na rynku, określając ich istotność i opracowując strategię oferującą najlepszą relację ryzyka do zysku dla danego scenariusza. Utworzenie stale rentownego systemu transakcyjnego jest jednak olbrzymim wyzwaniem i nie należy nie doceniać związanych z tym trudności. Nowi inwestorzy, uważający, że do osiągnięcia celu wystarczy zebrać kilka ulubionych wskaźników technicznych i opakować je funkcjami stop loss i zysku docelowego, najprawdopodobniej w dłuższej perspektywie czasowej doznają rozczarowania.

  Istotne jest, by inwestorzy opracowali więcej niż jeden model dla danego instrumentu. Portfel ostrożnie dobranych zdywersyfikowanych modeli z dużym prawdopodobieństwem będzie bardziej stabilny, dzięki czemu wahania stopy zysku pozostaną pod kontrolą, a krzywa wyników będzie płynniejsza. Oznacza to również większe możliwości dotyczące lewarowania i potencjalnych zysków.

 • Elastyczne środowisko pracy


  W pełni spersonalizowane środowisko pracy zapewnia inwestorom całkowitą kontrolę nad środowiskiem transakcji internetowych i nad własnym spersonalizowanym środowiskiem pracy.

  Widok spersonalizowany

  Wybór widoku na platformie SaxoWebTrader umożliwia szybki i wygodny dostęp do dowolnej liczby układów ekranu za pośrednictwem zakładek umieszczonych w górnej części środowiska pracy. Są to widoki zdefiniowane, jednak użytkownicy mogą w łatwy sposób utworzyć własne ustawienia.

  Przykładowe widoki obejmują:

  • Widok transakcji, obejmujący instrumenty będące przedmiotem częstych transakcji lub instrumenty preferowane, wraz z modułami transakcji, wykresami, analizami i wiadomościami dotyczącymi tych instrumentów.
  • Widok rachunku, w tym m.in. obecne pozycje użytkownika i depozyt zabezpieczający, wyciąg z rachunku i bardziej szczegółowe sprawozdania dotyczące rachunku.
  • Widok analiz, zawierający raporty na temat rynku i aktualne informacje z Saxo Bank i innych wiodących analityków rynkowych.

  Łączenie paneli

  Elastyczna platforma SaxoTrader Saxo Bank umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni roboczej.

  Funkcje oszczędności przestrzeni roboczej obejmują:

  • Panele (zarówno pojedyncze, jak i grupy zakładek) mogą wyświetlać się poza platformą – idealne rozwiązanie dla inwestorów korzystających z wielu ekranów.
  • Panele można grupować jeden nad drugim.
  • Panele można łączyć.
  • Panele można ukrywać, gdy nie są użytkowane.

  Dokumenty i panele

  Na platformach SaxoTrader moduły i narzędzia transakcyjne mogą być wyświetlane w różnych formatach. Wybrany format jest zależny od danego modułu.

  • Dokumenty – optymalny format dla większych narzędzi zawierających dużo informacji lub tekstu. Dokumenty są wyświetlane w trybie pełnoekranowym i stanowią podstawę widoku.
  • Panele – bardziej elastyczny format umożliwiający rozmieszczenie modułów wokół dokumentów, przenoszenie ich w środowisku pracy, a nawet umieszczanie ich poza tym środowiskiem, jeżeli inwestor pracuje na wielu ekranach.

   

 • Eksplorator instrumentów umożliwia szybką lokalizację instrumentów wśród szerokiej gamy produktów Saxo Bank.

  Eksplorator instrumentów wspiera lokalizację i organizację wszystkich instrumentów dostępnych do obrotu na internetowych platformach transakcyjnych Saxo Bank, pełniąc funkcję aplikacji startowej dla wszystkich instrumentów. Po wybraniu instrumentu można sporządzić jego wykres lub rozpocząć transakcje na tym instrumencie, jak również przejrzeć informacje dotyczące tego instrumentu.

