Dodajemy siedem par do naszej oferty kontraktów forward outrights

Transakcje forward outright można stosować nie tylko w celu zabezpieczenia przepływów korporacyjnych. Mogą je wykorzystywać także zwykli inwestorzy, by wyeliminować ryzyko niepożądanych fluktuacji stóp procentowych w spekulacji na kursach wymiany walut w czasie. W ten sposób inwestor z góry zna koszt lub korzyść wynikające z dyferencjału oprocentowania dla wybranego okresu.

Saxo Bank w maju udoskonalił ofertę forward outrights, udostępniając daty waluty z dłuższego zakresu dla par wymienionych w poniższej tabeli.

​NOWE kontrakty forward outright​ ​
​Para walutowa ​Tenor
​AUD/NOK ​do jednego roku
​AUD/SEK ​do jednego roku
​CAD/SEK ​do jednego roku
​XAU/EUR ​do jednego roku
​XAU/CHF ​do jednego roku
​NZD/ZAR ​do jednego roku
​NZD/MXN​ ​do jednego roku