• Zawieraj transakcje za pośrednictwem innowacyjnego narzędzia FX Options Board

    To unikalne narzędzie obrotu opcjami walutowymi, opracowane na podstawie wielokrotnie nagradzanych platform transakcyjnych Saxo Bank, łączy efektywność wyników z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, aby umożliwić Ci innowacyjny przegląd rynku opcji walutowych.

 

Obecnie jeszcze w większym stopniu możesz połączyć korzyści płynące z internetowych transakcji walutowych, w tym m.in. strumienie płynności, lewarowanie i dostęp do największego rynku transakcji światowych, z dodatkową elastycznością opcji walutowych w odniesieniu do wszelkich zmian rynkowych.

Bezpośredni wgląd we wszystkie płynne opcje walutowe

Dzięki narzędziu FX Options Board wszystkie niezbędne dane masz przed oczami w postaci serii standardowych dat zapadalności i cen wykonania, co sprawia, że nawigacja pomiędzy płynnymi opcjami walutowymi staje się łatwiejsza i bardziej intuicyjna.

Standardowe daty oznaczają płynność i konkurencyjne, wiarygodne wyceny.

Wprowadź w życie własną strategię

Przewijaj ceny wykonania i zapadalności, aby wybrać opcję walutową, na której chcesz zawrzeć transakcję. Bez większego zachodu znajdź następną strategię inwestycyjną – horyzontalnie, wertykalnie lub po przekątnej. Dzięki fiszce transakcyjnej dla opcji walutowych na platformie będziesz nadal mieć dostęp do pozostałych cen wykonania i zapadalności wraz ze strumieniami płynności.

Wielokrotnie nagradzane narzędzie Saxo Banku sprawia, że ceny opcji walutowych są przesyłane w sposób ciągły, inteligentny i dynamiczny. Odkryj liczne nowe funkcje, najeżdżając na ikony powiększenia i dowiedz się, dlaczego to narzędzie opracowano z myślą o sztuce zawierania transakcji.

 

Informacja o zrzeczeniu się odpowiedzialności


Powyższa treść została przekazana przez Saxo Bank wyłącznie w celach informacyjnych i nie uwzględnia szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani wymogów poszczególnych użytkowników.

Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji lub zawieraniem jakichkolwiek transakcji należy uważnie przeanalizować własną sytuację finansową i skonsultować się z doradcą finansowym (doradcami finansowymi) co do własnych możliwości finansowych. Ponadto należy, zapoznać się z pełną treścią informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności przez Saxo Bank.​