  Liczne menu aplikacji umożliwiają eksplorację szerokiej gamy instrumentów finansowych, a podwójne kliknięcie na poszczególne instrumenty dodaje je do modułu Cen i Transakcji na platformie. Zaledwie trzy zakładki umożliwiają użytkownikowi wybór spośród wyczerpującej listy dostępnych instrumentów, wyszukiwanie według nazwy instrumentu oraz wybór uprzednio zdefiniowanych ulubionych instrumentów.

  Zakładka „Ulubione” może być stosowana do wyboru ostatnich instrumentów będących przedmiotem obrotu (dostępnych w folderze „Ostatnie instrumenty będące przedmiotem obrotu”) lub instrumentów uprzednio określonych jako ulubione.

  Wyszukiwanie i filtrowanie

  Eksplorator instrumentów oferuje szereg opcji ułatwiających szybką lokalizację instrumentów:

  • Podanie kilku liter nazwy danego instrumentu lub nazwy spółki.
  • Odznaczenie produktów tak, by wyświetlano wyłącznie produkty, którymi użytkownik jest zainteresowany.
  • Wyszczególnienie instrumentów według sektora.

  Aplikacja startowa

  Eksplorator instrumentów pełni funkcje aplikacji startowej dla funkcji transakcji, wykresów i analiz.

  Po wybraniu jednego lub kilku instrumentów na platformie transakcyjnej:

  • Kliknij prawym klawiszem myszy, aby otworzyć moduł transakcji, moduł ceny lub wykres przedstawiający dany instrument lub instrumenty.
  • Przeciągnij instrument lub instrumenty do istniejącego wykresu lub modułu transakcji.

  Zapisz ulubione

  Użytkownicy mogą dodawać najczęściej wykorzystywane instrumenty do listy „Ulubionych”, aby móc szybko do nich dotrzeć. Ostatnie instrumenty będące przedmiotem obrotu można również szybko zlokalizować z listy „Ulubionych”.

   


 • Saxo Bank oferuje swoim Klientom spersonalizowany kalendarz makroekonomiczny do oznaczania zdarzeń dotyczących danych, występujących w największych gospodarkach światowych. Dane wyświetlane są w porządku chronologicznym, a klienci mogą je filtrować według rodzaju danych, okresu i państwa. W miarę możliwości kalendarz obejmuje również szacunki w ramach konsensusu oraz wcześniejsze wartości danych makroekonomicznych. Przejdź do kalendarza ekonomicznego.

   

 • Dostęp do aktualnych informacji na temat rynków forex, akcji i towarów jest kluczowy dla aktywnych inwestorów. Dlatego wszystkie platformy transakcyjne Saxo Bank oferują wiadomości rynkowe w czasie rzeczywistym z licznych wiodących światowych i regionalnych serwisów giełdowych. Zapewniamy wiadomości na temat rynków walutowych i akcji, zarówno podstawowe, jak i zaawansowane, w języku angielskim, a także wyczerpujące informacje na temat rynków w 11 innych językach.

  Personalizacja serwisu informacyjnego Saxo Bank jest prosta – możesz ustawić spersonalizowane profile filtrujące według sektora, aktywów, tematyki, regionu lub państwa, tak by zawsze mieć dostęp do najważniejszych dla ciebie wiadomości.

     Dow Jones Newswires
  Twój rachunek w Saxo Bank oznacza całodobowy dostęp do najświeższych wiadomości i komentarzy z serwisu Dow Jones Newswires. Serwis Dow Jones Newswires obejmuje strumień najważniejszych wiadomości z rynków finansowych oraz komentarze doświadczonych dziennikarzy i stanowi rzetelne źródło informacji dla zawodowych traderów i inwestorów na całym świecie.


  Market News International
  Serwis Market News International koncentruje się na najświeższych, wnikliwych, adekwatnych i praktycznych wiadomościach z rynków finansowych - wszystko w czasie rzeczywistym. Wykazy forex i towarowe MNI obejmują transakcje w trakcie sesji na głównych światowych rynkach walutowych i towarowych, wskaźniki ekonomiczne i inne istotne dla rynków informacje.


