Udoskonalamy platformę Saxo Trader

Zysk i strata dla otwartych pozycji wyrażone w pipsach

Niedawno w module Otwarte pozycje udostępniliśmy kolumnę pokazującą zysk/stratę wyrażoną w pipsach, dzięki czemu klienci mogą monitorować i szybko sortować swoje pozycje na rynku walutowym według wskaźnika Z/S w pipsach. W planach jest poszerzenie tej kolumny także o Z/S wyrażone w minimalnej zmianie kursu (ang. tick) dla pozycji w kontraktach terminowych. 

 

Data zgłoszenia (Notice Date) i liczba otwartych kontraktów (Open Interest) dla inwestujących w kontrakty terminowe

W dniu 4 lutego 2014 r. w module Otwarte pozycje zostanie dodana kolumna “Notice Date” (Data zgłoszenia). Poza tym w modułach Otwarte pozycje, Otwarte zlecenia, Lista obserwacyjna i Łańcuch opcyjny zostanie dodana kolumna „Open Interest” (Liczba otwartych kontraktów), tak więc klienci będą mogli dodać tę kolumnę do swojej przestrzeni roboczej. Dzięki temu udoskonaleniu klientom posiadającym pozycje w kontraktach terminowych z dostawą fizyczną* łatwiej będzie monitorować zbliżanie się daty zgłoszenia i czas na przedłużenie pozycji. Na Liście obserwacyjnej klient będzie mógł wówczas szybko porównać liczbę otwartych kontraktów dla dostępnych, zbliżających się dat wygaśnięcia, by zidentyfikować kontrakty charakteryzujące się dobrą płynnością, by dokonać przejścia na nie. Po uruchomieniu w dniu 18 lutego możliwości dokonywania transakcji opartych na spreadzie kontraktów terminowych inwestorzy będą mieli również świetne narzędzie do faktycznego przedłużenia kontraktu. 


* Proszę pamiętać, że Saxo Bank nie zapewnia fizycznej, faktycznej dostawy jakiegokolwiek rodzaju – każda pozycja w kontrakcie z dostawą fizyczną zostanie zamknięta najpóźniej w ostatnim dniu giełdowym przed Datą zgłoszenia w przypadkach, gdy Data zgłoszenia jest taka sama lub wcześniejsza niż Data wygaśnięcia.

Wsparcie 64 bitowe

W dniu 4 lutego 2014 r. Saxo Trader zacznie korzystać z 64-bitowych systemów operacyjnych. Przewiduje się, że skorzystają na tym zwłaszcza klienci korzystający z dużych przestrzeni roboczych o wielkości 4GB RAM lub więcej, gdzie przynajmniej 2GB przypada na Saxo Trader.