Lepsze wykresy

Saxo Bank wprowadził szereg zmian w funkcji wykresów na platformie SaxoTrader.

Konfiguracja wykresu

Jest już możliwe znacznie bardziej precyzyjne dostosowanie wykresów. 

Przy przycisku BUY (kupuj) znajdują się dwie nowe ikony - klucz nasadowy i drukarka: 

Po kliknięciu na klucz pojawi się okno konfiguracji wykresu: 

 

W wyskakującym okienku użytkownik znajdzie dwie zakładki: „General” („Ogólne”) oraz „Line and Colours” („Linie i kolory”).

W zakładce „General” użytkownik może:

 • Zadecydować, czy wykres walutowy ma pokazywać ceny kupna, czy sprzedaży. Ustawienie domyślne to ceny kupna
 • Ukryć pasek narzędzi na wykresie
 • Włączyć ceny logarytmiczne
 • Zmienić szerokość belki/świec
 • Zablokować typ wykresu, tak by przy otwieraniu nowego okna wykresu zawsze wyświetlał się wybrany typ wykresu
 • Zadecydować o pokazywaniu transakcji i otwartych zleceń 
 • Ukryć pole informacyjne i zmienić jego kolory

Wszystkie zmiany wprowadzone przez użytkownika można zapisać jako ustawienia domyślne, klikając przycisk „Save Defaults” („Zapisz ustawienia domyślne”) w lewym dolnym rogu. Od tego momentu wszystkie następne okna wykresów otwierane przez użytkownika będą zgodne z wybranymi ustawieniami. 

W zakładce „Lines and Colour” użytkownik może wybrać: 

 • Kolor tła wykresu
 • Ustawienia linii cen
 • Ustawienia siatki
 • Tekst i kolory tła osi Y i X 

Zmiany te również można zapisać jako ustawienia domyślne, klikając przycisk „Save Default” („Zapisz ustawienia domyślne”).  

 

Zmiana wartości na linii poziomej

Użytkownik może już zmienić wartość na linii poziomej. Należy wybrać „Horizontal Line” („Linię poziomą”) z menu „Annotations” („Adnotacji”) i umieścić ją na wykresie.

 

Następnie należy dwukrotnie kliknąć pole wartości na osi Y i wpisać pożądaną wartość:

 

Kliknąć dwukrotnie po czym kliknąć w dowolnym miejscu na wykresie lub wcisnąć Enter, a linia pozioma przesunie się na wybrany poziom.  

Analiza punktów zwrotnych

Do punktów zwrotnych („Pivot Points”) dodano dwie nowe linie: Support 3 (Wsparcie 3) i Resistance 3 (Opór 3), aby umożliwić użytkownikowi orientację w okresie istotnych wahań na rynku, w których miejscach szukać wsparcia i oporu. 

Z ustawień domyślnych analizy punktów zwrotnych usunęliśmy również linie łączące. Linie łączące nie miały znaczenia, jednak jeżeli użytkownik nadal chce z nich korzystać, może je dodać w ramach ustawień. 

 

Wykres porównawczy w %

Wprowadzono zmiany również do wykresu porównawczego w %. W przypadku, gdy użytkownik chce porównać ze sobą wyniki dwóch instrumentów w danym okresie, obecnie jest to bardziej elastyczne. W menu „Chart type” („Typ wykresu”) należy wybrać „% Comparative” („Porównawczy w %”). 

 

Przedział czasowy można obecnie wybrać na trzy sposoby: 

 1. Klikając linię pionową i przeciągając ją na lewo lub na prawo 
 2. Dwukrotnie klikając pole daty na osi X i wpisując datę Linia pionowa dostosuje się następnie do wybranej daty i wyliczy porównanie w tym okresie. Kliknąć dwukrotnie 
 3. Należy otworzyć okno „Chart Configuration” („Konfiguracji wykresu”) i wybrać zakładkę „General” („Ogólne”). Następnie zaznaczyć pole „Comparative Base Date” („Data bazowa porównania”), wybrać określoną datę i kliknąć „OK”. Data ta może zostać zapisana jako domyślna.