  Direkt
  Agencja informacyjna Direkt to wiodący serwis wiadomości finansowych w Skandynawii, dostarczający informacji finansowych rynkom kapitałowym w czasie rzeczywistym. Serwis Direkt DK oferuje informacje na temat rynków duńskich i międzynarodowych w języku duńskim.
   

 • Pozostałe funkcjonalności platformy

  Zestawienie rachunku

  Menu rachunku można wykorzystać do przeglądu zaksięgowanych transakcji, sprawozdań finansowych, otwartych pozycji i widoku rachunku. Otwarte pozycje w czasie rzeczywistym są dostępne za pośrednictwem stale aktualizowanego widoku rachunku zarówno w nowym zestawieniu rachunku, jak i w module otwartych pozycji.

  Moduł czatu

  Moduł czatu jest dostępny dla wybranych segmentów klientów i jest stosowany do komunikacji internetowej z opiekunem klienta Saxo Bank za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych.

  Wszystkie wiadomości wysłane i otrzymane za pośrednictwem modułu czatu są zapisywane w archiwum czatu (Rachunek > Zestawienie > zakładka “Dziennik aktywności”). Zaznacz opcję „Czat”, podaj okres wymaganej historii czatu i kliknij „Pokaż”.

  Panel kursów

  Wszystkie platformy Saxo Bank oferują opcję panelu kursów, integrującą wszystkie produkty w ramach jednego modułu transakcji, umożliwiając inwestorom monitorowanie cen rynkowych dla wielu instrumentów za pośrednictwem jednej listy kursów oraz zawieranie transakcji bezpośrednio dla kursów w czasie rzeczywistym.

  Skaner akcji

  Zaawansowany skaner akcji umożliwia łatwe filtrowanie ponad 11 000 spółek z całego świata. Zastosuj jedno lub więcej z ponad 250 zaawansowanych kryteriów skanowania i odkryj nowe możliwości inwestycyjne. Jest to w pełni profesjonalne narzędzie obejmujące pogłębioną analizę akcji. 

  Analiza akcji

  Narzędzie analizy akcji oferuje kompletny rozkład informacji na temat spółek, od informacji ogólnych po szczegółową analizę finansową, w odniesieniu do ponad 11 000 spółek. Narzędzie to oferuje łatwy dostęp do wyczerpujących danych fundamentalnych, w tym m.in. do ratingów analityków konsensusu oraz do pięcioletnich i trzyletnich prognozowanych informacji finansowych. Więcej informacji na temat analizy akcji Equity Research.

 • Platformy Saxo to odpowiedź na potrzeby wymagających Inwestorów

Kompleksowe Platformy Inwestycyjne

Inwestorzy stawiają rosnące wymagania w zakresie funkcjonalności, mobilności i szybkości działania internetowych narzędzi transakcyjnych, a także jakości otrzymywanej obsługi. Saxo Bank spełnia je stosując nowatorskie technologie i rozwiązania.

Nasi klienci mają nieograniczony dostęp do swoich rachunków w dowolnym miejscu i czasie, w tym do notowań, kursów i informacji podawanych w czasie rzeczywistym, a także do narzędzi umożliwiających przystępowanie do transakcji i zarządzanie pozycjami. Do ich dyspozycji oddaliśmy szereg funkcji, które pomagają im podejmować właściwe decyzje, a także lepiej rozumieć i oceniać swój inwestycyjny potencjał.

Specjaliści Saxo Banku nieustannie wprowadzają nowe elementy i ulepszenia do naszych usług oraz platform, które aktualnie posiadają m.in. następujące funkcje:

Wiedza procentuje w inwestycjach

Poznaj pełną gamę produktów Saxo Banku oraz program TradeMentora. Pobierz rachunek demonstracyjny!