Ulepszenia Aplikacji Mobilnej

W grudniu Saxo Bank będzie wzbogacał aplikacje na telefony i tablety:

Łatwy dostęp do modułu transakcyjnego ze stron Otwarte pozycje/Otwarte Transakcje.

Strony Otwarte pozycje i Otwarte Transakcje na naszej platformie mobilnej będę poprawione o lepszą nawigację i szybszy dostęp do zamówień i modułu transakcyjnego.

Menu kontekstowe dla poszczególnych pozycji i transakcji będzie wzbogacone o opcje menu, dzięki którym będzie można uzyskać bezpośredni dostęp do modułu transakcyjnego i zamówień na wybrane instrumenty.

 
 

Specyficzne ‘domyślne kwoty’ teraz wspólne z WebTraderem, aplikacją mobilną i na tablety.

“Zdefiniowane wielkości transakcji” i „wartość domyślna” zostały ujednolicone  na platformach WebTrader, aplikacjach mobilnych i na tablety.

Oznacza to, że każda zdefiniowana i domyślna wartość użyta wcześniej w aplikacjach mobilnych i na tablety będzie zastąpiona kwotą użytą w WebTraderze.