Nowa opcja mid-curve na futures EURUSD jest już dostępna

W dniu 11 grudnia 2013 r. Saxo Bank dodał do swojej oferty opcje STIR Eurodollar Mid-Curve.

Opcje na kontrakty terminowe Eurodolara to najpopularniejsze wśród inwestorów na całym świecie, notowane na giełdzie opcje na kontrakty na stopę procentową. Ich płynność oferuje inwestorom, również tym stosującym hedging, możliwość wykorzystania w inwestycjach swoich poglądów na kierunek zmian np. amerykańskich stóp procentowych. 

Opcje mid-curve EURUSD to krótkoterminowe opcje amerykańskie na odroczone kontrakty terminowe z datą przypadającą o jeden, dwa, trzy, cztery i pięć lat od daty wygaśnięcia opcji. Opcje te umożliwiają inwestorom obrót opcjami wygasającymi w tym samym czasie na różnych odcinkach krzywej.

Ponieważ są one krótkoterminowe, stanowią alternatywę odznaczającą się niską premią i dużym upływem czasu do terminu zapadalności w tym segmencie krzywej rentowności.