Bezpośredni dostęp do IEX i obsługa zleceń algorytmicznych na giełdach w Tokio i Hongkongu

Niedawno Saxo Bank został pierwszym brokerem detalicznym oferującym dostęp do IEX, alternatywnego systemu obrotu (ATS) kładącego nacisk na ochronę inwestorów i wyniki dzięki unikaniu transakcji o wysokiej częstotliwości.

Platforma Saxo Bank udostępniła IEX w środę 9 kwietnia, zarówno dla CFD, jak i dla akcji gotówkowych. IEX stanowi wyłączną własność konsorcjum inwestorów kupujących, w tym funduszy inwestycyjnych i hedgingowych oraz tzw. family offices. Docelowo ma przekształcić się w giełdę po osiągnięciu 5% wolumenu akcji amerykańskich.

Ponadto 20 maja oferta zleceń algorytmicznych Saxo Bank rozszerzy się o giełdy w Tokio i Hongkongu.

Na giełdach tych obsługiwane będą następujące zlecenia:

  • VWAP
  • With Volume
  • IS (Implementation Shortfall)
  • Smart Dark
  • Reload

Prowizja na tych giełdach wyniesie 3 punkty bazowe ponad zwykłe stawki prowizji za zlecenia standardowe, z wyjątkiem zleceń Reload, w przypadku których nie będzie naliczana żadna dodatkowa prowizja.

Zlecenia algorytmiczne dostępne są na żądanie na platformie SaxoTrader – aby uruchomić usługę zleceń algorytmicznych, należy skontaktować się z Saxo Bank.

Tabela poniżej prezentuje zaktualizowane informacje dotyczące obsługi zleceń algorytmicznych i ich dostępności na poszczególnych giełdach:  1. ​​​Prowizje naliczane są dodatkowo w stosunku do zwykłych stawek prowizji za zlecenia standardowe na poszczególnych giełdach.
  2. Minimalny rozmiar zlecenia = minimalne wolumeny na giełdach lokalnych.
  3. Usługa dostępna od 20 maja 2014 r.