Dwie nowe kolumny dotyczące ekspozycji w SaxoTrader

​Na platformie SaxoTrader w module Otwarte pozycje Saxo Bank dodał niedawno 2 nowe kolumny dotyczące ekspozycji:
  • „Ekspozycja”: W tej kolumnie przedstawia się ekspozycję dla poszczególnych pozycji, wyrażoną w walucie danego instrumentu 
  • „Ekspozycja (Waluta rachunku)”: W tej kolumnie przedstawia się ekspozycję dla poszczególnych pozycji, wyrażoną w walucie rachunku.
Ponadto kolumna „Wartość rynkowa” otrzymała nazwę „Premia”. Odtąd przedstawiane w niej będą jedynie premie opcyjnie.

Dzięki dwóm nowym kolumnom dotyczącym ekspozycji klienci będą mogli z łatwością monitorować swoją faktyczną ekspozycję dla poszczególnych pozycji.